• Fondată în 1991 de Corneliu Vadim Tudor și Eugen Barbu •

Category archive

Cioburi de gînduri

Placeholder
Cioburi de gînduri

Dorinţă

Vreau să-ţi colind, iubito, cu fulgii de zăpadă În templul de lumină al unui fraged crin Şi candele de aur s-aprindem în cuvinte Din lacrimile tale, Păstorului Divin. Se-aude, jertă sfîntă, acum, în prag de seară, Colinda vieţii noastre, cum n-a mai fost să fie, O flacără de veghe, arzînd ca lumînarea Pe-altarele credinţei la… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Bilanţ pe marginea clipei…

Frumoasă ziua aceasta – ziua ţării mele! Dar frumuseţea ei nu vine din propriile ei convenţii cu sine şi nici dintr-un orgoliu nemăsurat şi alimentat din exterior de forţe străine de istoria noastră. Frumuseţea acestei sărbători, ca şi frumuseţea ţării mele, izvorăsc din adevărurile sale. O istorie milenară! Un grai în care şi cerul vorbeşte.… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Cîntec pentru ţara mea

Bată clopote de rouă Cadă stele peste geană Ţară, sfînt safir în inimi, Dulcea visului meu rană. Sub o stea ce îţi mîngîie Tainic mitica grădină Gîndu-mi candelă se face, În grea jertfă de lumină. Şi cînd inima-ţi tresaltă Mult prea mult îngrijorată, Sînt cu tot ce-nseamnă neamul Într-o veşnică armată. Bată clopote de rouă… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Beţia vanităţii

Ni se întîmplă în viaţă să întîlnim oameni diferiţi de marea masă a semenilor noştri. Unii se detaşează prin virtuţi incontestabile, alţii printr-o atitudine lipsită de educaţie şi de umanism. Dacă în faţa primei categorii ne plecăm cu recunoştinţă fruntea, pentru cei din a doua categorie, putem spune: Dumnezeu să-i ierte! De ce? Pentru că… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Locul pe care am uitat să-l sfinţim

Muntele este locul pe care am uitat să-l sfinţim prin munca noastră. Asociat mereu cu tot ceea ce poate fi mai greu şi cu sălbăticia, muntele a rămas dincolo de grijile noastre zilnice. Şi ce păcat! Vechile mituri spun că atunci cînd potopul a lovit pămîntul, fiii luminii s-au salvat agăţîndu-se de munţii lor. Dar… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

DUŞMANUL BINELUI…

În anii debutului meu în cariera militară, aveam deseori discuţii cu superiorii, în legătură cu căile pe care trebuia să le urmăm pentru a ne fi mai bine în viitor. Evident, soluţiile celor mai mulţi combatanţi se coagulau pe calea trasată de partidul unic. Eu, deşi nu mă vedeam şi nu mă simţeam a fi… Citește tot

Cioburi de gînduri

ŢĂRĂNCUŢĂ… ŢĂRĂNCUŢĂ!…

,,Tărăncuţă, ţărăncuţă… ai să mă aduci în stare/ Să te prind de cingătoare/ Ziua în amiaza mare/ Să-mi dai fraga buzelor!“… Aşa grăia amorezul din cătunul uitat de lume şi de Domnul… Şi ţărăncuţa l-a crezut. La auzul acestor cuvinte, ţărăncuţei i s-au aprins călcîiele mai ceva ca dinamita. Aşadar, după îndelungi chibzuieli… Chibzuieli?! Doamne,… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

ÎNTRE A FI ŞI A NU FI…

Discutam, cu ceva timp în urmă, despre valoarea unei opere literare şi valoarea criticii de artă. Evident, răspunsurile date la problema în discuţie privesc arta în general. Spuneam atunci că valoarea unei opere nu ţine de critica literară, ci de conţinutul acelei opere, de principiile de viaţă pe care este fundamentată şi, de ce nu,… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

MIREASĂ DE LUMINĂ…

Cu mulţi ani în urmă, puneam bazele unei frumoase familii, alături de actuala mea soţie, o tînără fermecătoare pe atunci şi o distinsă şi frumoasă doamnă şi astăzi. A fost cea mai frumoasă mireasă pe care am văzut-o în viaţa mea. Tot timpul aveai impresia că este o copilă, venită dintr-un basm, care se joacă,… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Empatie

