Visul (2)

in Lecturi la lumina ceaiului

 

Un coşmar devenit realitate (II)

Deşi nenorocirile nu-l atingeau pe Edward Samson absolut deloc, el vedea îngrozit catastrofa care se abătuse asupra locuitorilor Insulei Pralape, situate aproape de Java. Avusese loc o erupţie a vulcanului de pe insulă şi toţi locuitorii, în speranţa că vor reuşi să scape de lava incandescentă care ţîşnea în şuvoaie, alergau spre ţărmul oceanului. Din nefericire, apele oceanului dădeau deja în clocot, răpindu-le orice posibilitate de a se salva. Zgomotele asurzitoare care zguduiau cerul şi pămîntul, urletele nefericiţilor care aveau să-şi piardă viaţa în chinuri groaznice, corăbiile răsturnate de valurile uriaşe de apă clocotită desăvîrşeau imaginea apocaliptică oferită privirii sale. Ca şi cum dezastrul n-ar fi fost suficient, deodată, izbucneşte o înfiorătoare explozie, care nimiceşte total Insula Pralape şi lasă în locul ei o imensă gură de crater fumegîndă. Fără a sta prea mult pe gînduri, după ce descrie în amănunt tot ceea văzuse în vis, adaugă pe aceste însemnări cuvîntul „important“ şi părăseşte biroul. A doua zi, editorul intră în birou, găseşte hîrtia, o citeşte şi presupune că relatarea acestei catastrofe fusese primită de jurnalist prin cablu. Subiectul era nemaipomenit, nu se întîmplă prea des asemenea evenimente, aşa că cere ca articolul să fie publicat pe 8 coloane. Vestea se răspîndeşte rapid şi, bineînţeles, ajunge şi la urechea patronilor celorlalte publicaţii, care nu vor să scape ocazia de a-şi informa cititorii cu privire la un asemenea eveniment ieşit din comun. Ei se adresează editorului de la „Globe“, care tramsmite articolul şi la New York. Cum era normal într-o astfel de situaţie, intervine şi „Associated Press“, care transmite vestea prin telegrame către toate oraşele ţării. Zeci de ziare mari publică toate detaliile catastrofei visate de un jurnalist modest, după ce băuse cîteva pahare în plus şi adormise la locul său de muncă. Pe data de 29 august 1883, toată America era îngrozită de urgia abătută asupra Insulei Pralape. După puţin timp, însă, oamenii încep să-şi pună întrebări. Vestea era, într-adevăr, îngrozitoare, dar apoi nimic. Nu mai exista nici o urmare a celor relatate. Bietul ziarist nu mai visase nimic şi totul se terminase în coadă de peşte. Cînd redactorul şef al ziarului „Globe“ îi cere explicaţii jurnalistului, acesta se vede obligat să mărturisească adevărul. Păstrînd proporţiile, s-ar putea spune că impactul acestei farse, pentru că aşa a fost percepută publicarea acelui articol, a fost la fel de mare asupra jurnaliştilor consideraţi vinovaţi şi asupra opiniei publice, care s-a considerat înşelată, ca erupţia vulcanului şi explozia din Insula Pralape. Indignarea celor care se lăsaseră impresionaţi de urgia abătută asupra insulei a crescut considerabil cînd, după zadarnice căutări, ei au descoperit că, de fapt, această insulă nici măcar nu exista. Nici unul din atlasele consultate la biblioteca din Boston nu menţiona existenţa vreunei insule cu acest nume.

(va urma)

MARGARETA CHETREANU

COMENTARII DE LA CITITORI