Nr curent, ediția digitalăAbonament ediția tipărită (livrare în România)

• Fondată în 1990 de Corneliu Vadim Tudor și Eugen Barbu •

Category archive

Pagină creştină - page 5

Placeholder
Pagină creştină

Autobiografia părintelui Arsenie Boca, din temniţă (2)

„Mi-am propus să nu fac cunoşinţă cu fetele” „În cursul teologiei mi-am vîndut casa părintească spre a-mi putea continua studiile. Eram şi bursier. Mamei nu i-am cerut nici un ajutor şi nici nu mă înduram, întrucît era divorţată de tata, iar eu eram dat tatii prin sentinţa de divorţ, ca fiind, pe baza meseriei, mai sigur… Citește tot

Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (9)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) – Construcţiile, întrerupte odată cu moartea lui Panaiotache, au fost reluate de către Domnitorul Constantin Brâncoveanu. Potrivit textului din pisanie, ele au fost reîncepute cu zidirea mai întîi a chiliilor de jos, „ce rămăsease neisprăvite, dupre aceaio şi casele patrierşăşti cu… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Autobiografia părintelui Arsenie Boca, din temniţă (1)

Părintele Arsenie Boca a relatat, într-o declaraţie autobiografică pe care a scris-o în timpul unei anchete la care era supus în 1945, o serie de amănunte neobişnuite despre viaţa sa. În mărturia sa, călugărul îşi dezvăluie personalitatea complexă, orientată spre trăirile interioare, spre studiu, artă şi spiritualitate. Un document descoperit într-un dosar de anchetă al… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Afirmaţii pentru autovindecare (11)

Dragostea (2) Descoperi dragostea nu fiind iubit, ci iubind. Nu putem cunoaşte vreodată dragostea dacă încercăm să-i facem pe alţii să fie atraşi de noi; după cum nu o putem descoperi nici concentrîndu-ne dragostea asupra lor. Pentru că dragostea este infinită; nu ne aparţine niciodată, ca să o putem crea. Cu cît uităm mai mult… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (8)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) – În privinţa datei de construire a Bisericii Sfîntul Gheorghe – Nou au existat diferite păreri, în funcţie de sursele de documentare de care dispuneau autorii diverselor lucrări. Pisania originală a bisericii se pare că a fost distrusă fie de… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (7)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) –   Sintagma cronicarului – „toată negustorimea acolo“ poate fi corelată cu existenţa unui important nucleu comercial şi meşteşugăresc în jurul bisericii închinate Sfîntului Mucenic Gheorghe, aşa cum au dovedit şi cercetările arheologice întreprinse în mai multe rînduri. După cum… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Ce spune Biblia despre bîrfă (4)

Vechiul Testament Uneori, dacă auzim că sîntem bîrfiţi, este bine să reflectăm dacă nu cumva şi noi am făcut acelaşi lucru: „Nu lua aminte la toate vorbele pe care cineva le spune, ca nu cumva să auzi că sluga ta te grăieşte de rău; căci inima ta singură ştie de cîte ori şi tu ai… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (6)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) –   O mărturie importantă se păstrează într-o copie (realizată înainte de anul 1761) a memorialului de călătorie (manuscris) întocmit de către misionarul franciscan Blasius Kleiner. „În al treilea rînd (scrie el) este mulţimea uimitoare a clerului, căci călugării sau monahii… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Ce spune Biblia despre bîrfă (3)

Vechiul Testament Cărţile Vechiului Testament dau sfaturi cu privire la bîrfă. Astfel, încercînd să vindece sufletul şi societatea de bîrfă, Legea lui Moise spune clar: „Să nu iei aminte la zvon deşert“ (Ieşirea 23, 1) şi „Să nu umbli cu clevetiri în poporul tău“ (Levitic 19, 16). Bîrfitorii sînt, de regulă, dintre cei apropiaţi: „Păziţi-vă… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Afirmaţii pentru autovindecare (8)

Joe Vitale despre Ho’oponopono (3) Atunci i-am pus doctorului Len întrebarea care mă frămînta: – Şi cum anume lucrai cu tine însuţi încît să-i schimbi aşa, radical, pe oamenii aceia? – Pur şi simplu vindecam acea parte din mine care îi crease, mi-a răspuns el. Nu înţelegeam. Dr. Len mi-a explicat că responsabilitatea totală pentru… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Ce spune Biblia despre bîrfã (2)

Cum a apãrut bîrfa?   Biblia spune cã bîrfa îşi are originea în mîndria şi invidia diavolului faţã de om. În prima carte a Bibliei, Facerea, vedem cum diavolul, prefãcut în şarpe, vorbeşte în grãdina Raiului cu Eva, bîrfindu-l pe Dumnezeu. „Şi a zis şarpele cãtre femeie: «Dumnezeu a zis El, oare, sã nu mîncaţi… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (4)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) –   De aceea, singura trufie a Strãlucirii Tale este fericirea, pe care filozoful Aristotel o împarte în trei feluri de bunãtãţi: în cele exterioare sau întîmplãtoare, cele trupeşti sau naturale, şi cele sufleteşti, care se mai numesc şi opţionale.… Citește tot