Mă pierd în sfîşierea-ţi grea Doinire sacră a luminii, Şi-n dar aduc la tine crinii Ce-mi cresc de-o vreme sub o stea. Mă pierd în ochii tăi, femeie Şi în sărutul tău celest Că ştii să fii şi om şi zee Şi Univers frumos, în rest. Mă pierd în rîsul tău cuminte, În mersul magic… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

TENTAŢIA RAMPEI…

Există în natura noastră dorinţa, mai mult sau mai puţin manifestă, de a ne situa în atenţia celor din jur. Pînă la un punct este normal să fie aşa. Există un prag de la care ceea ce se manifesta ca o dorinţă decentă devine o atitudine intolerabilă de a fi cu orice preţ în centrul… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

ETICA MUNCII ŞI ETICA BUNULUI PLAC

Vreme de foarte mulţi ani ne-am reproşat că nu sîntem disciplinaţi, că nu sîntem harnici şi că ne lipseşte etica muncii. În parte, observaţiile chiar sînt de bun-simţ. Dar… numai în parte şi… numai în mică parte. De ce? Pentru că am întîlnit destule cazuri cînd etica muncii era substituită cu înlocuitori ai acesteia şi… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Aspiraţie

Eu am vorbit despre lumină, De focuri sacre şi de zei, Şi-am arătat că nu-i o vină În visul de a fi ca ei. Eu am vorbit de zări celeste, De idealuri şi mister, Şi de slujirile oneste Atît de rare-n efemer. Apoi, nimic nu am mai spus, Ci am urmat o stea, departe, Pe… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

SCRISOARE DE LA MAMA

Despre poeta Mariana Adăscăliţei am mai scris cîndva. Iată, în urmă cu două zile, îmi făceam bagajul să mă întorc la casa de la ţară şi, în timp ce îmi strîngeam cîteva lucruri, am adăugat şi cartea „Galeria de nostalgii“, a acestui frumos şi discret spirit ce culege poezia nu doar din cîmpiile clipei prezente,… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Priveghere

Şi-acum cînd am aprins lumini în crini Te-aştept sã vii un ceas la priveghere, Sã stãm tãcuţi şi tu sã nu suspini Cãci zeii nu-şi ascund durerea prin unghere. Sã fim doar noi, aşa ca în pruncie, Şi lumea sã ne ştie pe de rost: Potirul meu demult e plin de veşnicie Iar tu mereu… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

NEVOIA DE A FI…

În vremuri tulburi, m-am gîndit că este foarte important să fac ceva pentru mine. Simţeam că o nouă paradigmă îi va lua locul celei care se învestise cu forţa cîndva, în faţa bunicilor, părinţilor şi ochişorilor noştri uimiţi de atîta neînţelegere. Şi am muncit mult, cu dragoste şi pasiune, pentru a face ceva bun, durabil… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Te salut, generaţie de aur!

„Mult se leagănă cel vînt Cînd ostaşii cîntă, Şi cînd păru-ţi fluturînd Îl revăd în gînd. Refren: Hei, draga mea, Frumoasă ca-ntr-un vis, Aseară iar ţi-am scris, Hei, draga mea, De tine-mi este dor La tine-aş vrea să zbor“. Da, cît de mult aş vrea să zbor către acea generaţie de militari t.r., care s-a… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Despărţirile dor…

Întotdeauna despărţirile marilor conştiinţe au durut pînă dincolo de cuvinte şi pînă dincolo de gînduri… Cînd eram foarte tînăr şi am fost declarat pentru prima dată nebun, a fost atunci cînd am afirmat că România va face parte din N.AT.O. şi din structuri politice ca acelea de astăzi şi chiar mai complicate decît acestea în… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Troia copilăriei…

Ieri a plecat din această lume bunul meu prieten din copilărie, Antoniadis. A fost unul din cei doi copii foarte blînzi pe care i-a avut satul meu natal. Era de o cuminţenie şi de un bun-simţ exemplare. Niciodată nu îl puteai desprinde din paginile cu amintiri ale marelui nostru Ion Creangă. El nu mergea la… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Mintea cea de pe urmă…

