Secvenţe literare (1)

in Lecturi la lumina ceaiului

 

* ,,Deţin atîtea amintiri, de parcă aş avea 1.000 de ani” (Charles Baudelaire)

*,,Cuvintele există ca să şi taci” (Nichita Stănescu)

* În turceşte, ,,hai sictir” înseamnă ieşi afară, iar ,,tembel”, leneş. ,,Bucluc” înseamnă c…t.

*,,Nu pune, domnule, nimic la inimă, căci oamenii, cum îi ştii, sînt, cu toţii, nişte ticăloşi”. (Teodor Mazilu)

* Necesităţile omului sînt înlocuite de necesitatea de a le înlocui. De exemplu, căsătoria, care era un mijloc, s-a transformat într-un scop.

* Omul are vîrsta arterelor sale. Pînă pe la vîrsta de 55 de ani, femeia este apărată de ateroscleroză prin menstruaţie, care elimină plusul de colesterol. De aceea, puţine femei mor de inimă.

*,,Comunismul n-ar fi apărut niciodată dacă n-ar fi fost capitalismul. Burghezia a promovat fascismul ca pe un instrument împotriva capitalismului. Revoluţia din 1917 din Rusia a ajutat mai mult capitalismului american decît muncitorilor şi ţăranilor ruşi. Zăpăcelile din imperiul rus, care au dus la decăderea culturii, superioară celei americane, au permis capitalului american să se dezvolte, iar Europa, cu frămîntările ei, a rămas în urmă” (Mariana Marin)

* Un om care se exprimă prin cuvinte este ceva obişnuit. În schimb, un om care se exprimă prin tăceri – este excepţional. (Aşa era tata, care avea mare trecere la dame, curioase din fire – n.a.)

* În ultimul secol şi jumătate, ţăranii noştri au avut parte de 4 împroprietăriri: în 1846, prin reforma lui Cuza; în 1921, prin reforma generalului Averescu; în 1946, prin reforma comuniştilor; în 1991, prin reforma lui Iliescu. Dar numai Cuza şi Averescu au rămas în Istorie.

* Ochii sînt o prelungire a creierului. O fereastră a creierului. Fereastra prin care privim în creier. Fereastra prin care creierul se exprimă.

* Cicero: ,,Vita mortuorum in memoria vivorum est posita” (Viaţa celor morţi se află în amintirea celor vii).

* Poligamia – cînd bărbatul are mai multe femei. Se opune poliandriei, cînd femeia are mai mulţi bărbaţi.

* ,,Mă duc şi eu la Ilinca,/ Să beau vinul cu ulcica./ Adu, adu la ocale,/ Cînd la plată, nu-s parale./ Băgai mîna-n punga chingii,/ Găsii aţa mămăligii/ Lipită de fundul pungii./ Băgai mîna-n pozunar,/ Găsii cremene şi-amnar./ Cînd am zis mai adu, toarnă,/ M-au luat cu cîinii la goană”. (Cîntec popular pe versuri de Anton Pann)

* Cică frunzele de dafin, pisate şi fierte în untdelemn, ajută la închiderea rănilor. În prealabil, rănile se curăţă de puroi cu zeamă de pelin.

* Compilaţia este o formă de plagiat onorabil. Adică, autorul compilaţiei se străduieşte să şteargă urmele, reformulînd şi combinînd din mai multe surse. După Matei Călinescu, în SUA, 95% din lucrările de doctorat sînt compilate. (La noi, cei mai cunoscuţi compilatori sînt Missail Călugărul şi Simion Dascălul, care au ajustat Cronica lui Grigore Ureche).

* ,,Scrierea unei cărţi este un act fundamental de existenţă, comparabil cu naşterea sau cu iubirea” (Marin Preda)

* ,,Cu prostia chiar şi zeii se luptă în zadar”. (Fr. Schiller)

* Toţi taţii din lume, despre fiicele lor: sărutul pe frunte este afecţiunea fără erotism.

* ,,Este adevărată vorba că fiecare om vrea să-i fie bine lui, nu altora!” (Terenţiu)

* Firescul la femei nu este să se dezbrace, ci să fie dezbrăcate cu multă admiraţie.

* ,,În casa lui, cărţile aveau aspectul straniu de frunze moarte” (J.P. Sartre)

* Nu mai există acei oameni. Nu mai există nici oamenii care îi cunoscuseră cîndva. Nu mai există din ei decît mici crîmpeie de amintiri şi de vise în mintea copiilor lor, acum, bătrîni şi ei.

* ,,De ce scriu? De teamă să nu uit viaţa”. (Martha Bibescu)

* 85% dintre cuvintele Limbii Române curente sînt latino-romanice. Dacă spui ,,Vecinul meu şi-a construit un apartament nou şi a organizat o frumoasă festivitate de inaugurare”, absolut toate cuvintele aparţin acestei romanităţi comune şi sînt înţelese de italieni, francezi, spanioli şi portughezi, fără nici o dificultate.

* Eminescu şi Da Vinci ne-au lăsat în manuscrisele lor notaţii uriaşe, în care presară comori întregi şi, pe lîngă acestea, dau şi premise pentru gîndirea, sensibilitatea şi ştiinţa viitorului.

* Într-adevăr, băutura te împiedică să munceşti. Dar sînt şi momente cînd şi munca te împiedică să bei.

* Dicţionar literar (I):

Apocrif = fals, atribuit altcuiva (despre texte)

Autarhic = închis, izolat

Axiologie = studiul valorilor morale

Dihotomie = împărţirea unei idei în două părţi

Egotism = egoism

Encomiastic = laudativ

Hermeneutică = interpretarea textelor vechi, biblice, spirituale

Maniheism = lumea este guvernată de bine şi rău

Recurenţă = revenire

* Marin Preda era convins că fiecare scriitor urmăreşte în cărţile sale o temă anume. Balzac a arătat importanţa averii în viaţă. Dostoievski, efectele păcatului. Proust a venit cu infernul geloziei. Marin Preda s-a gîndit la o ,,saga” a Moromeţilor. Dar în ,,Cel mai iubit dintre pămînteni”, el a renunţat la acest proiect.

* După cucerirea Daciei, romanii au trimis în sudul Marii Britanii 200.000 de daci, care n-au mai avut voie să se întoarcă acasă. De la ei au ajuns Tudorii, Gheorghii şi prazul în Marea Britanie. Şi umorul.

(va urma)

PAUL SUDITU

COMENTARII DE LA CITITORI