Pagină creştină

Ce spune Biblia despre bîrfă (1)

Dacă v-aţi întrebat ce spune Biblia despre bîrfă, ei bine, veţi afla în acest text că bîrfa apare odată cu primii oameni biblici, este una din temele importante ale Scripturii şi face obiectul cuvîntărilor lui Christos şi ale Sfinţilor Apostoli. Bîrfa este un cancer al cuvintelor, cu efecte sociale dezastruoase, chiar letale. Prin urmare, era… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (3)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) –   Cuvînt panegiric către preaevlaviosul şi preastrălucitul Domnitor al întregii Ungrovlahii, chir, chir Ioan Constandin Basarab Voievod. „Prea Strălucite şi Prea Iubitorule de Dumnezeu, Domnitorule, am văzut că «zadarnic este a vorbi despre virtutea acestui bărbat», zicea laudativ Socrate… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (2)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) –   La fel de elogios şi admirativ s-a exprimat şi Anton Maria Del Chiaro Fiorentino, secretarul italian al voievodului Constantin Brâncoveanu. El spunea că biserica este „foarte frumoasă“. În scurt timp, s-a răspîndit vestea despre monumentalitatea şi frumuseţea bisericii… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Ieromonahul Antim, cel nebun pentru Christos (4)

Dar, de cum am pornit din locul acela alergînd încoace, deodatã a apãrut un şarpe, s-a repezit cu mînie asupra mea şi m-a muşcat tare de un picior. Am simţit, însã, cã piedica aceasta a fost din invidia urãtorului de bine şi n-am dat importanţã muşcãturii, cãci mã grãbeam sã ajung în Mînãstirea voastrã. Fratele… Citește tot

Pagină creştină

Monografia Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, din Bucureşti (1)

– Volum omagial la împlinirea a 300 de ani de la martirizarea sfinţilor Brâncoveni (1714-2014) –   În Bucureşti, Capitala României, se aflã un monument numit „Kilometrul Zero“, reper topografic şi cartografic, de la care sînt mãsurate toate distanţele, pînã la cele mai îndepãrtate localitãţi ale ţãrii. Lîngã acest punct se înalţã, la intersecţia magistralei Nord-Sud… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Ieromonahul Antim, cel nebun pentru Christos (3)

Cuvintele stareţului s-au împlinit cu mare exactitate. Într-adevăr, fratele acela a fost înşelat de gînduri şi, plecînd din mînăstire, s-a întors în Rusia. Dar, după un an, s-a întors iarăşi în Sfîntul Munte şi s-a făcut monah în aceeaşi Mînăstire. Fratele Victor, trapezarul, îl avea la mare evlavie pe Părintele Antim. Îl avea ca Sfînt,… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Sfaturi pentru creştinii ortodocşi înaintea Sărbătorii Naşterii Domnului

– Interviu cu Preot dr. Emil Nedelea Cărămizaru Parohul Bisericii Sfîntul Gheorghe Nou din Bucureşti, situată la Kilometrul Zero al României – * Întrebare: Au mai rămas cîteva zile pînă la Sărbătoarea Naşterii Domnului, ce-ar trebui să ştie creştinii? * Răspuns: Trăim într-o lume în care consumismul şi fenomenul comercial-mercantil sufocă, în mare măsură, adevăratul… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Ieromonahul Antim, cel nebun pentru Christos (2)

Astfel, Ieromonahul Antim îi zidea duhovniceşte pe cei care aveau dispoziţie bună, descoperindu-le gîndurile. Se poate observa la nebunii pentru Christos că, datorită multei lor smerenii, au multă curăţie, adică limpezime duhovnicească, cunoscînd, astfel, inimile oamenilor, ba chiar şi tainele lui Dumnezeu. Astfel era şi Părintele Antim, care îşi avea inima sa cea curată acoperită… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

CĂLUGĂRUL VIZIONAR (17)

Diavolii cu chip de lumină, sau teologii Iadului (2) Diavolii numiţi teologii iadului se pornesc cu înverşunare să dărîme Biserica şi să-i nimicească pe slujitori. Astfel, pun în gura celor cuprinşi de ei cuvinte de hulă împotriva bisericii şi, mai cu seamă, împotriva slujitorilor ei. Scuipă foc, batjocorindu-i pe preoţi, defăimînd preoţia. Îi auzi ce… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Ieromonahul Antim, cel nebun pentru Christos (1)