Un vechi proverb românesc, spune: Dă-i, Doamne, românului mintea cea de pe urmă! Şi Dumnezeu se milostiveşte, şi îi dă românului mintea cea de pe urmă, adică aceea care îl ajută să iasă din impas, mintea dătătoare de ultimă şi fericită soluţie. Frumos mai gîndeau bătrînii noştri, de au ştiut ei să aşeze în proverbe,… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Frate din cer

De mii de ani, cu ochii către cer, Te caut ca un fulger în genune Şi numele ţi l-am strigat în cosmic ger… Te-am căutat zadarnic şi-n falsa raţiune. Prin galaxii am tot umblat cu drag, Şi-ades m-am scuturat de colb de aur: Sînt cel dintîi, sau poate cel din urmă mag, Dar singur ce… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Ofensiva prostiei…

Cîndva, scriam într-un catren despre ceea ce zace, ascuns, în subconştientul, dar şi în conştiinţa unor oameni şi anume, o vie frămîntare pentru ceea ce cred ei că li se cuvine, ca entităţi cu drepturi stîlcite de propria lor educaţie, sau, mai bine zis, de lipsa lor de educaţie. Atunci spuneam, pe baza unor observaţii… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Tăria piscurilor şi dialectica tăcerii…

Frumoase sînt piscurile propriilor noastre idealuri şi nesfîrşită tentaţia cuceririi lor. Iată contextul în care ne confruntăm cu exuberanţa visului şi determinările propriilor noastre tăceri. Mereu ne dorim mai bine şi mai mult pentru nevoile spiritului nostru, mereu trăim larma incendiară a asalturilor noastre asupra unor noi redute şi mereu găsim şi motivaţii propriilor noastre… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Caricatura caricaturii…

Auzim deseori spunîndu-se: încurcate şi încîlcite mai sînt căile Domnului! Analizînd în mod superficial zisa aceasta, chiar începi să ai îndoieli cu privire la temeliile acestei lumi. Dar, cu un pic de înţelepciune, începi uşor, uşor să te luminezi şi chiar să înţelegi că lucrurile nu stau tocmai aşa cum sună vorba. Ba, mai mult,… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Măsura vieţii…

De multe ori m-am întrebat, aşa cum se întreabă orice muritor: Care este măsura vieţii? Sînt clipele? Sînt anii? Sînt erele cu toată bogăţia lor de evenimente? Sînt emoţiile noastre pline de adevăr, de minciună sau de visări? Care este măsura vieţii? Unde este dreptate şi unde nu este? Mă întreb şi eu, pentru că… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

UIMIRE

Eşti visul materiei, ultimul prag Spre care şi cerul în lacrimi se-nclină, Cînd vîntul se joacă în păru-ţi cu drag Şi marea cu tunet din valuri suspină. Eşti toată lumina din era tăcerii Şi candelă sfîntă pe genele serii. Eşti pacea de aur ce-mi fulgeră versul: Pe tine, femeie, dau tot universul! Ilarion Boca Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

Nevoia de schimbare

Urîte şi josnice întîmplări aflăm despre sistemul nostru educativ. De ani de zile vorbim mereu că trebuie să facem odată marea schimbare de care este nevoie în acest sistem, pentru a-l umaniza şi pentru a-l face mai performant. Vorbim… dar nu facem nimic. Mereu auzim despre lucruri de care ne ruşinăm şi… totuşi, şi totuşi… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

DREAPTA MĂSURĂ…

În ultima vreme, am fost nevoit să primesc, din multiple direcţii, semnale ale suficienţei, ingratitudinii şi egoismului unor semeni de-ai noştri. Evident, replica mea a fost promptă şi cu o dreaptă măsură. Am spus de multe ori că nu forma este ceea ce trebuie să ne definească în Univers. Este bine ca între formă şi… Citește tot

Placeholder
Cioburi de gînduri

CINE, CE, ŞI CÎT SÎNTEM?

Cu mulţi ani în urmă, discutam cu un amic despre ceea ce sîntem în această lume. El îmi spunea că Omul este, din start, rezultatul ultimelor sale priviri în timp. Mi-a plăcut modul său metaforic de a se exprima şi de a da un răspuns la o întrebare grea. Atunci eu i-am răspuns: Şi dacă… Citește tot

Du-te Sus