Traficul de droguri alimentează Mafia politică şi militară (53)

in Lecturi la lumina ceaiului

Guvernul invizibil al Comitetului celor 300 a exercitat presiuni enorme asupra Statelor Unite pentru ca acestea să-şi schimbe – în rău – modurile de acţiune. America este ultimul bastion al libertăţii şi, dacă reuşim să ne apărăm libertăţile, înaintarea pe drumul instituirii Guvernului Mondial Unic va fi încetinită considerabil. Formarea unui Guvern Mondial Unic este o întreprindere de mari dimensiuni, necesitînd un înalt nivel de pricepere, aptitudini organizatorice de excepţie, precum şi puterea de a controla guvernele şi politicile acestora. Singura organizaţie care ar putea vreodată să întreprindă această sarcină colosală cu oarecare speranţe de succes este Comitetul celor 300 – şi am văzut cît de mult s-a apropiat acesta de reuşită.

Mai presus de orice, lupta se duce pe plan spiritual. Din păcate, bisericile creştine au devenit doar un fel de cluburi sociale, conduse de diabolicul Consiliu Mondial Bisericilor (World Council of the Churches – W.C.C.), ale cărui începuturi se găsesc nu la Moscova, ci în oraşul Londra şi care lucrează în favoarea viitoarei Biserici a Guvernului Mondial Unic. Această structură a fost înfiinţată în 1920, pentru a servi drept mijlocitor politicilor Guvernului Mondial Unic şi reprezintă, la nivel monumental, capacităţile de planificare pe termen lung ale Comitetului celor 300.

O altă organizaţie coruptă, similară ca structură şi proiect cu W.C.C., este Uniunea Savanţilor Preocupaţi (Union of Concerned Scientists – U.C.S.), înfiinţată de Comisia Trilaterală şi finanţată de Carnegie Endowment Fund, de Fundaţia Ford şi de Institutul Aspen. Acesta este grupul care a condus lupta prin care s-a urmărit împiedicarea demersurilor Statelor Unite, de întocmire a unei strategii eficiente de descurajare a Cosmosferelor Sovietice, arme cu laser plasate în spaţiu, care pot distruge ţinte expres vizate de pe teritoriul S.U.A. şi din oricare alte locuri de pe glob.

Programul S.D.I. al Statelor Unite era destinat să contracareze ameninţarea reprezentată de Cosmosferele Sovietice, pericol care încă mai există, în pofida asigurărilor referitoare la ,,moartea comunismului”. Purtătorul de cuvînt sovietic Ghiorghi Arbatov a spus, la o întrunire a Uniunii Savanţilor Preocupaţi, că e important ca ei să se opună Programului S.D.I., pentru că, în cazul în care acesta va deveni operaţional, ,,va fi o catastrofă militară”. Ani de-a rîndul, Uniunea Savanţilor Preocupaţi s-a împotrivit tuturor proiectelor bugetare care includeau finanţarea vitalului Program S.D.I., pînă cînd, la sfîrşitul anului 1991, n-au mai rămas bani nici măcar pentru susţinerea cercetărilor necesare, necum pentru plasarea sistemului pe orbită. Uniunea Savanţilor Preocupaţi e condusă de Institutul Regal pentru Afaceri Internaţionale şi este infiltrată masiv de agenţi informativi britanici din MI6.

N-a mai rămas nici un aspect al vieţii americane care să nu fie supravegheat, mînat în direcţia ,,potrivită”, manipulat şi controlat de guvernul invizibil al Comitetului celor 300. Nu există nici un demnitar ales sau vreun lider politic care să nu fie expus puterii acestuia. Pînă acum, nimeni n-a reuşit să-i sfideze pe conducătorii noştri secreţi, care nu ezită să-l transforme într-un ,,exemplu îngrozitor” pe oricine, inclusiv pe preşedintele Statelor Unite ale Americii.

Începînd din 1776, cînd Jeremy Bentham şi William Petty, Contele de Shelburne, imediat după triumful Revoluţiei Franceze – pe care aceştia o planificaseră şi o coordonaseră – au fost recrutaţi de Coroana Britanică pentru a-şi folosi împreună experienţa împotriva coloniştilor, continuînd cu 1812, cînd englezii au asediat şi incendiat oraşul Washington, distrugînd documentele secrete ce ar fi demascat trădările săvîrşite împotriva tinerelor State Unite ale Americii, şi pînă la asasinarea preşedintelui Kennedy şi îndepărtarea preşedintelui Nixon prin scandalul Watergate, mîna Comitetului celor 300 e vizibilă cît se poate de clar. Textul de faţă reprezintă o încercare de a deschide ochii poporului american asupra unui adevăr cumplit: nu sîntem o naţiune independentă şi nici nu vom putea fi vreodată, atîta vreme cît ne conduce un guvern invizibil: Comitetul celor 300.

Sfîrşit

JOHN COLEMAN

COMENTARII DE LA CITITORI