Un condeier prolific – între 2 milenii

in Lecturi la lumina ceaiului

Este vorba de Vasile Băran, un oltean de rasă, un scriitor puternic ancorat în cultura noastră atît ca ziarist, cît şi ca autor a peste 40 de romane, constituite într-o frescă a realităţilor, a prefacerilor care au avut loc în România, începînd cu anii ’50 şi pînă în prezent. În această perioadă de mai bine de 60 de ani, ce a marcat finalul Mileniului II şi începutul Mileniului III, ne-am intersectat prin viaţa cotidiană atît profesional, cît şi ca pensionari.Într-una din aceste ocazii, am avut onoarea să primesc, printre altele, un autograf pe pagina de gardă a romanului ,,Aceşti scriitori minunaţi şi conştiinţele lor zburătoare”, împreună cu următoarea dedicaţie a autorului: ,,Domnului Anton Voicu, cu care am colaborat la 3 ziare înainte de contrarevoluţie. Cu drag, Vasile Băran, 24 februarie 2009”. Îmi permit să adaug, la rîndul meu, că, adupă ,,contrarevoluţie”, am continuat amîndoi, ca tineri pensionari, să colaborăm la îndrăgita noastră revistă ,,România Mare” şi la ziarul „Tricolorul”, sub îndrumarea înţeleaptă a Tribunului nostru, cel care a coagulat nucleul naţional din România, în presa de după 1990. În calitate de cititor, dar şi de colaborator al revistei de suflet a românilor cu dragoste de ţară, mărturisesc, cu toată convingerea, că – alături de textele şi pamfletele lui Corneliu Vadim Tudor, de pagina semnată de neîntrecutul Alcibiade – au fost şi vor continua să fie surse de delectare şi de încîntare pentru cititori şi ,,Microsioanele” scrise de Nea Vasile, cel care, de curînd, a împlinit 85 de ani de viaţă rodnică. Mă folosesc de acest plăcut eveniment pentru a mulţumi, din toată inima, celor ce trudesc cu pasiune ca revista ,,România Mare” să fie ancorată ferm în realitate şi, în acelaşi timp, să se menţină ca far călăuzitor şi sursă de promovare a adevărului, a demnităţii naţionale – valori pentru a căror afirmare Tribunul nu a precupeţit nici un efort, mergînd chiar pînă la jertfa de sine.

ANTON VOICU

COMENTARII DE LA CITITORI