Nr curent, ediția digitalăAbonament ediția tipărită (livrare în România)

• Fondată în 1990 de Corneliu Vadim Tudor și Eugen Barbu •

Category archive

Lecturi la lumina ceaiului - page 2

Lecturi la lumina ceaiului

Distrugerea patrimoniului istoric şi cultural şi pierderea Identităţii naţionale a poporului român (1)

Orice ţară, mică sau mare, şi pe orice parte a Globului Pămîntesc ar fi ea poziţionată, îşi dezvoltă strategia proprie, în vederea cultivării şi conservării patrimoniului cultural pe care l-a moştenit, străduindu-se să ducă mai departe moştenirea trecutului, fără de care prezentul şi viitorul vor fi de nerecunoscut. În contextul actual al dezvoltării unui amplu… Citește tot

Lecturi la lumina ceaiului

21 februarie 2019 – 163 de ani de la dezrobirea rromilor din spaţiul istoric românesc

Rromii au sosit în spaţiul românesc încă din Evul Mediu, prezenţa lor este înregistrată în documente sigure (de cancelarie domnească) la sfîrşitul veacului al XIV-lea, în Ţara Românească şi la începutul veacului următor, în Moldova, încheind un proces migratoriu desfăşurat de-a lungul a mai multe secole, sosind din India (după cum au menţionat majoritatea ţiganologilor… Citește tot

Lecturi la lumina ceaiului

Am fost elevul Ancăi Parghel…

Anca Parghel face parte din categoria oamenilor pe care i-am iubit pentru ceea ce au fost, pentru impactul pe care l-au avut asupra mea. Cît i-am fost elev, am apreciat-o pentru starea de bucurie şi de tristeţe deopotrivă, pe care mi-o dădea. Această artistă a ajuns acolo unde puţini oameni ajung: în sufletul meu. Tot… Citește tot

Lecturi la lumina ceaiului

Eminescu – dincolo de lacrima timpului

15 ianuarie 1850 – 15 ianuarie 2019 În fiecare iarnă, în ianuarie, cînd fila de calendar ajunge la numărul 15 şi zăpada troieneşte cărările, încercînd, încă o dată, să purifice atmosfera care ne înconjoară, închid ochii şi văd în obscuritatea lor artificială efigia de Luceafăr pămîntean a celui al cărui nume este în directă legătură… Citește tot

Lecturi la lumina ceaiului

„ÎNGERUL SCĂPAT DIN IAD” – ROMANUL UNEI ROMÂNII DE DINCOLO DE HOTARE

România sfîrşitului deceniului doi din mileniul trei prezintă o caracteristică pe care nu ne-am dorit-o, dar care ne apasă grumazul, punînd la îndoială şi spulberînd întreaga pleiadă de mituri naţionale care ne-au luminat, pînă nu demult, orizonturile copilăriei: emigraţia. Conform „Micului Dicţionar Enciclopedic”, a emigra înseamnă „A-şi părăsi patria pentru a se stabili în altă… Citește tot

Lecturi la lumina ceaiului

Personalitatea tulburătoare a lui Ştefan cel Mare, tălmăcită în muzica românească

În Istoria românilor, fascinantul voievod Ştefan cel Mare simbolizează geniul neamului nostru daco-roman, înzestrarea excepţională a unui popor creator de frumos, care nu a dorit niciodată să poarte războaie de cotropire; el şi-a apărat doar ceea ce i-a aparţinut, ceea ce, din nefericire, alte popoare, adesea, au dorit şi, nu o dată, au izbutit să-i… Citește tot

Lecturi la lumina ceaiului

Am venit, Crăişorule!

Venim din veacuri de istorie sfîntă, noi, românii trăitori de dincoace sau de dincolo de Carpaţi, aici, unde Dumnezeu ne-a pus ca să rămînem. Din gălbenite file de istorie, martirii noştri ne stau şi astăzi de strajă, ne apără, ne şterg lacrimile de azi cu lacrimile lor de ieri, prelinse sau închegate cu sînge pe… Citește tot

Lecturi la lumina ceaiului

Nichita Stănescu, poetul cu inspiraţie de geniu

Nichita Hristea Stănescu s-a născut la 31 martie 1933, la Ploieşti, mama sa fiind Tatiana Cereaciuchin, membră a unei familii de nobili de origine rusă refugiată în România, iar tatăl, Nicolae Hristea Stănescu, fost ţăran devenit meşteşugar şi comerciant. Între anii 1944 şi 1952 a urmat Liceul Sf. Petru şi Pavel din Ploieşti (actualul „Mihai… Citește tot

Lecturi la lumina ceaiului

Ana Aslan, ,,cetăţean al lumii“

În Anul Centenarului Marii Uniri se cuvine să rememorăm şi să cinstim personalităţile care au marcat istoria ţării în toată această perioadă. O figură de primă mărime în acest sens este, fără îndoială, Ana Aslan (1897-1988), o minte strălucită, savant recunoscut pe plan internaţional, deschizător de drumuri în domeniul geriatriei şi gerontologiei, inventatorul tratamentului cu… Citește tot