  Părintele Antim era din Sofia Bulgariei, unde şi slujea ca preot de mir într-o parohie. După moartea preotesei sale, cam prin 1841, a venit în Grădina Maicii Domnului şi s-a răsădit ca un răsad bun, precum vom vedea mai jos, care apoi a înflorit şi a binemirezmuit. Prima lui metanie a fost la Sfînta… Citește tot

Pagină creştină

Interviu cu Părintele profesor dr. Emil Nedelea Cărămizaru, Parohul Bisericii Sfîntul Gheorghe Nou – Kilometrul Zero al României

Spovedania la preot, consultaţia la psiholog sau la psihiatru? De ce avem nevoie de alinarea unui duhovnic sau de tratament? Multe întrebări îşi caută răspunsurile. Acum, cînd sîntem în perioada postului Crăciunului, e bine să ne facem o introspecţie. Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfîntul Gheorghe-Nou, de la Kilometrul Zero al României, ni le… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

CĂLUGĂRUL VIZIONAR (16)

Diavolii cu chip de lumină, sau teologii Iadului* (1) Acest soi de diavoli au misiunea de a fi împotriva cuvîntului lui Dumnezeu, de a sta împotriva adevărului de credinţă şi de a-i înşela pe oameni. Aceşti diavoli stau cu Biblia în mînă, batjocorind-o, hulind cu cele mai josnice vorbe de ocară orice cuvînt scris în… Citește tot

Pagină creştină

Mîndria este marea problemă a acestei lumi (2)

– Ispita nu vine ca răzbunare a lui Dumnezeu, ci ca lecţie educativă, spre binele nostru, ca atunci cînd se realizează bilanţul lucrurilor să nu fim pierduţi pe vecie. Toată lupta se dă între smerenie şi mîndrie. Dacă am fi smeriţi, nu am primi nici o ispită. Lumea s-ar îndrepta instantaneu. Ştii ce spune Psalmul… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Afirmaţii pentru autovindecare (2)

Ce este Ho’oponopono? (1) Hooponopono (ho-o-pono-pono) este o practică Hawaiiana veche de reconciliere şi iertare. Practici de iertare similare au fost efectuate pe insulele de pe întreagul Pacific de Sud, inclusiv Samoa, Tahiti şi Noua Zeelandă. În mod tradiţional, hooponopono este practicat de către preoţii vindecători sau Kahuna lapaau între membrii de familie ai unei… Citește tot

Pagină creştină

Mîndria este marea problemă a acestei lumi (1)

Se spune, pe bună dreptate, că gura lumii nu poate fi închisă, iar bîrfa este trecută în lista păcatelor care alungă harul obţinut cu greu. Dar unde este graniţa dintre a-ţi exprima un punct de vedere despre cineva sau ceva, despre a emite nişte judecăţi de valoare şi căderea în păcat. – Părinte, am început… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Afirmaţii pentru autovindecare (1)

Afirmaţia reprezintă formularea unui adevăr pe care încerci să ţi-1 însuşeşti în viaţă. S-a spus că sîntem ceea ce mîncăm. Ar fi mai adevărat să spun: „Sîntem ceea ce gîndim“. Pentru că minţile noastre exprimă şi, de asemenea, influenţează realitatea a ceea ce sîntem mult mai mult decît o fac trupurile noastre. Gîndurile noastre ne… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

CĂLUGĂRUL VIZIONAR (15)

  Am văzut locul de osîndă a celor ce trăiesc din cîştig necinstit şi pe nedrept (3)   Una dintre cele două femei o întrebă pe Ana: – Ce ştii de cei rămaşi în viaţă, de ce nu-mi trimit nimic, că eu aştept de mult. – Nu ştiu ce răspuns să-ţi dau, i-a zis ea.… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

LUMINĂ ŞI SARE

Motto: „Voi sînteţi sarea pămîntului…/ Voi sînteţi lumina lumii”. (Matei 5, 13, 14).1) Lumina dă, mai întîi de toate, viaţă. Ea este pricina vieţii în cadrul naturii. Lumina luminează lumea, ne înlesneşte să lucrăm, să mergem, să creem. Fără lumină viaţa încetează sau se păstrează într-o stare hipotonică. Plantele, mai expresive decît orice are viaţă… Citește tot

Placeholder
Pagină creştină

Părintele Manuel Radu, din Urlaţi, Prahova, şi-a deschis uşa casei pentru 50 de suflete neajutorate

Cînd urci pe şoseaua şerpuită dinspre Urlaţi, ajungi în Valea Crîngului. Aici slujeşte părintele Manuel, în vîrstă de numai 36 de ani. El a venit în cartierul Mărunţiş în urmă cu 10 ani, hotărît să aducă bucurie în sufletele oamenilor nevoiaşi. „Copiii pe care îi avem aici în centru provin din familii defavorizate social, monoparentale,… Citește tot

Du-te Sus