Traficul de droguri alimentează Mafia politică şi militară (22)

in Lecturi la lumina ceaiului

Se impune să prezentăm o vedere panoramică a scopurilor şi obiectivelor Comitetului celor 300, înainte de a trece la interfaţa sa vastă, cuprinzătoare şi complexă, de bănci, companii de asigurări, corporaţii etc. Următoarele informaţii sînt rezultatul unor ani îndelungaţi de cercetări şi investigaţii, ele fiind compilate din sute de documente şi din propriile mele surse, ce mi-au deschis accesul la cîteva dintre hărţile în care sînt ascunse detaliile acestor planuri.

Comitetul celor 300 are în componenţă o serie de specialişti în informaţii, operaţiuni bancare, în toate faţetele activităţilor comerciale, dar şi în domenii aparte, inclusiv cultus diabolicus, drogurile de modificare a stărilor mintale, precum şi experţi în asasinarea prin otrăvire. Este necesar să fie menţionaţi şi unii foşti membri (decedaţi între timp), pentru rolul pe care l-au avut în trecut, dar şi pentru faptul că poziţiile acestora au fost preluate de rude sau de alţi indivizi, consideraţi ca fiind demni de o asemenea onoare.

Din Comitetul celor 300 fac parte vechile familii ale ,,Nobilimii Negre” europene, ale Stabilimentului Liberal Estic american (în ierarhia Francmasoneriei şi Ordinul Capului de Mort), Iluminati, sau „Vîntul cuceritor Mariah”, Grupul Mumma, Consiliul Naţional şi Mondial al Bisericilor, Cercul Iniţiaţilor, ,,Cei 9 Bărbaţi Necunoscuţi”, Trustul Lucis, „Teologii Eliberării Iezuite“, Ordinul Bătrînilor Sionului, Prinţii Nasi, Fondul Monetar Internaţional (FMI), Banca Mondială, Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), Quator Coronati, din Marea Britanie, Loja masonică P2, din Italia (mai ales cei din ierarhia Vaticanului), Agenţia Centrală de Informaţii (CIA), personalul ales al Institutului Tavistock. Acestora li se adaugă diverşi membri ai principalelor fundaţii şi companii de asigurări, şi anume: Banca din Hong Kong şi Shanghai, Grupul Milner, Masa Rotundă, Fundaţia Cini, Fondul german Marshall, Fundaţia Ditchley, NATO, Clubul de la Roma, Ordinul Sfîntului Ioan de la Ierusalim, Biserica Guvernului Mondial Unic, Internaţionala Socialistă, Ordinul Negru, Societatea Thule, Anenherbe-Rosiercrucianist (Ordinul Rozicrucian) şi alte sute de organizaţii.

Să fie vorba, oare, de o adunătură eteroclită, de indivizi cu idei ciudate? În nici un caz! Comitetul celor 300 a cuprins, de-a lungul istoriei sale de 150 de ani, unele dintre cele mai strălucite minţi care au fost reunite vreodată, cu scopul de a forma o ,,nouă” societate, cu un caracter eminamente totalitar şi supusă, în întregime, unui control absolut. Numai că o astfel de societate nu este tocmai nouă, întrucît ea îşi revendică majoritatea ideilor din Cluburile Cultului Diabolic. Cultus Diabolicus căuta, şi el, să pună bazele unui Guvern Mondial Unic, descris, destul de bine, de unul dintre membrii săi, H.G. Wells, în lucrarea comandată de Comitet şi pe care autorul a intitulat-o, cu îndrăzneală, ,,The Open Conspiracy – Plans for a World Revolution” (,,Conspiraţia Deschisă – Planuri pentru o revoluţie mondială”). Era o curajoasă declaraţie de intenţii, dar nu chiar atît de curajoasă pe cît ar putea să pară, întrucît pe Wells nu-l credea nimeni, în afară de Înalţii Superiori, adepţii Anenherbe şi de aceia pe care, astăzi, i-am numi ,,oamenii din interior”.

Iată un extras din proiectul propus de H.G. Wells: ,,Conspiraţia Deschisă va apărea, mai întîi, ca o organizaţie de oameni inteligenţi şi, în unele cazuri, bogaţi, ca o mişcare cu scopuri sociale şi politice clare, ignorînd, în mod declarat, cea mai mare parte a aparatului de control politic, sau folosindu-l numai ca pe un accesoriu incidental, în unele etape; va fi o simplă mişcare, îndreptată într-o anumită direcţie, ai căror adepţi vor descoperi, cu oarecare surprindere, scopul comun spre care se îndreaptă cu toţii. În diverse modalităţi, ei vor influenţa şi vor controla guvernul oficial”.

(va urma)

JOHN COLEMAN

COMENTARII DE LA CITITORI