SCRISOAREA NR. 10 DESPRE „PROIECTUL DE ŢARĂ“ (2)

in Război corupției

V. DEZECHILIBRUL FINANCIAR INTERN
* DATORIA PUBLICA, SUVERANĂ a ajuns la 31 august 2016 la 69,4 miliarde de euro (312,2 miliarde de lei).
NOTĂ SPECIALĂ. Şi aici avem o moştenire de la regimul băsist, în care datoria publică a sporit de la 14,07 miliarde de euro în 2004 la 55,7 miliarde de euro în 2012.
Datoria publică suverană a Statului Român, sub „Guvernul meu”, a crescut cu 5,8 miliarde de lei (1,3 miliarde de euro) în cursul anului 2016. Aceasta înseamnă o creştere de la 306,4 miliarde de lei (68,1 miliarde de euro), cît era în decembrie 2015, la 312,2 miliarde de lei (69,4 miliarde de euro) în august 2016. În felul acesta, datoria publică a ajuns să reprezinte 41,8% din PIB. Prin urmare, sub „Guvernul meu” s-a realizat o sporire a datoriei publice, şi nu o reducere. A avut loc în continuare o accentuare a dezechilibrului financiar. Din datoria publică totală, 166,2 miliarde de lei sau 45% reprezintă sume împrumutate de la băncile locale, iar diferenţa este împrumutată de pe pieţele externe.
* DEFICITUL BUGETAR în perioada ianuarie-septembrie 2016 a fost de 3,7 miliarde de lei. Aici avem o înrăutăţire faţă de situaţia din ianuarie-septembrie 2015 – cînd a existat un excedent de 6,1 miliarde de lei.
* ÎNCASĂRILE BUGETARE. Veniturile totale pe 9 luni din 2016 au fost de 165,7 miliarde de lei, în scădere faţă de perioada similară din 2015, cînd au fost de 169,0 miliarde de lei. Deci, avem o scădere a veniturilor bugetare de 3,3 miliarde de lei şi nu o creştere (în condiţiile în care creşterea economică a fost de 4,9%). În mod deosebit, atrage atenţia că la fondurile europene – primite – în cele 9 luni din 2016 a avut loc o absorbţie mai redusă cu suma de 5,4 miliarde de lei (2,1 miliarde de lei în 2016, faţă de 7,5 miliarde de lei în 2015). Funcţionarul bruxellez Dacian Cioloş şi ceilalţi funcţionari europeni aduşi în guvernul „tehnocrat” nu au sprijinit cu nimic procesul de absorbţie a fondurilor europene.
* CHELTUIELILE BUGETARE în perioada ianuarie-septembrie 2016 au sporit la 169,5 miliarde de lei, faţă de 162,5 miliarde de lei în aceeaşi perioadă din 2015. Deci, la cheltuieli avem o creştere de 6,6 miliarde de lei sau 4,0%. Sporirea cheltuielilor a avut loc la personal şi la asigurări sociale. La dobînzi a avut loc, în cele 9 luni 2016, o creştere de 0,5 miliarde de lei (de la 8,0 miliarde de lei în 2015 la 8,5 miliarde de lei în 2016). La cheltuielile privind investiţiile programate cu finanţare de la UE s-a înregistrat o scădere de 3,7 miliarde de lei (de la 10,8 miliarde de lei în 2015 la 7,1 miliarde de lei în 2016). Deci, s-a produs o înrăutăţire a situaţiei.
VI. DEZECHILIBRUL ÎN PIAŢA MUNCII
Cel mai groaznic dezechilibru macroeconomic moştenit de la cei 10 ani de băsism îl avem în piaţa muncii. Prin desfiinţarea de milioane de locuri de muncă în anii tranziţiei, s-a ajuns în situaţia nefericită ca 3-4 milioane de cetăţeni (30-40% din populaţia activă a ţării) să fie aruncaţi de guvernanţi pe drumurile străinătăţii, în căutarea unui loc de muncă pentru o bucată de pîine. Despre această nenorocire a Poporului Român în anii tranziţiei, guvernanţii de toate culorile