Stejarul Ecaterinei Teodoroiu

in Lecturi la lumina ceaiului

Jertfa supremă a eroinei Ecaterina Teodoriu pentru apărarea pămîntului străbun a fost cinstită cu onoruri la cel mai înalt nivel, în cadrul unei festivităţi defăşurate la 6 august a.c. Eroina de la Jiu, cum a rămas în memoria neamului românesc, a fost comemorată, împreună cu miile de camarazi ai ei, cu priejul împlinirii a 100 de ani de la cele mai glorioase bătălii din Istoria poporului român: Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz.

Despre vitejia acestei excepţionale luptătoare stau mărturie documentele militare ale acelor zile de foc: ,,Pildă rară a unui cald entuziasm, unit cu cea mai stăruitoare energie, aceea pe care unii au numit-o cu drept cuvînt «Eroina de la Jiu» şi-a dat jertfa supremă, lipsită de orice trufie, de orice deşartă ambiţie, numai din dragostea de a apăra pămîntul Ţării acesteia cotropită de duşmani. (…) Şi-a dat viaţa cu simplitatea eroismului adevărat, nu pentru a obţine apoteoze de vorbe, ci pentru că aşa cerea inima ei, pentru că aşa credea sufletul ei că se împlineşte datoria vieţii. Aceea care în vitejia ei comunicativă a murit în clipa cînd se descoperea spre a-şi îndemna ostaşii cu vorbele: «Înainte, băieţi, nu vă lăsaţi, sînteţi cu mine!», are drept, din clipa aceea, la cinstirea veşnică a unui nume neuitat de camarazi”.

Evenimentul comemorativ, care a avut loc la Mausoleul de la Mărăşeşti, a prilejuit o emoţionantă evocare a celor mai importante momente ale istoricelor lupte şi a culminat cu sădirea simbolică a unui stejar, care să perpetueze amintirea Ecaterinei şi să marcheze dăinurea pe veci a neamului românesc. O iniţiativă lăudabilă şi un argument pentru demararea unei mari acţiuni de împădurire în toată ţara. Este, în opinia mea, o replică admirabilă dată celor care continuă să ne secătuiască de această mare bogăţie a noastră, cea a ,,aurului verde”.

ANTON VOICU

Bătălia de la Oituz, lupta care a permis Marea Unire

Păreri și opinii