• Fondată în 1991 de Corneliu Vadim Tudor și Eugen Barbu •

Category archive

Pagină creştină

Pagină creştină

Sfîntul Vasile, păzitor de duhuri rele

Sfîntul Vasile, unul dintre sfinţii care au făcut minunile cele mai mari, considerat păzitor de duhuri rele, este serbat în prima zi din noul an, cînd, potrivit tradiţiei, dacă ninge, anul va fi unul îmbelşugat, iar dacă este senin şi geros, oamenii vor fi sănătoşi. Sfîntul Vasile cel Mare a trăit între anii 330 şi… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Pildă creştină

Corneliu, centurionul roman, era un bărbat bogat şi de descendenţă nobilă. El avea o poziţie de încredere şi cinste. Păgîn în ceea ce priveşte naşterea, pregătirea şi educaţia, prin legăturile sale cu evreii, căpătase o cunoaştere a adevăratului Dumnezeu şi I s-a închinat, arătînd sinceritatea credinţei sale prin mila faţă de cei săraci. ,,El făcea… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (51)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) – SCHIMBAREA LA FAŢĂ A BISERICII SFÎNTUL GHEORGHE-NOU (3) Sub această boltă, un brîu ornamental cu motive vegetale delimitează scena Naşterii Domnului de alte panouri desfăşurate circular: Iisus la zece ani în Templu, Buna Vestire, Fecioara Maria cu Sfînta Elisabeta,… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

O mare minune a Sfîntului ierarh Nicolae (4)

A „zburat” cu racla moaştelor Sfîntului Nicolae După botez, Nicolae s-a întors la muncă şi s-a mai căptuşit cu o hernie de disc. Tot naşul său l-a dus la doctor. Alt RMN, altă cheltuială, dar dacă şi l-a ales ca fiu spiritual, părintele Cărămizaru nu mai avea de ales. „Doctorul i-a spus că n-are voie… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

ÎNĂLŢAŢI CÎNTĂRI DE LAUDĂ

Exprimaţi-vă lauda şi recunoştinţa prin cîntări. Cînd sîntem ispitiţi, în loc să dăm glas simţămintelor noastre, să înălţăm prin credinţă o cîntare de recunoştinţă către Dumnezeu. Te lăudăm, Dumnezeule, pentru Fiul dragostei Tale, Pentru Isus care a murit, iar acum S-a înălţat. Te lăudăm, Dumnezeule, pentru Duhul luminării Tale Care ne-a descoperit pe Mîntuitorul şi… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (50)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) – SCHIMBAREA LA FAŢĂ A BISERICII SFÎNTUL GHEORGHE-NOU (2) SFÎNTUL LĂCAŞ, O BIBLIE ÎN IMAGINI În anii 1950-1951, ce a mai rămas din pictura interioară a fost restaurată de către pictorul Teodorescu Romanaţi. În prezent, din pictura originală se mai… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Pildă creştină. Viaţa Mîntuitorului

Un comentator biblic a scris: „Prima remarcă pe care am făcut-o, citind evangheliile, a fost: iată Unul care nu a făcut nimic pentru El Însuşi! Ce minune de a găsi aici, pe pămînt, un astfel de Om! Dumnezeu era singura Lui raţiune de a trăi!“. Ce a fost viaţa Mîntuitorului? O viaţă de activitate neobosită,… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

MINUNILE EXISTĂ, SĂ NU VĂ ÎNDOIŢI!

O mare minune a Sfîntului ierarh Nicolae (3) Mai muncitor şi mai ascultător ca românii… În România a venit, acum 14 ani, cu gînduri de afaceri. Avea economisiţi 3.000 de dolari şi a vrut să deschidă un magazin la ei în sat. N-a mers, şi banii s-au dus. Un timp, l-au mai ajutat fraţii săi,… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (49)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) – BISERICA SFÎNTUL GHEORGHE – NOU, LA VREMEA RESTAURĂRII, ÎNTRE ANII 1965 şi 1987 (6) Reproducem mai jos un text din lucrarea „Arheologie Medievală Română“, în care profesorul Panait I. Panait relatează o întîlnire cu arh. Henrietta Delavrancea (fiica marelui… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

MINUNILE EXISTĂ, SĂ NU VĂ ÎNDOIŢI! – O mare minune a Sfîntului ierarh Nicolae (2)