au vorbit şi vorbesc în modul necuvenit. În acest domeniu, cifrele arată următoarea evoluţie. În acest an, numărul salariaţilor a sporit în septembrie 2016 faţă de 31 decembrie 2015 cu circa 170 mii de persoane. Şomerii înregistraţi au fost de 418.000 de persoane, cu precizarea că numai 81.000 din aceştia mai primeau indemnizaţia de şomaj. Salariul mediu net pe economie a fost de 2.094 lei în luna septembrie 2016, faţă de 2.116 lei în luna decembrie 2015. Nemulţumirile, convulsiile sociale, presiunile au fost mari, mai ales în domeniul sănătăţii şi al învăţămîntului. Este pozitiv faptul că s-au decis anumite majorări în domeniul sănătăţii şi învăţămîntului. Este regretabil faptul că pe aceste modificări nu a existat un consens. Îmbogăţiţii de tranziţie, jefuitorii de bani publici şi de avuţie naţională din FALSUL PNL înveninează atmosfera cu acuzaţiile că s-ar fi făcut „pomeni” de către Parlament. Desigur, este criticabil faptul că „Guvernul meu” nu a elaborat şi nu a prezentat în Parlament un proiect de lege privind salarizarea unitară a bugetarilor – pentru a se înlătura dezechilibrele, necorelările şi inechităţile din sistemul de salarizare acumulată în cursul mai multor ani.
VII. DEZECHILIBRELE
ÎN SISTEMUL BANCAR ŞI MONETAR
Vom prezenta într-un viitor material dezechilibrele în sistemul bancar şi monetar care sînt de o importanţă deosebită şi necesită o atenţie specială din partea autorităţilor şi a societăţii civile.
VIII. AVERTISMENT GUVERNANŢILOR
A. Neelaborarea şi neprezentarea Proiectului de buget de stat pe anul 2017, pînă la 15 octombrie 2016 probează lipsa de respect faţă lege şi faţă de Parlament, organul reprezentativ suprem al poporului. Aceasta este o problemă de fond fundamentală în orice stat civilizat şi a fost neglijată de guvernarea iohannist-cioloşistă.
Ţara a fost lăsată fără buget la timp; întîrzierea nu are nici o justificare, decît poate reprezintă dispreţul faţă de lege al falşilor tehnocraţi.
B. Neelaborarea şi neprezentarea în Parlament a Proiectului de lege privind salarizarea unitară a bugetarilor a provocat confruntări şi dispute, neglijînd o problemă de fond a ţării, deşi guvernul anterior a lăsat un proiect de lege (acceptabil sau nu, perfectibil). Prin urmare, nu s-a făcut ceea ce era absolut necesar pentru înlăturarea unor dezechilibre, necorelări şi inechităţi în salarizare. S-a mai pierdut un an, din cauza falşilor tehnocraţi, a non-specialiştilor, a iresponsabililor.
* * *
ACŢIUNEA ANTICONSTITUŢIONALĂ a dictatorului Klaus Iohannis, de impunere a „Guvernului meu”, a Guvernului de falşi tehnocraţi, prin înlăturarea de la guvernare a partidelor politice şi a aleşilor acestora prin votul democratic al cetăţenilor a dat ţării o proastă guvernare. Cifrele examinate în acest material probează această apreciere extrem de negativă din partea societăţii civile. Am mai pierdut un an din cauza regimului dictatorial iohannist şi a guvernului de falşi tehnocraţi, incompetenţi şi iresponsabili. Democraţia constituţională a fost călcată în picioare de Klaus Iohannis şi de Dacian Cioloş.

Sfîrşit
Florea Dumitrescu,
Gheorghe Stroe,
Cristian Apostol
Grupul de iniţiativă „Reînnoirea”, 8 decembrie 2016

COMENTARII DE LA CITITORI