Scrisoare Deschisă către tribunul, scriitorul stilist, omul de o vastă cultură şi ,,românul filoromân” Corneliu Vadim Tudor

in Lecturi la lumina ceaiului

Dragă prietene de-o viaţă…
Sînt la finele vieţii şi nu mai am viitor,
Ci doar trecut. Pot spune, pe un ton
eminescian: ,,Unde-s şirurile clare
din viaţa-mi, să le spun?
Ah! Organele-s sfărmate
şi maestrul e nebun!”.

Ultima mea carte este ,,Omagiu
adus muzicologilor români”.
Între timp, Uniunea Compozitorilor
şi Muzicologilor îmi pare în agonie.
Sînt ca şi desfiinţate: Editura Muzicală,
revistele ,,Muzica“ şi ,,Actualitatea muzicală”.
În România postdecembristă, bugetul
pentru cultură înseamnă sub 1% din bugetul
ţării. Există luni cînd se cîntă
muzică românească mai mult peste hotare,
decît în biata noastră Românie!
Cîntecul meu de lebădă… poate
fi considerat volumul ,,Omagiu adus
muzicologilor români”. Pentru a-l edita,
patronii îmi cer 70-80 de milioane de lei.
Bani pe care nu-i am!
De aceea, te rog a-mi publica –
în revista ,,România Mare”,
fragmente (eseuri) din amintitul opus.
Poate ultimul…
Cum la cei 83 de ani ai mei
viaţa mi se pare un scurt drum
spre moarte, reţine că niciodată
viaţa nu mi-a fost mai dragă. Atît de dragă…
Plec din ,,mica trecere” spre ,,trecerea cea mare”
şi definitivă.
Sînt orb ca Bach şi surd ca Beethoven,
Fără a fi nici Bach, nici Beethoven.
Ultimele creaţii muzicale sînt:
,,Dumnezeu şi Bach” şi ,,Cantata
byzantină” –
lucrări ce au la bază versurile tale,
cu adevărat nemuritoare!

DORU POPOVICI

P.S. – Dacă voi muri, consider că eşti singurul meu prieten care are dreptul moral de a vorbi la moartea mea. Nici unul dintre cei ce fac parte din conducerea Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor nu poate lua cuvîntul atunci! Deşi mi s-a decernat Marele Premiu al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor – prin vot secret -, în ultimii 20 de ani nu mi-a fost tipărită nici o creaţie.
Închei, citînd cuvintele lui Lucian Blaga, din cantata mea ,,În marea trecere”: ,,Opreşte, Doamne, ceasornicul cu care ne măsori destrămarea”. (Cantata a fost interpretată, la Londra, de formaţia ,,Ars Nova”, condusă de Cornel Ţăranu, şi s-a bucurat de un mare succes, consemnat de presa britanică.)
În ultimele zile din viaţă,
e vară, iar natura mi se
înfăţişează ,,în setea explozivă
a înverzirii”…

COMENTARII DE LA CITITORI