VADIM…

in Lecturi la lumina ceaiului

M-a învãţat sã spun adevãrul fãrã fricã. M-a învãţat sã nu mã tem de aceia care promoveazã minciuna. M-a învãţat cã represaliile de orice fel trebuie denunţate şi înfruntate. M-a învãţat sã îmi respect colegii de partid, chiar dacã unii dintre ei nu s-au dovedit oneşti pînã la capãt şi l-au trãdat, fãrã ezitare, cînd nu au mai avut nimic de cîştigat. Mi-a fãcut onoarea de a îmi cere sã scriu editoriale în ziarul „Tricolorul“, fãrã mãcar sã-mi schimbe un titlu sau o virgulã. Mi-a oferit posibilitatea sã produc, sã realizez şi sã moderez o emisiune la televiziunea Domniei-Sale, fãrã sã-mi critice vreun cuvinţel sau sã-mi atragã atenţia cã ceva nu este la nivelul aşteptãrilor sale. La ceas de cumpãnã, în miez de noapte, a fost alãturi de mine şi de soţul meu. A înţeles starea mea sufleteascã dupã pierderea pãrinţilor şi, deşi deţineam o funcţie importantã, nu m-a dat la o parte, nu m-a certat, nu mi-a cerut imposibilul! M-am retras de bunãvoie, sã nu-l încurc, sã nu dau naştere la discuţii în partid.
Şi, nu în ultimul rînd, m-a învãţat ce înseamnã grija şi compasiunea faţã de animãluţe! Faţã de nişte sufleţele nevinovate, adesea victime ale lãcomiei şi aroganţei omului! M-a învãţat cum sã mã dedic acestei cauze nobile! Pe care, dupã 10 ani, şi nu cred în coincidenţe, am continuat sã o susţin prin toate mijloacele posibile. Ca dovadã, proiectul lui de suflet va fi continuat de mine, dupã atîta amar de vreme. Ce sã fi vrut mai mult? Ce sã-i fi cerut mai mult?
Am avut parte de 12 ani frumoşi alãturi de PRM, pentru care vã mulţumesc, domnule Preşedinte Corneliu Vadim Tudor!

Ruxandra Lungu,
simplu cetãţean, fost preşedinte ales al Organizaţiei de Femei România Mare
14 septembrie 2015

COMENTARII DE LA CITITORI