Sfintele Paști

in Lecturi la lumina ceaiului

 

E Paştele, prieteni, pe-o cruce de lumină

Mîntuitorul nostru la noapte o să vină

Va da deoparte piatra cu braţul Lui cel sfînt

Soldaţii or să cadă netrebnici la pămînt

Nu are chip de înger, nici voce de copil

E aburul psaltirii pe fluviul lui April

De veţi vedea în iarbă icoana unui miel

Împărăţind o lume – să ştiţi că este El

Cutreieră prin haos de două mii de ani

Azi îl trimite Tatăl din nou la Ghetsimani

E semn înalt că vine şi nu va mai pleca

Ticăloşită-i lumea şi epoca e grea

Ucide fiu pe tată şi maica pruncul său

E foamete, şi spaimă, şi-o ducem tot mai rău

E vremea de pe urmă, Sodoma stă să cadă

Catapeteasma lumii plezneşte ca o spadă

 

Azi nu mai e ruşine, nici frică de păcat

Devine tîlhăria politică de stat

În numele iubirii de oameni şi dreptate

Se minte şi se fură, se spulberă tratate

Parcă întreaga spumă de drojdie şi sînge

A veacului acesta pe frunte ni se strînge

Ce-i de făcut? Şi cine mai ştie calea bună?

Popoarele par turme pe vreme de furtună

Biserica, ea însăşi, şi-a pîngărit amvonul

În trîmbiţe tuna-va curînd Armaghedonul

Şi-n larma asta surdă de arme funerare

Într-un halou de flăcări stă Îngerul călare

Aduce din înalturi o veste tuturora:

Nădejdea e în Domnul! Nu disperaţi! E ora!

Cu cît mai grea-i zăbala la gura unui veac

Din crucea răstignirii noi muguri se desfac

Azi înfloreşte lemnul pe care-a stat Isus

Cununi de lauri verde pe frunte I s-au pus

Îngenunchiaţi a rugă, smeriţi-vă trufia

E Paştele! E noaptea cînd a-nviat Mesia!

Încondeiate ouă cu picurări de ceară

În roşu, mov, albastru şi coajă gălbioară

Ispite ne trimite rubinul stins în vin

Împărtăşit cu frunze sfinţite de pelin

Bat clopote de aur spre slava lui Christos

Azi nu mai moare nimeni, tot omu-i mai frumos

 

Îngenunchiaţi pe brazda izvorului creştin

Arsura să vi-o stingeţi la rîul cristalin

E vreme pentru toate: şi pentru milostenii

Şi pentru liturghia acestei nopţi de Denii

Jur împrejurul nostru-i un cîmp de lumînări

Dumnezeiască pace va fi în patru zări

Biruitor cu moartea pre moarte a călcat

Nu plîngeţi! Aleluia! Christos a Înviat!

Noaptea de 14 spre 15 aprilie 1992

COMENTARII DE LA CITITORI