Sfîntul Ioan Botezătorul

in Pagină creştină

Sfîntul Ioan Botezătorul a fost binecuvîntat de Dumnezeu să fie Înaintemergătorul Domnului. A fost profeţit din Vechiul Testament ca fiind îngerul care este înaintemergător al Domnului şi care strigă „Pregătiţi căile Domnului, drepte faceţi cărările Lui“. Într-adevăr, naşterea Sa a fost în chip minunat binevestită de Arhanghelul Gavriil pe cînd tatăl său, preotul Zaharia, se afla în templul. (…) Evangheliile ne spun că era îmbrăcat în haină aspră de păr de cămilă, era încins cu o curea de piele, purta sandale în picioare şi era un ascet care nu a mîncat pîine şi nici nu a băut vin şi se hrănea doar cu lăcuste sălbatice şi cu miere sălbatică, ducînd o viaţă aspră de rugăciune, încît el a devenit, ca şi Sfîntul Ilie din Vechiul Testament, un prototip al monahilor, al vieţuitorilor în pustie, al celor care postesc mult şi se roagă mult şi se hrănesc mai ales prin rugăciune din prezenţa iubirii milostive a lui Dumnezeu.
Sfîntul Ioan Botezătorul are ca misiune de Înaintemergător să arate că Mîntuitorul lumii sau Mesia pe care îl aştepta poporul evreu este Isus din Nazaret. El îl prezintă lumii la Iordan, cînd Isus vine să se boteze, desi era fără de păcat şi Ioan ezită să îl boteze pe Isus, totuşi Isus îi spune: „Trebuie să împlinim toată dreptatea, adică planul lui Dumnezeu de mîntuire a lumii“. Atunci vede că un porumbel a venit şi a stat deasupra capului lui Isus, cerurile s-au deschis şi un glas din ceruri a spus: „Acesta este Fiul meu cel iubit întru care am binevoit“. Sfîntul Ioan Botezătorul spune că a primit prin descoperire de la Dumnezeu această misiune, să binevestească lumii că Isus din Nazaret este Mesia, este Christosul, Cel care va fi Mîntuitorul lumii. Deci, el îl prezintă mulţimilor pe Isus şi mărturiseşte dumnezeirea Lui, zicînd: „Cu adevărat acesta este Fiul Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a spus: «Cel peste care vei vedea că va veni Duhul Sfînt în chip de porumbel acela este Cel ce va mîntui lumea»“. Deci, avem în lucrarea Sfîntului Ioan Botezătorul, ca Înaintemergător, această mărturisire a dumnezeirii lui Isus Christos.

Rolul de mijlocitor al Sfîntului Ioan Botezătorul pentru oameni înaintea lui Dumnezeu
Sfîntul Ioan Botezătorul este considerat de Mîntuitorul Isus Christos ca fiind cel mai mare om născut din femeie şi ca atare Biserica îl pomeneşte în slujbele ei imediat după Maica Domnului. În general, pe catapetesmele bisericilor noastre, în dreapta lui Isus Christos sînt Maica Domnului şi apoi Sfîntul Ioan Botezătorul.
Sfîntul Ioan Botezătorul este cinstit de Biserică prin şase zile de pomenire, arătînd că dintre acestea trei zile de pomenire sînt însemnate cu roşu în calendar: 7 ianuarie – Soborul Sfîntului Ioan Botezătorul, 24 iunie – Naşterea Sfîntului Ioan Botezătorul, şi 29 august – Tăierea capului Sfîntului Ioan Botezătorul. Mai avem: 23 septembrie – Zămislirea Sfîntului Ioan Botezătorul, 24 februarie – Întîia şi a doua aflare a cinstitului cap al Sfîntului Ioan Botezătorul şi 25 mai – A treia aflare a cinstitului cap al Sfîntului Ioan Botezătorul. Acestea trei din urmă sînt însemnate cu negru în calendar. Deci, după Maica Domnului, care are nouă zile de pomenire în calendar, din care cinci sînt însemnate cu roşu, Sfîntul Ioan Botezătorul are şase zile de pomenire.

Păreri și opinii