SCRISOAREA NR. 10 DESPRE „PROIECTUL DE ŢARĂ“ (1)

in Război corupției

CĂTRE
ECONOMIŞTI, INGINERI ŞI ALŢI
SPECIALIŞTI AI ŢĂRII

CĂTRE
MILIOANELE DE CETĂŢENI
CARE TRĂIESC DIN MUNCĂ

DOMNULUI KLAUS IOHANNIS – PREŞEDINTELE ŢĂRII
DOMNULUI CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU – PREŞEDINTELE SENATULUI
DOMNULUI FLORIN IORDACHE – PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
DOMNULUI DACIAN CIOLOŞ – PRIM-MINISTRU AL GUVERNULUI
TEMA: MINCIUNILE IOHANNIST-CIOLOŞISTE DESPRE EVOLUŢIA ECONOMICĂ ÎN ANUL 2016

I. ANIVERSAREA IRESPONSABILITĂŢII
Dictatorul Klaus Iohannis şi marioneta politică Dacian Cioloş au găsit de cuviinţă să facă aniversarea unei guvernări iresponsabile, să facă un bilanţ înfrumuseţat. A ieşit exact invers: bilanţul proastei guvernări.
Milioanele de cetăţeni care trăiesc din muncă au avut nefericirea să constate, în acest an, ce înseamnă un guvern neconstituţional şi nelegitim, care nu are nici o răspundere în faţa ţării, iar acum politicienii guvernanţi vor să sărbătorească „Guvernul meu”, „Guvernul iohannist”, răspîndind, de la cel mai înalt nivel în stat, MINCIUNI ŞI IAR MINCIUNI, ÎNŞELĂCIUNI ŞI IAR ÎNŞELĂCIUNI.
II. PREŞEDINTE MINCINOS. PRIM-MINISTRU MINCINOS
În aceste zile, a ieşit la rampă dictatorul Klaus Iohannis, cu laude la adresa „Guvernului meu”. A lăudat creşterea economică, fără să-şi dea seama că se putea realiza o creştere şi mai intensă, dacă nu se dărîma – prin voinţa dictatorului – guvernul constituţional.
A apreciat situaţia macroeconomică, fără să fie conştient de dezechilibrele macroeconomice enorme moştenite, care s-au agravat în acest an al „Guvernului meu”.
A exprimat mulţumiri „Guvernului meu”, în contradicţie cu opinia publică, ce apreciază că a fost o guvernare proastă, dezastruoasă.
Şi-a lăudat impunerea anticonstituţională şi antidemocratică a „Guvernului meu”, conform concepţiei sale dictatoriale.
Marioneta politică Dacian Cioloş, în aceste zile, a ieşit la rampă cu pretenţia de a face un bilanţ al guvernării, îndemnînd şi miniştrii săi să se lanseze în această propagandă total criticabilă. Avem în faţă un fals tehnocrat – Dacian Cioloş – pe care vom fi nevoiţi să-l situăm pe linia politicianului: inconştient, incapabil, iresponsabil, mincinos, şarlatan politic. Au dreptate toţi analiştii din societatea civilă, care au subliniat faptul că preşedintele Klaus Iohannis şi Dacian Cioloş (profesorul de fizică şi agronomul fugit de pe tarla să devină politician) au venit la nivel naţional total nepregătiţi pentru înaltele funcţii pe care le ocupă şi rupţi total de realităţile economice şi sociale ale ţării. Aşa se explică aprecierile greşite pe care le fac, care induc în eroare poporul cu privire la starea economică şi socială a ţării. Aşa se explică incapacitatea acestora de a aplica
politici care să impulsioneze dezvoltarea economică. Aceşti domni trebuie să conştientizeze faptul că dacă nu se dezorganiza guvernarea constituţională – prin impunerea „Guvernului meu”, cu falsa şi mincinoasa denumire de „tehnocraţi”, cu nespecialişti şi incompetenţi în guvern – creşterea economică în anul 2016 ar fi fost mai puternică şi rezultatele ar fi fost mai bune în toate domeniile. Am avut în faţă experienţa unei proaste guvernări, cu nonspecialişti în toate domeniile. Tabloul complet privind evoluţia economică îl vom avea după încheierea anului 2016. Aici vom prezenta cifrele pe cele 9 luni din anul 2016, cu precizarea că, în trimestrul IV, la anumiţi indicatori economico-financiari se vor produce unele înrăutăţiri.
III. CIFRELE CARE CONDAMNĂ MINCIUNILE IOHANNISTE ŞI CIOLOŞISTE
Este inadmisibil să vii în faţa ţării şi să nu spui ADEVĂRUL despre dezechilibrele macroeconomice enorme (moştenite de la cei 10 ani de regim băsist, de la băsiştii în frunte cu Vasile Blaga, adăpostiţi şi protejaţi de Klaus Iohannis şi Alina Gorghiu în FALSUL PNL) şi despre agravarea acestora în anul 2016. Noi, cei din societatea civilă, am trimis Preşedinţiei şi tuturor autorităţilor 10 studii şi analize în care am tratat despre dezechilibrele macroeconomice extraordinare moştenite de la băsism. Înainte de toate, subliniem aici că cel mai mare dezechilibru macroeconomic îl reprezintă DESPROPRIETĂRIREA românilor şi a României; restrîngerea extraordinară a capitalurilor autohtone şi poziţia dominantă a capitalurilor străine în majoritatea ramurilor şi sectoarelor (mai ales în sistemul bancar, capitalurile străine reprezintă circa 90% din totalul capitalurilor). Ultimele informaţii neoficiale arată că VÎNZAREA PĂMÎNTURILOR la străini ar fi ajuns la 40% din suprafaţa totală a ţării, ceea ce este de o gravitate excepţională. Alte ţări, ca Polonia, Bulgaria şi Ungaria, au luat anumite decizii pentru a pune stavilă acestui fenomen cu efecte groaznice, devastatoare. În consecinţă, DECIZIILE în problemele economice esenţiale s-au mutat în afara ţării, după proprietarii de capitaluri, după monopolurile şi companiile transnaţionale dominante. Să examinăm cîţiva indicatori esenţiali care caracterizează evoluţia economică, dezechilibrele macroeconomice şi deteriorările înregistrate în anul 2016, sub „Guvernul meu”.
