Sfinţii lui Dumnezeu

in Poeme

Sfinţii lui Dumnezeu sînt luceferi înalţi cît Cerul,
Prin dragostea lor se-nvederează Adevărul,
Cîntă tot raiul cu măreţia vocilor sale,
Căci Dumnezeu prin sfinţii Săi primeşte osanale…

Sfinţii lui Dumnezeu sînt munţi ce răsar dintre văi,
Cîmpii nesfîrşite de maci în zile line de mai,
Magnifice stele aprinse înspre viaţa de veci,
Oaze pline de flori în iernile străine şi reci…

Sfinţii lui Dumnezeu, prooroci şi ierarhi preaînalţi,
Apostoli, mucenici şi pustnici – sînt Părinţi preasmeriţi,
Cuvioşi şi Cuvioase – prin ei raiul noi vedem,
Mărturisitori şi îngeri – cu ei mîntuire avem…

Sfinţii lui Dumnezeu sînt liant între Cer şi pămînt,
Pricesne în liniştea serilor purtate de gînd,
Ei sînt călăuze eterne ce ne fac să iubim
Pe Maria Fecioara şi al ei Fiu preasublim…

Preot Emil Nedelea Cărămizaru

COMENTARII DE LA CITITORI