STENOGRAMA convorbirii dintre Nicolae Ceauşescu şi Papa Paul al Vl-lea (Vatican, 26 mai 1973) – (5)

in Lecturi la lumina ceaiului

– Agostino Casaroli: Şi pentru că acest lucru va permite o colaborare mai bună şi în alte probleme internaţionale. Sînt atîtea puncte de vedere asupra cărora România şi Sfîntul Scaun au poziţii asemănătoare.

– Nicolae Ceauşescu: Am declarat că sîntem gata, în spiritul în care, în ultimul timp, reprezentanţii noştri au conlucrat la Helsinki, lăsînd la o parte unele probleme care mai persistă, să căutăm să conlucrăm, pentru a contribui la o lume mai bună, mai dreaptă şi, în primul rînd, la pacea în Europa, la dezarmare în Europa, la pace în lume. Ştiu că aţi acordat multă atenţie, la timpul respectiv, războiului din Vietnam, că aţi adus o contribuţie la încheierea păcii, că sînteţi, realmente, preocupaţi ca acordurile realizate să se îndeplinească. Şi noi dorim acelaşi lucru. Am dori ca, în măsura în care este posibil, reprezentanţii noştri să conlucreze. Aici putem să găsim multe lucruri comune.

– Papa Paul: Din păcate, lumea are multe răni deschise, multe probleme, şi noi facem tot ce ne stă în putinţă ca ele să fie rezolvate: Orientul Mijlociu, Irlanda etc. Sperăm că România va fi un exemplu şi ne va fi colaboratoare în aceste acţiuni. Cum spuneam, nu avem, în nici o parte, interese proprii, cu caracter vremelnic. Singurele noastre interese sînt cele ale dreptăţii şi ale păcii. România, de asemenea, nu are interese directe, ca să spun aşa, nu urmăreşte în nici un fel acest lucru.

– Nicolae Ceauşescu: Într-adevăr, România nu are interese directe şi nu doreşte să obţină beneficii pe seama altora. Este o ţară prea mică pentru aceasta, şi chiar dacă ar fi mai mare, cred că ar proceda în acelaşi fel.

– Papa Paul: Ceea ce dă mărimea unui stat sînt ideile, dorinţa de dreptate, sentimentele umane. Noi vedem în România o speranţă pentru viitor, nu numai pentru ea, ci şi pentru convieţuirea universală.

– Nicolae Ceauşescu: Sînt, într-adevăr, multe răni deschise. Trebuie să facem în aşa fel încît să înceteze provocarea de noi răni şi să găsim posibilitatea să le vindecăm pe cele vechi. Orientul Mijlociu este o problemă foarte serioasă.

– Papa Paul: Sperăm că România va fi un medic priceput şi, cînd va fi nevoie de un infirmier, noi vom fi gata să îndeplinim acest rol.

– Nicolae Ceauşescu: Este nevoie de mai mulţi medici.

– Papa Paul: Cu toţii trebuie să fim medici.

– Nicolae Ceauşescu: O altă problemă este aceea a ţărilor în curs de dezvoltare. România însăşi este o ţară în curs de dezvoltare.

Înţelege bine preocupările acestor state şi eu ştiu că aţi putea face multe lucruri şi în această privinţă, pentru ca ţările care au rămas în urmă în privinţa dezvoltării lor economice să primească un sprijin din partea statelor dezvoltate, pentru a putea să-şi creeze condiţii mai bune de viaţă, şi materiale, şi spirituale.

– Papa Paul: Tocmai în aceste zile avem o problemă foarte gravă, din nou, aceea a ţărilor lovite de secetă. Oamenii din întreaga Africă Occidentală, 7-8 ţări, din cauza secetei, mor de foame; în Mauritania au pierit peste 1 milion de animale. Noi am făcut tot ceea ce era posibil ca să oferim hrană pentru aceste regiuni. Iată o problemă nouă şi noi trebuie să fim foarte atenţi cu aceste aspecte. Vom fi bucuroşi să ne aliniem pe aceeaşi poziţie cu România.

– Nicolae Ceauşescu: Eu nu pot decît să-mi exprim satisfacţia că găsim un spirit dornic de colaborare pentru un viitor mai bun al omenirii. Pînă la urmă, aceasta este menirea celor care pot face cîte ceva.

– Agostino Casaroli: Şi în cadrul UNCTAD (Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare – n.n.), Sfîntul Scaun susţine această problemă, ca ţările dezvoltate să simtă răspunderea pentru nedezvoltarea altor ţări.

– Papa Paul: De 5 ori am spus acest lucru: să se faciliteze schimburile materiale între ţările dezvoltate şi ţările nedezvoltate, astfel încît comerţul să fie în avantajul statelor în curs de dezvoltare şi nu în folosul celor dezvoltate. Ultima reuniune de la Santiago de Chile nu a dat rezultatele la care ne aşteptam, dar nu ne-am pierdut speranţa că se va găsi o rezolvare acceptabilă.

– Nicolae Ceauşescu: Prin UNCTAD se poate face mult, dar, din păcate, se vorbeşte mult, şi decalajul dintre ţările dezvoltate şi cele nedezvoltate se măreşte or, aici, trebuie, într-adevăr, să încercăm să facem ceva mai mult.

– Papa Paul: Vom avea onoarea să vă fim colaboratori, Excelenţă. Permiteţi-mi să exprim omagiile mele doamnei Elena. Elena este un străvechi nume latin.

Convorbirea a început la ora 12,00 şi s-a terminat la ora 12,45.

Sfîrşit

(Text reprodus din cartea ,,România 2015 – Papa Francisc”, de Viorel Roman)

COMENTARII DE LA CITITORI