„Povestea arabului creştinat în biserica voievodală ctitorită de Constantin Brâncoveanu“ Arabul Nicolae se spovedeşte naşului său ori de cîte ori poate şi simte nevoia. Iar acesta îl ascultă şi îl binecuvîntează. Sfîntul Martir Constantin Brâncoveanu se bucură, din Rai, după trei veacuri de la martiriul său de pe malul Bosforului. Un musulman a fost creştinat… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Pildă creştină – Sfaturi

* Dacă nu ai cu cine vorbi despre problemele tale, vorbeşte cu Dumnezeu, care este tot timpul prezent şi disponibil. * Dacă necazurile te copleşesc, încredinţează-ţi viaţa şi viitorul tău lui Dumnezeu. Nici o problemă nu este prea mică pentru El şi nici prea mare ca să-i facă faţă. * Vino cu sinceritate la Mîntuitorul… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (48)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) – BISERICA SFÎNTUL GHEORGHE – NOU, LA VREMEA RESTAURĂRII, ÎNTRE ANII 1965 şi 1987 (5) Un rol crucial l-a avut arhitect Henrietta Delavrancea, care, avînd propria interpretare în privinţa volumetriei bisericii şi, mai ales, a pridvorului şi a celor două… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Pildă creştină: Impactul cuvintelor

Cuvintele au o putere incredibilă. Ele pot răni sau vindeca. Rareori, tăcerea face rău, însă vorbirea este de multe ori o urgie, mai ales cînd este o flecărie (pălăvrăgeală). Tăcerea este înţelepciune; apele liniştite sînt adînci. Cei care ne aud sînt mult influenţaţi de cuvintele noastre. Avem o mare responsabilitate; de aceea să avem grijă… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

MINUNILE EXISTĂ, SĂ NU VĂ ÎNDOIŢI!

O mare minune a Sfîntului ierarh Nicolae (1) Dragii noştri prieteni, mulţi dintre voi m-aţi întrebat cum se simte finul meu şi fiul meu duhovnicesc Nicolae Abed, libanezul care, în urmă cu cîţiva ani, l-a primit pe Hristos şi căruia am avut bucuria de a-i fi naş de Botez… După cum v-am anunţat, Nicolae a… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (47)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) – BISERICA SFÎNTUL GHEORGHE – NOU, LA VREMEA RESTAURĂRII, ÎNTRE ANII 1965 şi 1987 (4) Spre deosebire de arhitectura interioară, realizată de Villacrosse la jumătatea Secolului al XlX-lea, separarea naosului de pronaos a fost făcută în noile condiţii, printr-un zid… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Părintele Ilie Cleopa, predică la Duminica a XXIV-a după Rusalii despre cei adormiţi în Hristos (2)

„Vino, dar, acum, trupul meu, şi să luăm plăţile deplin. Fiindcă şi tu ai fost împreună călător şi ajutător la ostenelile mele, tu ai răbdat ocările şi necinstea împreună cu mine pentru Hristos, aspra vieţuire a postului şi a privegherii, crucea pocăinţei, lipsa hranei, lipsirea de cele spre trebuinţă, toate cu osîrdie împreună cu mine… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (46)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) – BISERICA SFÎNTUL GHEORGHE – NOU, LA VREMEA RESTAURĂRII, ÎNTRE ANII 1965 şi 1987 (3) În cele din urmă, pridvorul a fost restaurat, fiind readus la înfăţişarea din anul 1707, restabilind imaginea caracteristică a bisericii de stil brâncovenesc. De la… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Părintele Ilie Cleopa, predică la Duminica a XXIV-a după Rusalii despre cei adormiţi în Hristos (1)

Iubiţi credincioşi, În Sfînta Evanghelie de astăzi aţi auzit despre două minuni mari şi preaslăvite, pe care le-a făcut Domnul Dumnezeul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos. Una cu vindecarea femeii care era în curgerea sîngelui de doisprezece ani, iar alta cu învierea fiicei lui Iair, mai marele sinagogii din Capernaum. În predica de azi vom… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Pildă creştină: „Am găsit comoara!“

Familia era foarte săracă. Cearta dintre cei doi soţi era o practică la ordinea zilei. În afară de ceartă, copiii nu auzeau altceva. Într-o zi, un creştin din sat a intrat în casa lor şi a fost martorul unei mari neînţelegeri. Soţul s-a scuzat şi a zis: „Problema la noi este banul; orice lipsă este… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (45)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) – BISERICA SFÎNTUL GHEORGHE – NOU, LA VREMEA RESTAURĂRII, ÎNTRE ANII 1965 şi 1987 (2) Proiectul propriu-zis a fost întocmit în trei variante şi a fost supus atenţiei Consiliului Eparhial, care l-a avizat favorabil la data de 31 iulie 1969,… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Dedicarea avocatului

