Sprijiniţi-l pe Tribun…

in Poeme

– In memoriam –

 

Poetul răscolitor

Şi tulburătorul Tribun

Corneliu Vadim Tudor

E, în zilele noastre,

Ca un biet porumbel,

Care singur înfruntă

lacomul uliu,

Într-o lume în care

Forţele oculte

Ale unei satanice lumi

Dezmembrează statele naţionale,

Le sufocă economia

Şi umilesc, fără milă,

Tot ceea ce simbolizează

O cultură creştină,

Unde „iubire-i tot

Şi-n rest, singurătăţi

Deşarte!”

 

Români, nu uitaţi că

Nu s-a născut,

Nu se naşte

Şi nici nu se va naşte,

Vreodată,

O forţă condusă

De-o minte bolnavă,

Care să poată despărţi

sau distruge

Ceea ce de veacuri a fost sortit

Să vietuiască-n eternitate:

A noastră civilizaţie

Şi-a noastră cultură solară,

Înălţătoare de suflet,

Purificatoare de inimi,

Apropiindu-ne

De lumea paradisiacă

A omniprezentului

Şi milostivului

Dumnezeu.

 

Ca să avem o ţară, în care

„Toţi teii să miroasă

A Eminescu”…

Toate cîntecele,

Concepute ca o stare de vis,

Să „doinească a Enescu”…

Şi înţelepciunea

Astrului de la Hobiţa

Să ne călăuzească,

Precum lumina

Stelei polare,

Ca să avem o asemenea

Mare bucurie,

Sprijiniţi-l, români

Din toate colţurile lumii,

Pe Corneliu Vadim Tudor,

Şi vom avea o Românie,

Nu de forma unui pumn,

Care apucă,

Nu… Doamne, Dumnezeule

Doamne…

Ci de forma unei

Inimi…

Tribunul, care

Iubeşte această ţară

Cu „dor valpurg”, relevă

Viziunea

Binecuvîntatului cavaler trac,

Pentru care

„Universul sufletesc

Nu este decît

O imensă

Ierarhie de lumini”

 

Sprijiniţi-l, români,

Pe patriotul Vadim,

Pentru care, în opera sa,

„Patria ca meditaţie”

E un „sediu al iluminaţiei,

Un rit al purificării”…

Încît ne vine a spune,

Cu limpezimi de frescă

byzantină,

În sufletul nostru daco-roman:

„Uniţi în cuget şi-n simţiri

Avem drum deschis

Spre bolta cerească”…

DORU POPOVICI (2014)

COMENTARII DE LA CITITORI