Sistemul sanitar din România ne omoară cu zile (1)

in Război corupției

EVZ a solicitat public Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB) să explice neconcordanţele din sistemul de acordare a îngrijirilor la domiciliu. Răspuns am primit doar de la CASMB, doar că justificările lor sînt, unele, abracadabrante, în timp ce altele sînt pe lîngă subiect.
Fiecare român asigurat care este externat din spital, deşi încă are răni sau are nevoie de tratament cu perfuzii, mănîncă doar prin tuburi înfipte în stomac sau are tot felul de pungi ataşate de corp, fără de care nu poate trăi, are dreptul, legal, la 90 de zile pe an de îngrijiri la domiciliu, asigurate de o asistentă/ firmă de specialitate, pentru care nu plăteşte nimic din propriul buzunar.
Trebuie, teoretic, să depună o cerere şi cîteva acte justificative ca să beneficieze de aceste servicii. Trecem peste faptul că, dacă le depune, nu primeşte răspunsul pe loc, ci în maximum 48 de ore – de parcă tratamentul lui ia pauză pînă cînd pune un funcţionar pixul pe hîrtie.
Cum stabilesc cine trăieşte şi cine moare
Vorbim, însă, de reglementările după care funcţionează serviciul, care sînt, în parte, aberante. Pacienţii, imobilizaţi sau parţial imobilizaţi, sînt puşi pe drumuri, puşi să dea telefoane ca să se informeze, plimbaţi pe la notar, unde achită nota etc., toate aceste piedici îngrădind în fapt accesul la serviciile la care AU DREPTUL. În urma anchetei în care detaliam aberaţiile din normele care reglementează îngrijirile la domiciliu, am adresat CNAS şi CASMB cîte un set de întrebări, ca să lămurim situaţia. Răspuns am primit doar de la CASMB. Întrucît justificările celor care, din vîrful pixului, stabilesc cine trăieşte şi cine moare sînt revoltătoare, vi le vom explica pe rînd.
Recunosc că au încălcat o lege!
* Întrebare EVZ: De ce au fost refuzate cele aproape 650 de cereri de îngrijire la domiciliu depuse de avocaţi în intervalul 4-5 iulie? Care este justificarea (cu paragraful din norme, vă rog) pentru care s-a considerat că avocatul nu este reprezentant legal?
* Răspuns CASMB: „Art. 7, alin. (1) din Anexa 31 la Ordinul MS / CNAS nr. 763/377/2016 în forma aflată în vigoare la data de 4-5 iulie prevedea că împuternicit putea fi doar o persoană împuternicită cu procură notarială. În situaţia în care norma legală ar fi intenţionat să permită şi persoanelor care au calitatea de avocat să depună cererile de îngrijiri la domiciliu în numele altor persoane, aceasta ar fi trebuit prevăzută distinct în cadrul prevederii privind persoana împuternicită, ori aici regăsindu-se doar procura notarială. De asemenea, sintagma reprezentant legal (pe care unii furnizori de îngrijiri la domiciliu au încercat la acel moment să o extindă prin includerea avocatului) din art. 7, alin. (1) poate include doar tutorele/ curatorul/curatorul special, desemnaţi prin hotărărea judecătorească de punere sub interdictie/ referat al autorităţii tutelare. Trebuie subliniat că modificarea la norme prin care s-a introdus şi posibilitatea depunerii cererilor prin avocat s-a realizat prin extinderea categoriilor de împuterniciţi şi nu prin cea a repezentantului legal, o dovadă suplimentară că forma iniţială a normelor nu permitea includerea în cadrul persoanelor împuternicite a avocaţilor.
* EXPLICAŢIE EVZ: Prin acest răspuns abracadabrant, CASMB recunoaşte cît de prost făcute sînt normele. Nu este posibil ca o instituţie, fie ea şi autonomă, cum este Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, să emită şi să pună în aplicare, prin structurile sale teritoriale, reglementări care încalcă drepturile fundamentale ale oricărui român. Să consideri că avocatul nu este reprezentant legal este o încălcare a prevederilor Legii 51 din 1995! CNAS ar trebuie să explice aici cum şi-a permis să emită o astfel de reglementare, chiar dacă, după o săptămînă, a modificat-o ca să includă şi avocatul, aşa cum era firesc. Pentru că în baza ei, pentru 650 de pacienţi dosarele au fost refuzate. Dintre aceştia, peste 30 au murit în decurs de o săptămînă. Notăm aici şi că Normele de aplicare pentru 2016 sînt elaborate de directorul de la Direcţia Reglementări şi Norme Contractare, doamna Iulia Stoea (economist de profesie, nu jurist cum poate ar fi fost cazul dat fiind profilul departamentului), şi semnate de preşedintele CNAS, Gheorghe Radu Ţibichi.

(va urma)
Dana Lascu

COMENTARII DE LA CITITORI