Un eveniment editorial: ,,Dicţionar universal de muzică”

in Lecturi la lumina ceaiului

La Editura ,,Litera International” a apărut, recent, în excelente condiţii grafice, volumul ,,Dicţionar universal de muzică”, realizat cu ajutorul contribuţiilor următorilor exponenţi ai lumii Euterpei, pe un fond spiritual daco-roman: dirijorul şi profesorul Jean Lupu – coordonator -, muzicologul Daniela Caraman-Fotea, profesorul şi dirijorul Nicolae Racu, profesorul Gabriel-Constantin Oprea şi profesorul şi compozitorul Eugen Petre Sandu. În prefaţă, autorii au expus următoarele:

,,Muzica, artă a sunetelor, ne însoţeşte pe tot parcursul vieţii. Prin explozia mijloacelor de informare în massă, ea a inundat, practic, cotidianul. Difuzarea, pe posturi de radio şi televiziune, prin casete audio, CD-uri, DVD-uri ş.a., însoţite, adesea, de comentarii, în care sînt folosiţi termeni specifici fiecărui gen muzical, a condus la ideea elaborării dicţionarului de faţă. Publicul majoritar la concerte (fie ele simfonice, fie camerale), la Operă, este tînăr şi, prin definiţie, în formare, fapt care motivează, şi sub acest aspect, utilitatea lucrării. Prin explicarea şi actualizarea noţiunilor, a termenilor cuprinşi în dicţionar, ne adresăm, aşadar, publicului larg, dar şi celor care studiază disciplinele din domeniu, în vederea specializării. Cuvintele marcate cu asterisc se regăsesc în interiorul dicţionarului, la litera respectivă. Subsumate conceptului de «ştiinţă muzicală popularizată», articolele din lucrare sînt rezervate şi marilor instituţii muzicale Covent Garden, Gewandhaus, Metropolitan Opera, Teatrul Balşoi ş.a. – temple de notorietate ale muzicii, caselor de discuri, editurilor importante în Istorie şi showbiz.

Pentru prima oară în România, pe lîngă termenii proprii genurilor academice, dicţionarul propune selecţii cuprinzătoare din sfera rock, pop, jazz, folk, alături de folclor şi muzică religioasă. De asemenea, se regăseşte şi un index alfabetic al muzicienilor amintiţi în cuprins, cu o succintă prezentare a fiecăruia. Aşadar, o policromă scanare a universului sonor, un dicţionar compozit, universal, al muzicii”.

Volumul serveşte atît profesioniştilor, cît şi melomanilor, în lucrare prezentîndu-se cei mai importanţi termeni, legaţi, granitic, de arta sonoră românească şi universală. În primul rînd, se remarcă profesionalismul, după care se evidenţiază seriozitatea cu care ne sînt prezentate epocile Renaşterii, Barocului, Clasicismului, Romantismului, Impresionismului, Expresionismului, nemaivorbind de consideraţiile laconice, dar profunde, despre muzica românească, pornindu-se de la sensul cuvintelor latine: ,,non multa sed multum”. Nici muzica uşoară nu este neglijată în acest dicţionar, însă bine ar fi dacă toţi cei care activează în această constelaţie ar adînci termenii respectivi şi selecţiile cuprinzătoare din sfera rock, pop şi folk. Am apreciat – în mod deosebit – şi expunerea unor termeni din lumea folclorului – Clasicismul nostru -, precum şi din muzica religioasă. Bibliografia este una vastă. Se cuvine să evidenţiem faptul că volumul conţine şi un inspirat CD, legat de problemele respective. Într-o epocă în care, nu o dată, diletanţi obraznici – mai ales în ramura genurilor muzicale larg accesibile – poluează lumea sublimă a Euterpei, un astfel de volum contribuie, substanţial, la iniţierea melomanilor, transformînd arta sonoră într-un minunat mijloc de educaţie naţională. O luptă dusă împotriva imposturii în muzică întăreşte sensul cuvintelor genialului Constantin Brâncuşi, care afirma că ,,raţiunea de a fi a artiştilor este aceea de a releva frumuseţile lumii”.

DORU POPOVICI

COMENTARII DE LA CITITORI