Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

in Pagină creştină

Sfîntul Apostol Petru – fiul lui Iona şi fratele Apostolului Andrei, s-a născut în Betsaida Galileei. Înainte de apostolie numele său era Simon, însă Mîntuitorul îl va numi Chifa (piatră): „Tu eşti Simon, fiul lui Iona; tu te vei chema Chifa (care, tălmăcit, însemnează Petru)”. (Ioan 1, 42). După o pescuire minunată pe lacul Ghenizaret, este chemat să devină pescar de oameni. Mărturiseşte în numele apostolior dumnezeirea lui Christos, dar se şi leapădă de Christos cînd El este prins spre a fi răstignit. După înălţarea Domnului, Petru ia cuvîntul în adunarea ucenicilor şi aleg ca apostol pe Matia în locul lui Iuda. În ziua Cincizecimii, după predica Sfîntului Apostol Petru, se botează trei mii de persoane. Sfîntul Apostol Petru a propovăduit în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mică pînă în Babilon şi în ultima parte a vieţii, la Roma. În timpul persecuţiilor împotriva creştinilor, declanşate de către împăratul Nero, după incendierea Romei în anul 64 d.Chr., Sfîntul Petru a fost arestat împreună cu Apostolul Pavel. Sfîntul Petru a fost condamnat la moarte şi executat prin răstignire pe cruce cu capul în jos (la cererea lui, spre a se deosebi de modul răstignirii lui Isus Christos), în anul 67 d.Chr., lîngă fostul circ al lui Caligula din afara zidurilor de atunci ale Romei.
Sfîntul Apostol Pavel, cunoscut mai întîi sub numele de Saul (cel dorit), s-a născut la Tars, capitala provinciei Cilicia din Asia Mica, din părinţi evrei, cu bunăstare materială. Oraşul Tars avea şcoli vestite, la care Saul a învăţat bine din copilărie limba greacă. În timpul activităţii publice a Mîntuitorului, Saul trăia la Tars, ca rabin. Auzind vestea marii mişcări produse de predica Apostolilor despre Isus Christos, a venit la Ierusalim, unde a devenit persecutor al creştinilor. Prezent la lapidarea Sfîntului Apostol Ştefan Întîiul-mucenic (Fapte 7:58), Pavel este orbit de Isus Christos Însuşi pe drumul Damascului (Fapte 9:1-22). Aflat de Apostolul Anania, în urma unei vedenii dumnezeieşti, Saul îşi regretă faptele şi este botezat de Anania. Curînd după convertire, Saul şi-a schimbat numele în Pavel, iar mai tîrziu a fost inclus în ceata Apostolilor. Pavel a propovăduit Evanghelia pe o zonă foarte întinsă, din Arabia pînă în Spania, atît la evrei, cît şi la păgîni. Pavel şi-a petrecut viaţa de creştin în suferinţă şi lucrînd pentru Christos, înfiinţînd şi organizînd Biserici pretutindeni. Sfîntul Pavel a fost martirizat împreună cu Apostolul Petru, în timpul împăratului Nero, prin decapitare.

COMENTARII DE LA CITITORI