Traficul de droguri alimentează Mafia politică şi militară (23)

in Lecturi la lumina ceaiului

La fel ca în romanul ,,1984“, al lui George Orwell, descrierea lui H.G. Wells reprezintă un apel în massă la un Guvern Mondial Unic. Pe scurt, intenţia şi scopul Comitetului celor 300 sînt acelea de a crea următoarele condiţii, necesare apariţiei ,,noii societăţi“:

– Un Guvern Mondial Unic şi un sistem monetar unic, conduse de oligarhii ereditari permanenţi care se autoaleg din rîndurile lor, sub forma unui sistem feudal, ca acelea care existau în Evul Mediu. În această entitate mondială unică, demografia va fi controlată prin restricţii impuse asupra numărului de copii în fiecare familie, prin boli, războaie şi foamete, pînă cînd totalul populaţiei mondiale se va fixa la 1 miliard de oameni, consideraţi utili clasei conducătoare, în zone definite clar şi cu stricteţe.

– Nu va exista o clasă de mijloc, ci doar stăpîni şi sclavi. Toate legile vor fi uniforme, sub un sistem legal de tribunale mondiale, care vor practica acelaşi cod de legi unificat, susţinut de o forţă poliţienească a Guvernului Mondial Unic şi de o armată unificată a întregii lumi. Rolul acestora va fi acela de a apăra legislaţia, prin forţă, în toate fostele state, între care nu vor mai exista graniţe naţionale. Sistemul se va baza pe un stat al asistenţei sociale; cei ascultători şi supuşi Guvernului Mondial Unic vor fi răsplătiţi cu mijloace de subzistenţă; rebelii vor fi lăsaţi să moară de foame, sau vor fi declaraţi în afara legii, ajungînd, astfel, la discreţia oricui doreşte să-i ucidă. Se va interzice deţinerea armelor, de orice fel, de către populaţie.

– Nu va fi permisă decît o singură religie, cu o Biserică aflată sub conducerea Guvernului Mondial Unic. Cultul lui Satan, al lui Lucifer şi vrăjitoria vor fi recunoscute ca programe legitime ale Guvernului Mondial Unic, fără să existe şcoli private sau cu profil bisericesc. Toate bisericile creştine vor fi fost deja subjugate, iar creştinismul va aparţine trecutului.

– Pentru a crea un stat în care nu mai supravieţuiesc nici o libertate individuală şi nici un concept al libertăţii, nu vor mai exista valori, precum sistemul republican, suveranitatea şi drepturile omului. Mîndria naţională şi identitatea rasială vor fi eradicate, iar în faza de tranziţie, pînă şi menţionarea propriei origini rasiale va fi drastic penalizată.

– Fiecare persoană va fi complet îndoctrinată, în sensul că va accepta, pe deplin, ideea că este o fiinţă total aservită Guvernului Mondial Unic, cu un număr de identitate marcat, într-un loc vizibil, pe trup, astfel încît să fie lesne remarcat. Acelaşi număr va figura în computerul central al NATO, din Bruxelles. De acolo, numărul respectiv va putea fi accesat, instantaneu, de orice agenţie a Guvernului Mondial Unic. Bazele de date ale CIA, FBI, ale departamentelor de Poliţie locale şi statale, ale IRS (Fiscul), FEMA şi ale Securităţii Sociale se vor extinde enorm şi vor forma baza dosarelor personale ale tuturor locuitorilor din Statele Unite.

– Căsătoria va fi scoasă în afara legii şi nu va mai exista viaţă de familie, aşa cum o cunoaştem. Copiii vor fi luaţi de lîngă părinţii lor încă de la o vîrstă timpurie şi vor fi crescuţi în cămine, ca proprietate a statului. Un asemenea experiment s-a desfăşurat în Germania de Est, sub conducerea lui Erich Honnecker, cînd copiii erau luaţi de la părinţii pe care statul îi considera cetăţeni neloiali. Statutul femeilor va fi supus unui proces de degradare continuă, prin sporirea rolului mişcărilor de ,,emancipare a femeilor“. Sexul liber va fi obligatoriu. Nerespectarea acestei reguli, cel puţin o dată pînă la vîrsta de 20 de ani, va fi pasibilă de pedepse grave. Autoprovocarea avortului va deveni o metodă pe care femeile vor trebui să o cunoască şi pe care să o practice după naşterea a 2 copii; aceste date se vor păstra în dosarul personal al fiecărei femei, dosar aflat în computerele regionale ale Guvernului Mondial Unic. Dacă o femeie rămîne gravidă după ce a născut 2 copii, aceasta va fi dusă cu forţa la o clinică specializată în avorturi, pentru întreruperea sarcinii, urmată de sterilizare.

– În toate sălile de cinema va fi promovată şi difuzată, obligatoriu, pornografia, inclusiv cea homosexuală şi lesbiană. Folosirea drogurilor ,,recreative“ va fi, şi ea, obligatorie, fiecare persoană avînd alocate doze de drog, care vor putea fi achiziţionate de la magazinele Guvernului Mondial Unic, din întreaga lume. Utilizarea drogurilor pentru controlul minţii va fi extinsă, iar consumul lor va deveni obligatoriu. Ele vor fi administrate prin hrană şi/sau prin apa potabilă, fără cunoştinţa şi consimţămîntul populaţiei. Se vor înfiinţa localuri pentru consumul de droguri, care vor fi conduse de angajaţi ai Guvernului Mondial Unic, unde cei din pătura sclavilor îşi vor putea petrece timpul liber. În acest mod, massele neelitiste vor fi reduse la nivelul comportamental al unei turme controlate, fără voinţă proprie, uşor de înregimentat şi de manipulat.

– Sistemul economic, care se va baza pe clasa conducătoare a oligarhilor, va fi astfel conceput încît să permită producerea de alimente şi servicii doar în limita necesară menţinerii în funcţiune a lagărelor de muncă înfiinţate pentru categoria sclavilor. Toată avuţia va fi concentrată în mîna membrilor de elită ai Comitetului celor 300. Fiecare individ din societate va fi îndoctrinat astfel încît să înţeleagă că supravieţuirea sa este total dependentă de stat. Lumea va fi condusă prin Decretele executive emise de Comitetul celor 300 şi ele vor căpăta, instantaneu, putere de Lege. Boris Elţîn a folosit decretele Comitetului celor 300 pentru a impune Rusiei voinţa acestuia, cu titlu de încercare. În locul tribunalelor de justiţie vor exista doar tribunale de pedeapsă.

– Industria va fi complet distrusă, împreună cu sistemele energetice nucleare. Numai membrii Comitetului celor 300 şi elita lor vor avea dreptul la oricare dintre resursele naturale ale Planetei. Agricultura se va afla exclusiv în mîinile Comitetului celor 300, care va controla, cu stricteţe, producţia de hrană. Pe măsură ce aceste programe vor începe să-şi producă efectele, grupuri demografice tot mai numeroase din zonele urbane vor fi dislocate forţat în regiuni îndepărtate, iar cei care refuză să se conformeze vor fi exterminaţi în aceeaşi modalitate pe care Guvernul Mondial Unic a experimentat-o în Cambodgia, prin intermediul lui Pol Pot şi al regimului acestuia.

(va urma)

JOHN COLEMAN

Păreri și opinii