Stigmate (16)

in Lecturi la lumina ceaiului

 

Călugăriţa Magdalenă a Crucii a recunoscut în timpul procesului că semnase un pact de sînge cu Diavolul, care o ajutase să simuleze sfinţenia, inclusiv stigmatele. Potrivit spuselor ei, puterea sa a durat 40 de ani, acesta fiind termenul pe care Diavolul i-l fixase. Tribunalul n-a condamnat-o la moarte, pentru a nu-i compromite şi mai mult pe cei care o consideraseră sfîntă în toată această perioadă, vinovaţii principali fiind, în primul rînd, oamenii bisericii, pentru că se lăsaseră păcăliţi cu atîta uşurinţă.

Ultimii ani ai vieţii şi i-a petrecut într-o mînăstire, unde, se pare, ar fi dus o viaţă plină de căinţă. Este foarte greu de spus – poate chiar imposibil – dacă, în acest caz, ar fi fost vorba de o intervenţie a Diavolului sau, pur şi simplu, de o capacitate de simulare ieşită din comun, evidenţiată încă de la o vîrstă fragedă. Pe la mijlocul Secolului XIX, opinia publică a fost mult interesată de cazul tinerei Rose Tamisier, care trăia în satul Vaucluse. Avînd stigmate, ea era considerată responsabilă de faptul că făcea să curgă sînge dintr-un tablou. Iniţial, a fost acuzată de un tribunal civil pentru ofensă adusă religiei şi furt de ostii, apoi de un tribunal ecleziastic. Episcopul de Avignon a interzis preoţilor s-o spovedească şi s-o împărtăşească, pînă cînd se va decide să recunoască faptul că şi-a provocat singură stigmatele. Rose l-a implorat, în repetate rînduri, pe episcop să revină asupra acestei decizii.

El a murit, fără să fi revenit vreodată asupra susţinerii caracterului supranatural al stigmatelor. În anul 1696, s-a născut, la Marsilia, mistica Anne-Marie Rémusat. Cazul său este, însă, foarte diferit. Ea şi-a provocat singură „răni de imitaţie”, cu fierul roşu şi-a gravat pe piept numele lui Dumnezeu, iar pe braţul stîng o inimă străpunsă de două săgeţi, pretinzînd că acţionează astfel pentru că este inspirată de divinitate. După puţin timp, rănile infectîndu-i-se, ceea ce nu se întîmplă în cazul stigmatelor autentice, ea a fost obligată să se prezinte la medic, unde a fost tratată corespunzător. S-a vindecat foarte repede, fără ca rănile să lase urme. Cei care s-au ocupat de acest caz consideră că nu poate fi acuzată de înşelătorie, pentru că nu a susţinut niciodată că ar avea stigmate. Pur si simplu, era vorba doar de o puternică dorinţă a sa de a participa la suferinţele lui Isus Christos.

(va urma)

MARGARETA CHETREANU

COMENTARII DE LA CITITORI