Lecturi la lumina ceaiului

Provinciile româneşti aflate sub stăpînire străină (1)

Istoria Românilor este istoria unui popor statornic aşezat în una şi aceeaşi vatră, în care şi-a urmat făgaşul propriu de acţiune şi manifestare de cultură materială şi spirituală, zămislind valori de originalitate şi trăinicie, intrate de mult în patrimoniul culturii universale. Plămădit ca popor unitar pe teritoriul străbun al Daciei, românii şi-au păstrat neîntrerupt, în… Citește tot

La Ciociara, în versiune săsească

În anul 2017, jurnalista clujeană Ruxandra Hurezean tipărea la Editura ,,Curtea Veche” un volumaş de nici 200 de pagini, intitulat ,,Criţ. Istoria, poveştile şi viaţa unui sat de saşi”. Cum spunea chiar autoarea, cartea aceasta, cuprinzînd mai ales confesiunile Sofiei Folberth, în vîrstă de 94 de ani, este rezultatul unui proiect finanţat de Fundaţia ,,Michael… Citește tot

Tratatul de la Trianon (2)

După 1867, autorităţile ungureşti au declanşat o campanie furibundă de ungurizare forţată a românilor. Transilvania a fost încorporată prin foc şi sabie la Austro-Ungaria, prin ignorarea voinţei totale a românilor. Prima conflagraţie mondială dintre anii 1914 şi 1918, care s-a vrut, din partea Triplei Alianţe, cosacrarea stărilor de fapt de pînă atunci, a dus la… Citește tot

Tratatul de la Trianon (1)

România are o protoistorie şi o preistorie remarcabile. Aici, pe pămîntul nostru sfînt, a crescut un fenomen originar. Aici, în străvechea Dacie, s-au manifestat simboluri şi s-au transmis tradiţii din timpuri imemoriale. Iată pentru ce originea unui simbol românesc preţuieşte cît descoperirea unei dinastii de faraoni. În ultimele decenii ale sfîrşitului Secolului al XX-lea şi… Citește tot

Metrourile, de-a lungul timpului (3)

La Moscova – un metrou monumental Necesitatea unui asemenea mijloc de transport devenea tot mai presantă la Moscova, ceea ce a făcut ca în anul 1931 să înceapă lucrările de construcţie a metroului. După doar 4 ani, în mai 1935, era dată în exploatare prima linie de metrou, în lungime de 12 km pe distanta… Citește tot

Metrourile, de-a lungul timpului (2)

Metroul din ,,Oraşul lumină” Încă în anul 1855 se promova un memoriu prin care se propunea o legătură subterană pe calea ferată între centrul Parisului şi periferie, pentru aprovizionarea cunoscutelor şi controversatelor „Halles”, dislocate după mai bine bine de un secol. Au fost necesari aproape 50 de ani pînă cînd, în 1898, în martie, a… Citește tot

Cîinii sînt prietenii mei

Am scris despre căţei nu ca să ies în evidenţă şi nici pentru vreun alt scop anume. Am scris despre ei fiindcă i-am iubit şi am gîndit că, dacă procedez aşa, voi sensibiliza cît mai mulţi oameni, convingîndu-i să lase deoparte îndîrjirea, ura împotriva acestor fiinţe şi să ia în gospodăria lor un pui de… Citește tot

Şi ei au luptat pentru înfăptuirea României Mari

Cum se ştie, în august 1916 Armata Română a declanşat atacul pe toată lungimea frontului pentru eliberarea Ardealului şi, în cîteva zile, trupele austro-ungare au fost gonite de pe pămîntul românesc. Însă, armata germană, mult mai bine echipată şi cu o experienţă a războiului superioară, a sărit în ajutorul aliaţilor. În atare situaţie, trupele române… Citește tot

Metrourile, de-a lungul timpului (1)

„The London Underground” Prima linie de metrou pe care au fost transportaţi cei dintîi pasageri prin tunelul subteran, s-a deschis la Londra, la data de 10 ianuarie 1863. Lungimea liniei era de numai 6,4 km şi lega staţiile Paddington şi Farrington, în perimetrul numit azi de londonezi Central London. În anii următori, liniile au fost… Citește tot

Lecturi la lumina ceaiului

În fiecare an, la 15 ianuarie, îl omagiem pe Poetul Naţional

O scrisoare de-a lui Eminescu, adresată lui A. Chibici-Revneanu   În toamna anului 1883, prin strădaniile lui Al. Şuţu, şeful Sanatoriului ,,Caritatea”, din Bucureşti, starea sănătăţii lui Eminescu se ameliorase întrucîtva. Ceea ce făcea ca diagnosticul iniţial, de alienaţie şi demenţă progresivă, cu pierderea totală a memoriei, să pară greşit. Dar Titu Maiorescu este neîncrezător… Citește tot