IV. DEZECHILIBRUL EXTERN
* DATORIA EXTERNĂ, la 30 septembrie 2016, este de 90,7 miliarde de euro (în sectorul privat şi în sectorul de stat). În perioada ianuarie-septembrie 2016, această datorie externă a înregistrat o creştere de 243 milioane de euro. În structură, se remarcă faptul că datoria externă în sectorul de stat a sporit în această perioadă cu 1.178 milioane de euro, iar datoria externă în sectorul privat a scăzut.
NOTĂ SPECIALĂ. Băsismul criminal, în frunte cu Vasile Blaga, Theodor Stolojan şi alţii, adăpostiţi în FALSUL PNL, au mărit datoria externă pe termen mediu şi lung, de la 18 miliarde de euro în 2004 la 78 de miliarde euro în 2012, fără să creeze capacităţi productive care să permită generarea de resurse valutare pentru rambursarea acestei datorii externe extraordinare. În consecinţă, rostogolirea datoriei externe pune probleme deosebite de refinanţare pe pieţele externe. DOBÎNZILE la datoria externă sînt extraordinar de apăsătoare. La o dobîndă medie de 5%, dobînzile totale la nivelul unui an sînt în sumă de 4,5 miliarde de euro (20 de miliarde de lei).
* BALANŢA COMERCIALĂ EXTERNĂ (EXPORT-IMPORT) în anul 2016, pe trimestrele I-III, este puternic dezechilibrată.
* DEFICITUL balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada ianuarie-septembrie 2016 este de 6,9 miliarde de euro. Deci, nu numai că nu s-a înregistrat o îmbunătăţire, dar s-a realizat o deteriorare – comparativ cu perioada similară din 2015 – cu 1,4 miliarde de euro. Această înrăutăţire decurge din faptul că exporturile au crescut în cele 9 luni din 2016 numai cu 4,3%, în timp ce importurile au sporit mai accentuat cu 6,8%, faţă de perioada similară din 2015.
* BALANŢA DE PLĂŢI EXTERNE. DEFICITUL de cont curent în cele 9 luni din 2016 a ajuns la 2,6 miliarde de euro.
Aceasta înseamnă o ÎNRĂUTĂŢIRE – sub „Guvernul meu” – faţă de perioada similară din 2015, cînd deficitul a fost de numai 1,0 miliarde de euro. Prin urmare, sub „Guvernul meu” s-au realizat ÎNRĂUTĂŢIRI – la toţi indicatorii de mai sus – privind dezechilibrul extern. Sperăm să înţeleagă şi domnii Klaus Iohannis şi Dacian Cioloş că proasta guvernare în 2016 se referă la dinamica acestor indicatori în domeniul relaţiilor externe, care nu numai că nu au înregistrat anumite îmbunătăţiri, ci au realizat înrăutăţiri de miliarde de euro. Aceste înrăutăţiri contrazic – în mod esenţial – afirmaţia domnului Klaus Iohannis, care a ieşit la rampă să ne spună că starea macroeconomică este bună.
NOTĂ SPECIALĂ. Unii specialişti s-au adresat Procuraturii în problema împrumutului de 20 de miliarde de euro luat de la FMI, Banca Mondială şi de la Uniunea Europeană.
– Se critică faptul că s-a împrumutat prea mult şi că ar fi existat propunerea specialiştilor să se ia numai 5 miliarde de euro.
– Se critică faptul că s-au plătit dobînzi de 600 milioane de euro (2,7 miliarde de lei) şi dacă se lua un împrumut de numai 5 miliarde de euro, s-ar fi plătit numai 150 milioane de euro (675 milioane de lei).
– Se critică faptul că cei din BNR şi-au făcut un profit mai mare, prin creditele acordate băncilor comerciale (din împrumutul de 20 de miliarde de euro) şi s-ar fi beneficiat de bonusuri extraordinare şi nemeritate.
Noi considerăm că această problemă merită să fie examinată (dar nu sub aspect penal), ci ca o decizie politică eronată, din care să se tragă învăţăminte. Criticabil este faptul că nu s-a utilizat cel puţin o parte din aceste credite pentru dezvoltarea de capacităţi productive. Guvernatorul BNR a declarat la „Adevărul”, în ziua de 19 octombrie 2016: „Niciodată nu am văzut, în 26 de ani, o situaţie macroeconomică mai bună ca acum”. Îi vom răspunde într-un material separat că este o declaraţie total iresponsabilă şi reprezintă o dezinformare a populaţiei.
Cînd ai mărit datoria externă de cîteva ori faţă de 2004 şi ai ajuns la 90 miliarde de euro, iar datoria publică ai mărit-o de cîteva ori şi ai ajuns la 69 miliarde de euro, nu te mai poţi lăuda în mod iresponsabil. Cînd plăteşti dobînzi la aceste datorii în sume extraordinare, de multe miliarde de euro, trebuie să fii mai decent în afirmaţii.

Florea Dumitrescu,
Gheorghe Stroe,
Cristian Apostol
Grupul de iniţiativă „Reînnoirea”, 8 decembrie 2016

COMENTARII DE LA CITITORI