Edward McKendree Bounds (1835-1913), de meserie avocat, a început să predice Evanghelia la vîrsta de 24 de ani. El era un om blînd şi smerit, care nu răspundea duşmanilor săi. În schimb, plîngea şi se ruga pentru ei. El nu-şi pierdea timpul cu mărturiile false de credinţă ale unora. Bounds a lucrat la revista „Sfătuitorul… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Biserica Ortodoxă Română pregăteşte canonizarea lui Arsenie Boca

O comisie teologică se ocupă de elaborarea dosarului de canonizare. Dacă fostul duhovnic va trece în rîndul sfinţilor, Biserica Ortodoxă Română va decide ce se va întîmpla cu osemintele sale. Mînăstirea Prislop, în cimitirul căreia a fost înmormîntat Arsenie Boca, a devenit loc de întîlnire a comisiei înfiinţate de reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române, care lucrează… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (44)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) – BISERICA SFÎNTUL GHEORGHE – NOU, LA VREMEA RESTAURĂRII, ÎNTRE ANII 1965 şi 1987 (1) Cu toate eforturile financiare depuse pentru înlăturarea efectelor seismului din 10 noiembrie 1940, lucrările păreau mici cîrpeli pe lîngă ceea ce trebuia întreprins în vederea… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Picături de înţelepciune

* O vorbă de încurajare pentru cineva care este la pămînt poate să-l ajute să se ridice şi să o scoată la capăt, să răzbească în cele din urmă, chiar dacă pare că nu mai are nici o şansă. * Dacă simţi că te prăbuşeşti şi nu ai pe nimeni să te susţină, sprijineşte-te cu… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (43)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) – Cînd marele poet român Mihai Eminescu a trecut la viaţa cea veşnică, în data de 15 iunie 1889, aducerea trupului său neînsufleţit, pentru prohodire, la Biserica Sfîntul Gheorghe – Nou a fost de la sine înţeleasă. Această biserică, ctitorită… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

O vreme pentru toate

În zadar cauţi soarele cînd s-a făcut noapte. În zadar cauţi pîine după ce s-a închis brutăria, în zadar cauţi ghiocei după ce a trecut primăvara. În zadar cauţi anii copilăriei după ce au trecut. În zadar ceri iertare după ce omul a murit. Toate lucrurile îşi au vremea lor. Naşterea îşi are vremea ei,… Citește tot

Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (42)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) – Incendiul de la mijlocul Secolului al XlX-lea a determinat Parohia Sfîntul Gheorghe – Nou să solicite, în anul 1915, protecţia şi sprijinul Comisiei Monumentelor Istorice, prin includerea bisericii în categoria monumentelor istorice. Această calitate i-a fost acordată prin Decretul… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Pace pe pămînt

În nici o altă perioadă nu au apăsat asupra oamenilor mai mult ca astăzi războaie, violenţă, distrugere, necaz şi moarte. Oamenii sînt nedumeriţi şi neajutoraţi în faţa tuturor valurilor de nenorociri care se revarsă. Niciodată nu a existat o dorinţă atît de mare pentru pace. Un apel urmează altuia. Ce ne mai poate salva de… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (41)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) – Despre lucrarea lui Villacrosse s-a exprimat, în termeni critici, la timpul său, Nicolae Iorga, spunînd că Villacrosse: „a schimbat acest strălucit monument al arhitecturii muntene”, printr-o „restaurare stigmatizată de prea mult dispreţ cu denumirea de pastişă […] distonată, denaturînd… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Uşa palatului

Înainte ca micuţa de cinci ani să meargă la culcare, se roagă şi se gîndeşte la bunicul ei, care nu crede în Isus: „Doamne Isuse, te rog nu închide aşa de repede uşa palatului Tău, pentru ca şi bunicul meu să poată intra în el“. Această rugăciune ne aminteşte de un fapt foarte însemnat: astăzi,… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Pildă creştină: Premiul

Ce eforturi mari fac sportivii cînd se antrenează, cu cîtă forţă luptă pentru victorie! Ei renunţă la multe plăceri ale vieţii zilnice şi exersează abţinerea, pentru ca în ziua concursului să fie „în formă” şi să obţină victoria. Aceasta este o parte. Pe de altă parte, cît de repede se veştejesc laurii! Şi cît de… Citește tot

Du-te Sus