STENOGRAMA convorbirii dintre Nicolae Ceauşescu şi Papa Paul al Vl-lea (Vatican, 26 mai 1973) – (4)

in Lecturi la lumina ceaiului

– Nicolae Ceauşescu: Sînt pe deplin de acord să conlucrăm, în acest spirit, în problemele mari, unde toţi sîntem interesaţi de a găsi soluţii, în beneficiul tuturor popoarelor, indiferent de concepţia politică sau de cea religioasă. Desigur, este dreptul fiecărui popor de a-şi alege o anumită cale. Noi sîntem partizanii respectării drepturilor, libertăţilor, inclusiv a celor religioase, şi ne străduim să le asigurăm în România. De aceea, ne preocupăm pentru a realiza securitatea în Europa. În acest sens, doresc să-mi exprim satisfacţia că reprezentanţii Vaticanului au colaborat în condiţii bune şi într-un mod activ cu reprezentanţii României la Helsinki, şi am dori ca această colaborare să continue.

– Papa Paul: O vom face cu plăcere. Vom fi onoraţi să colaborăm alături de un om de stat cu o concepţie modernă despre viaţa politică, bazată pe idealuri benefice. Ne permiteţi să-i invităm pe miniştrii de Externe?

– Nicolae Ceauşescu: Desigur.

– Papa Paul: Se pare că am epuizat temele pe care mi le propusesem să le prezint Excelenţei Voastre. Ne vom permite să depunem în mîinile dv. Memoriul de care vorbeam, pentru a fi studiat şi pentru a se găsi soluţii la problemele care ne stau la inimă, probleme pe care le încredinţăm înţelepciunii şi judecăţii dv. Nu cerem decît să fie văzut.

– Nicolae Ceauşescu: Noi obişnuim să studiem orice problemă.

– Papa Paul: În ceea ce ne priveşte, vom căuta să facilităm raporturile noastre, ca să nu se creeze probleme. Nu vrem, însă, să fie lăsate la o parte probleme care să apară în istorie şi vrem să colaborăm pentru bunăstarea şi pentru mersul fericit înainte al Poporului Român.

– Nicolae Ceauşescu: Am dori, aşa cum am spus, ca aceia care mai gîndesc în trecut şi care, probabil, s-au ocupat de acest memoriu, să înceapă să se gîndească la viitor. Viitorul este în colaborare, în unitatea poporului, într-o conlucrare strînsă, chiar între biserici cu diferite feluri de a judeca.

– Papa Paul: Vă daţi seama că aceste cuvinte exprimă şi sentimentele noastre.

– Nicolae Ceauşescu: Sper să primiţi un răspuns la acest memoriu.

– Papa Paul: Nu există nici o altă deosebire cu privire la modul de a gîndi! Noi am avut plăcerea să vorbim cu domnii Maurer şi Mănescu, dar nu aşa de explicit, şi sîntem plini de speranţă.

– Nicolae Ceauşescu: Şi noi sîntem plini de speranţă că-i veţi descuraja pe cei care doresc să ridice probleme şi că îi veţi încuraja pe cei care vor să se încadreze activ în viaţa Poporului Român, pentru a-i asigura bunăstarea şi fericirea.

– Papa Paul: Cu toată plăcerea.

– Agostino Casaroli: Problema este să se poată discuta.

– Nicolae Ceauşescu: Am spus deja că asupra problemei Bisericii Catolice propriu-zise, pentru clarificarea cîtorva probleme, sîntem pregătiţi să discutăm, şi sper că, în spiritul de înţelegere în care au început convorbirile noastre, vom găsi soluţii corespunzătoare.

– Papa Paul: Aceste convorbiri să fie începutul de fericire şi bunăstare pentru România, dar şi de linişte. Noi ne simţim datori să facem acest lucru. Nu-l facem pentru a crea greutăţi sau din interes, ci pentru ca legăturile noastre să se desfăşoare fără dificultăţi şi să fie mai leale.

– Agostino Casaroli: Şi pentru că acest lucru va permite o colaborare mai bună şi în alte probleme internaţionale. Sînt atîtea puncte de vedere asupra cărora România şi Sfîntul Scaun au poziţii asemănătoare.

– Nicolae Ceauşescu: Am declarat că sîntem gata, în spiritul în care, în ultimul timp, reprezentanţii noştri au conlucrat la Helsinki, lăsînd la o parte unele probleme care mai persistă, să căutăm să conlucrăm, pentru a contribui la o lume mai bună, mai dreaptă şi, în primul rînd, la pacea în Europa, la dezarmare în Europa, la pace în lume. Ştiu că aţi acordat multă atenţie, la timpul respectiv, războiului din Vietnam, că aţi adus o contribuţie la încheierea păcii, că sînteţi, realmente, preocupaţi ca acordurile realizate să se îndeplinească. Şi noi dorim acelaşi lucru. Am dori ca, în măsura în care este posibil, reprezentanţii noştri să conlucreze. Aici putem să găsim multe lucruri comune.

(va urma)

(Text reprodus din cartea ,,România 2015 –

Papa Francisc”, de Viorel Roman)

COMENTARII DE LA CITITORI