Un poem de acum un an…

in Poeme

RUGĂCIUNE PENTRU PREŞEDINTELE
CORNELIU VADIM TUDOR

Primăvară cu gust amar,
În care blana roşie a vulpii
Se răsfaţă în spicele de raze,
În care hienele îşi ascut ghearele,
Satisfăcute de miriştea roşie a soarelui.
Cioclii păşesc pe covorul roşu.
Doamne, revarsă-Ţi harul
Peste rotocolul pămîntului!
Furtuni apocaliptice
Să pulverizeze zgura
Ce pătează obrazul ţării mele!
Dă-i, Doamne, putere unui sfînt
Să audă corul îngerilor!
Dă-i, Doamne, onestităţii
Sceptrul triumfal
Şi satyrului biciul morţii!
Dă-i, Doamne, celui născut
În mîntuirea acestei naţii,
Celui născut cu o inimă ce bate
În ritmul României Mari,
Celui născut prin
Binecuvîntarea Tatălui Ceresc,
Puterea să alunge
Demonii hoţiei,
Să zdrobească
Tentaculele mafiote,
Ritualurile satanice
Ale vînzătorilor de ţară.
În cîntecul de lebădă
Al gîndului curat
Picură mir din ochii sfinţilor.
Sabia dreptăţii
Îşi recunoaşte stăpînul,
Crucea de pe Caraiman
Primeşte rugăciunile văzduhului.
Dă-i, Doamne, sănătate
Tribunului Corneliu Vadim Tudor,
Alungă turmele negre ale bolii!
Împărate Ceresc,
Ocroteşte simbolul României Mari!
O inimă românească se zbate,
O inimă românească împarte
Dreptate.
Sufletul preşedintelui,
Ca un schit,
Ascunde un porumbel alb,
Obosit, hăituit.
În schitul din sufletul preşedintelui
Icoanele se-nclină,
Ajută-l, Doamne,
Că răspîndeşte atîta lumină!
Prof. Daniela Vasiloschi
Cluj-Napoca, 3 martie 2013

Păreri și opinii