Traficul de droguri alimentează Mafia politică şi militară

in Lecturi la lumina ceaiului

Alte măsuri avute în vedere de Comitetul celor 300 pentru instituirea noii ordini a lumii, sub conducerea unui Guvern Mondial Unic:

t Eutanasia pentru bătrîni şi pentru bolnavii în fază terminală va fi obligatorie. Numărul de locuitori va fi stabilit, pentru fiecare oraş în parte, la o anumită cifră, care va fi respectată cu stricteţe, aşa cum se arată în lucrările lui Kalgeri. Muncitorii absolut necesari din domenii de importanţă esenţială vor fi mutaţi în alte localităţi, dacă oraşul în care muncesc devine suprapopulat. Muncitorii consideraţi neesenţiali vor fi aleşi la întîmplare şi trimişi în zonele nepopulate, pentru acoperirea ,,cotelor” stabilite.

t Cel puţin 4 miliarde de ,,consumatori de hrană inutili” vor fi eliminaţi pînă în anul 2050, pe calea războaielor limitate, a epidemiilor provocate, a bolilor cu acţiune rapidă, precum şi prin înfometare. Energia, alimentele şi apa vor fi menţinute, pentru cei ce nu fac parte din elite, la niveluri de strictă subzistenţă. Concret, vor fi vizate, mai întîi, populaţiile albe din Europa de Vest şi America de Nord, trecîndu-se, apoi, la celelalte rase. Populaţia Canadei, a Statelor Unite şi cea a Europei de Vest vor fi decimate mai rapid decît locuitorii din celelalte continente, pînă cînd întreaga populaţie a lumii va atinge nivelul stabilit, de 1 miliard. Din această cifră, 500 de milioane vor fi cei din rasele chineză şi japoneză, alegerea lor fiind motivată prin faptul că reprezintă grupe demografice care au fost înregimentate timp de secole şi care sînt obişnuite să se supună, fără împotrivire, autorităţii.

t Din cînd în cînd, se vor produce penurii de hrană şi apă, controlate artificial, precum şi crize în domeniul asistenţei medicale, pentru a le reaminti masselor că însăşi existenţa lor depinde de bunăvoinţa Comitetului celor 300.

t După distrugerea industriei grele, a siderurgiei şi a industriei constructoare de maşini, toate celelalte ramuri industriale cărora li se va mai îngădui să existe vor rămîne sub conducerea Clubului de la Roma şi a NATO. Progresele ştiinţifice şi cele din domeniul explorării spaţiului, limitate la nivelul elitei, se vor afla sub controlul Comitetului celor 300. Armele spaţiale ale tuturor fostelor naţiuni vor fi distruse odată cu armele nucleare.

t Toate produsele farmaceutice, esenţiale şi neesenţiale, numele medicilor, stomatologilor şi ale personalului de îngrijire a sănătăţii vor fi înregistrate în baza de date a computerului central. Totodată, nici un medicament şi nici o asistenţă medicală nu vor fi recomandate, fără permisiunea expresă a controlorilor regionali, responsabili pentru fiecare oraş, sau sat arondat.

t SUA vor fi invadate de masse de oameni din culturi străine, care, în cele din urmă, vor covîrşi America ,,albă”. Toate aceste persoane, neavînd nici cea mai vagă idee despre ceea ce reprezintă Constituţia Statelor Unite, nu vor face nimic ca să o apere. În mintea lor, concepte precum libertatea şi justiţia sînt atît de confuze, încît, pentru astfel de oameni, ele nu înseamnă nimic. Principalele lor griji vor fi să-şi asigure un adăpost şi hrana zilnică.

t Nici o bancă centrală, în afară de Banca de Acorduri Internaţionale şi Banca Mondială, nu va mai fi lăsată să funcţioneze. Băncile private vor fi scoase în afara legii. Remuneraţia pentru munca prestată se va înscrie într-o grilă uniformă, determinată dinainte, sub coordonarea Guvernului Mondial Unic. Nu vor fi permise revendicări salariale, nici abateri de la standardele uniforme de plată, stabilite de Guvernul Mondial Unic. Cei care încalcă legea vor fi executaţi pe loc.

t Nu vor exista bani lichizi în mîinile non-elitei. Toate tranzacţiile vor fi efectuate cu cardul de debit, care va purta numărul de identitate al deţinătorului. Orice persoană care încalcă, în vreun fel, regulile şi reglementările Comitetului celor 300 va avea cardul suspendat pentru un interval de timp variabil, în funcţie de natura şi gravitatea contravenţiei. Persoanele din această categorie vor constata, dacă se duc la cumpărături, că le-a fost trecut cardul pe ,,lista neagră” şi, ca atare, nu vor mai putea achiziţiona nici un produs şi nu vor mai obţine nici un fel de servicii. Tentativele de a schimba ,,vechile” monede – adică banii de metal, sau de hîrtie, ai fostelor naţiuni, de-acum defuncte – vor fi tratate ca nişte delicte capitale, pasibile de pedeapsa cu moartea. Toate monedele de acest gen vor trebui să fie predate într-un interval de timp limitat, împreună cu autoturismele personale şi orice fel de arme (puşti, pistoale), muniţie, explozibili etc. Numai elita şi funcţionarii de nivel superior ai Guvernului Mondial Unic vor avea dreptul să deţină bani, arme şi mijloace de transport private. În cazul comiterii unui delict grav, cardul va fi confiscat la punctul de control unde este prezentat.

Drept urmare, persoana în cauză nu va mai putea primi alimente, apă, adăpost, loc de muncă şi servicii medicale, ea fiind declarată, oficial, în afara legii. Astfel, vor apărea numeroase bande de proscrişi, care vor trăi în regiuni unde îşi vor putea asigura supravieţuirea, toţi cei din rîndul lor fiind, însă, vînaţi şi expuşi împuşcării, fără somaţie. Persoanele care îi ajută pe cei scoşi în afara legii vor fi, de asemenea, împuşcate. Proscrişii care nu se predau Poliţiei sau Armatei, după trecerea unui termen-limită, vor fi pedepsiţi, prin alegerea, la întîmplare, a unui membru de familie, care să fie închis, în locul lor.

(va urma)

JOHN COLEMAN

Păreri și opinii