Lecturi la lumina ceaiului

Faimoasa bonetă frigiană este totuna cu… căciula dacică

Indiscutabil, faimoasa bonetă frigiană – simbol al libertăţii, al eliberării şi al formelor de organizare statală republicane, seamănă izbitor cu binecunoscuta „căciulă dacică”, aşa cum apare în reprezentările de pe Columna lui Traian sau în statuile de daci realizate în Antichitate. Dacă vom căuta informaţii despre acest simbol, cea mai accesibilă sursă esteWikipedia, unde scrie,… Citește tot

Lecturi la lumina ceaiului

Resedinţe regale în perioada interbelică

Palatul Cotroceni Pe vîrful ascuţit al liniei de fugă a unei perspective îndepărtate, pe culmea unei ridicături, palatul se înalţă pe locul ocupat în Secolul al XVII-lea de o sihăstrie închinată Sfinţilor Serghie şi Bacchus (ciudată pereche hagiografică!). Ţinutul aparţinea domnitorului Şerban Cantacuzino. Acolo, în pădurile care urcă şi astăzi spre castel, prinţul scăpînd de… Citește tot

Lecturi la lumina ceaiului

Să nu-l uităm pe Teodor Mazilu

A fost o vreme cînd, fără a fi de-a dreptul interzise, satira şi umorul n-aveau o viaţă prea uşoară. Partidul nu agrea să fie criticat. Drept urmare, cenzura veghea cu străşnicie ca armele criticii să nu ţintească prea sus. Doar frizerii şi ospătarii, doritori de ciubucuri, aprozariştii, care înşelau la cîntar, şi birocraţii, bătuţi în… Citește tot

Lecturi la lumina ceaiului

Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu

Este numită „eroina de la Jiu“. Călăuzită de cele mai nobile sentimente faţă de patrie, a îmbrăcat mai întîi uniforma albă de infirmieră pentru răniţi, apoi pe cea de soldat. Hotărîtă să apere cu arma în mînă pămîntul strămoşesc, Ecaterina Teodoroiu s-a aruncat în focul marilor bătălii de la începutul primului război mondial. A căzut… Citește tot

Lecturi la lumina ceaiului

O revoltă de-o vară (3)

Tot ce aşteptau revoluţionarii era un semn de la liderii bolşevici, de la Lenin. Aceştia însă aproape că nu mai existau. Iritaţi şi din cauza ploii care se abătuse deasupra Petrogradului, cîţiva marinari au pătruns în palat şi l-au arestat pe liderul eser, ministrul Cernov. Ei voiau să dea toată puterea sovietelor, aşa cum se… Citește tot

Lecturi la lumina ceaiului

Partizani români în primul război mondial

Mai 1917 – În Codrii Mehedinţiului Printre ostaşii şi ofiţerii români care au înscris în cronica războiului din 1916-1918 fapte de neuitat, se înscrie şi învăţătorul Victor Popescu, originar din satul Valea-cu-Apă, judeţul Gorj. La început a luat parte, în cadrul Regimentului 18 Gorj, în calitate de comandant de pluton, la luptele de la Bumbeşti,… Citește tot

Stejarul Ecaterinei Teodoroiu

Jertfa supremă a eroinei Ecaterina Teodoriu pentru apărarea pămîntului străbun a fost cinstită cu onoruri la cel mai înalt nivel, în cadrul unei festivităţi defăşurate la 6 august a.c. Eroina de la Jiu, cum a rămas în memoria neamului românesc, a fost comemorată, împreună cu miile de camarazi ai ei, cu priejul împlinirii a 100… Citește tot

Confesiunile unui agent de contraterorism (10)

  Jetoane umane (4) Un sedan al forţelor aeriene ajunge după cîteva minute pe pistă, cu un girofar roşu. Şoferul îmi face semn să îl urmez. Mă conduce la un hangar îndepărtat, unde îmi indică un loc de parcare. Parchez, opresc motorul şi ies afară. Sedanul dispare în noapte, lăsîndu-mă singur, cu bagajele în mînă.… Citește tot

Bătălia de la Oituz, lupta care a permis Marea Unire

  Centenarul celor mai crîncene Şi glorioase bătălii din istoria Poporului Român: MărăŞti-MărăŞeŞti-Oituz Concomitent cu bătălia de la Mărăşeşti s-a desfăşurat bătălia de la Oituz. Ea a fost declanşată pe 26 iulie/8 august 1917, cu două zile după primele lupte de la Mărăşeşti. Bătălia de la Oituz (26 iulie/8 august – 9/22 august 1917) a… Citește tot

Cei mai mari 10 exploratori ai lumii

Fie că a fost vorba de glorie, de supravieţuire, de speranţa îmbogăţirii sau, pur şi simplu, de curiozitate, dorinţa de a explora necunoscutul s-a dovedit o trăsătură definitorie a speciei noastre. Explorator poate fi considerat acel Om de Cro-Magnon care a depăşit pentru prima dată graniţele Africii pentru a se aventura spre sălbatica Europă de… Citește tot

Du-te Sus