Steluţa Nistorescu, pictoriţa româncă a reginei Spaniei

in Lecturi la lumina ceaiului

De curînd a avut loc, în Sala Foaier, de la Cercul Militar Naţional, vernisajul expoziţiei personale, intitulată ,,Spiritualitate şi Cultură”, a artistei Steluţa Nistorescu, muncitoare pasionată şi talentată pe ogorul fertil al picturii româneşti. Exponatele, varietatea temelor, mijloacele plastice utilizate – pictură de şevalet, grafică de carte etc. – sînt prezentate în specificitatea lor, dar, peste toate, autoarea lasă se aşeze aceeaşi notă de armonie, de fineţe şi de discreţie, care îi sînt proprii. Enciclopedia artiştilor din România, volumul VI, ne înfăţişează cele peste 40 de expoziţii personale şi de colectiv ale Steluţei Nistorescu, de pe toate meridianele lumii. Lucrările sale se află în numeroase colecţii particulare, inclusiv în Spania, la Casa regală, unde figurează cu 2 tablouri ale reginei Spaniei, ce pun în valoare frumuseţea unei femei. ,,Oare ce importanţă poate avea un tablou care nu ne bucură şi nu ne arată frumuseţea Creaţiei Divine? Căci tot ce nu are vibraţii nu poate dăinui, şi ceea ce nu este frumos, ceea ce nu transcede materia efemeră nu poate dăinui”. Am citat din vorbele Steluţei Nistorescu, vizionară artistă a penelului, care ne dezvăluie, prin această nouă expoziţie a sa, valenţe remarcabile şi în privinţa gîndirii profunde, a redării simţămintelor ce se degajă din omul multiplu, ancorat peren în cultura românească, acest nepreţuit tezaur spiritual, ce se bucură de o largă apreciere pe plan european şi mondial.

ANTON VOICU

COMENTARII DE LA CITITORI