STENOGRAMA convorbirii dintre Nicolae Ceauşescu şi Papa Paul al Vl-lea (Vatican, 26 mai 1973) – (1)

in Lecturi la lumina ceaiului

 

 

Au participat Agostino Casaroli şi George Macovescu.

– Papa Paul: Excelenţă, rugăm cerul să binecuvînteze activitatea dvs., pe care şi noi o urmărim cu mult interes, şi am dori să ne consideraţi nişte umili sprijinitori ai politicii dvs. de independenţă şi suveranitate, pe care o duceţi cu atîta consecvenţă. Am urmărit, de asemenea, cu multă atenţie şi cu interes, activitatea desfăşurată de reprezentanţii dvs. la reuniunile pregătitoare ale Conferinţei pentru Securitatea Europeană, şi pot să vă afirm că şi noi sprijinim întrutotul principiile promovate de dvs. în acest for. Dăm o mare preţuire contribuţiei dvs. personale în această problemă, dvs. distingîndu-vă, în mod deosebit, ca un apărător de frunte al egalităţii popoarelor.

– Nicolae Ceauşescu: Vă mulţumesc. Aş dori să transmit un salut din partea poporului meu. Sînt deosebit de bucuros că am posibilitatea să vă văd.

– Papa Paul: Este prima dată cînd Excelenţa Voastră se află la Vatican, şi trebuie să vă spun că dăm o mare importanţă acestui lucru, întrucît nu dorim decît să avem relaţii bune, în deplină încredere şi total respect.

– Nicolae Ceauşescu: Sînt bucuros să pot spune că împărtăşesc pe deplin spiritul acesta de contacte, iar noi ne pronunţăm pentru contacte largi. Apreciez că, în condiţiile de astăzi, aceasta constituie o necesitate pentru o convieţuire paşnică, pentru bunăstarea popoarelor.

– Papa Paul: Noi vedem în aceasta o dovadă a consecvenţei liniei politice pe care o aveţi dvs., Excelenţă, şi vă admirăm şi din acest punct de vedere. Noi nu avem nici o altă pretenţie, decît aceea de a trăi în condiţiile unor raporturi sincere şi prieteneşti. Permiteţi-mi să profit de această ocazie, pentru a vă exprima stima noastră. Am urmărit cu mult interes această ultimă perioadă a vieţii interne şi internaţionale a României, personificată de dvs.

– Nicolae Ceauşescu: Aş dori să mulţumesc pentru aceste cuvinte. Poporul Român este un popor care a suferit mult. De aceea, el este ataşat principiilor de pace şi de colaborare şi doreşte ca fiecare naţiune să aibă posibilitatea să-şi făurească viaţa aşa cum doreşte. Apreciez mult faptul că Sanctitatea Voastră, nu numai faţă de România, dar şi în problemele care preocupă astăzi omenirea, în multe dintre ele vă pronunţaţi pentru soluţii paşnice, pentru o colaborare între naţiuni şi între oameni.

– Papa Paul: Noi vedem în această declaraţie a Excelenţei Voastre o expresie a ideologiei dvs. politice, adică faptul că fiecare stat îşi are personalitatea sa, independenţa sa, libertatea sa; dacă ieri statele erau concepute ca antagoniste, pe poziţii de concurenţă, dacă naţiunile erau duşmane între ele, astăzi – aşa cum a spus Excelenţa Voastră – există principii noi. În ceea ce ne priveşte, împărtăşim pe deplin concepţia dvs. Vrem ca fiecare stat să fie liber, independent, să-şi aibă propria personalitate istorică, politică, nu în opoziţie faţă de celelalte state, ci de pe o poziţie de prietenie, de convieţuire paşnică şi de colaborare cu acestea. Excelenţa Voastră ştie că noi sîntem străini de viaţa politică şi că sîntem deasupra şi în afara ei, dar sîntem foarte, foarte sensibili, în primul rînd, faţă de respectarea drepturilor popoarelor, fiind interesaţi să cunoaştem de unde vin, de unde pornesc formele de viaţă internaţională. Ni se pare că descoperim binele mai ales în cele afirmate de dvs. Noi nu doar că acceptăm acest lucru, dar avem datoria să-l şi apărăm. Dvs. cunoaşteţi şi poziţia pe care reprezentanţii noştri au luat-o şi o iau în conferinţele internaţionale, acum, la Helsinki, sau în alte împrejurări. Deci, această primă coincidenţă de idei mi se pare că este de bun augur pentru întîlnirea noastră.

– Nicolae Ceauşescu: Mi-a produs o deosebită plăcere să aud această declaraţie. Trăim în împrejurări în care lumea este în continuă schimbare. S-au obţinut, după cum cunoaşteţi, unele rezultate bune în trecerea de la politica de confruntare, denumită a războiului rece, la o politică de conlucrare mai bună, de încercare de a găsi căile spre soluţionarea paşnică a conflictelor. Fără îndoială că dezvoltarea şi bunăstarea fiecărei naţiuni se pot asigura numai în condiţii de pace, iar vechea politică trebuie să facă loc unor principii noi, care să asigure fiecărei naţiuni dreptul la independenţă, la suveranitate, să excludă forţa, sau ingerinţele în treburile interne. Un lucru bun este faptul că, astăzi, mai toate statele declară, cel puţin, că recunosc aceste principii, deşi noi considerăm că mai este încă mult de făcut pentru ca acestea să fie traduse în viaţă.

(va urma)

(Text reprodus din cartea ,,România 2015 – Papa Francisc”, de Viorel Roman)

COMENTARII DE LA CITITORI