Nr curent, ediția digitalăAbonament ediția tipărită (livrare în România)

• Fondată în 1990 de Corneliu Vadim Tudor și Eugen Barbu •

Category archive

Pentru împrospătarea memoriei

Laudă femeii române! (2)

Aceeaşi remarcă e valabilă şi pentru o altă Marie, Ducesă de Edinburgh, dar devenită Regina Maria, care s-a bătut ca o leoaică pentru înfăptuirea României Mari. De ce oare aproape toţi muritorii, în special bărbaţii, şi, dintre ei, mai cu seamă soldaţii se gîndesc, în momentele de grea încercare, la mama? Ce legături tainice şi… Citește tot

Laudă femeii române! (1)

Stimate doamne şi onoraţi domni, voi începe acest discurs adresînd din partea Comitetului Director al Partidului România Mare un cald salut de succes Conferinţei Naţionale a Femeilor din formaţiunea noastră! Nu cred că greşesc dacă afirm că forţa unui partid se vede, în primul rînd, la Tineret şi la Femei. Dacă aceste segmente sînt puternice,… Citește tot

Demolarea statuilor Mareşalului Antonescu este o ruşine naţională

,,Cine nu are bătrîni să şi-i cumpere”, spune un proverb românesc, şi voi spune şi eu astăzi, după scurta, dar frumoasa lecţie de demnitate, pe care ne-a dat-o tuturor un om care a traversat un veac de istorie românească. Îi mulţumesc venerabilului coleg Mircea Ionescu-Quintus, pentru faptul că, prin autoritatea sa morală, a restabilit adevărul.… Citește tot

Hemoragia de dolari

Doamnelor şi domnilor, printr-un concurs de împrejurări am intrat zilele acestea în posesia unui set de documente care arată, fără dubii, că valuta şi aurul României sînt scoase, aproape zi de zi, din ţară. Primul document se referă la scoaterea, în ziua de 25 martie 2002, a 20 de tone de lingouri de aur, cu… Citește tot

23 ianuarie 1821 – Proclamaţia de la PadeŞ

Domnul Tudor (1) „TUDOR A FOST O PERSONIFICARE A DEŞTEPTĂRII NAŢIONALE“ — scria Nicolae Bălcescu. Născut, după toate probabilităţile, în luna iunie a anului 1780, în satul gorjan Vladimiri, într-o familie de ţărani liberi, Tudor a fost înzestrat de la natură cu o exemplară agerime a minţii şi cu remarcabile trăsături de caracter. La o… Citește tot

Eveniment editorial – ,,Nestemate pentru sufletul românesc – Corneliu Vadim Tudor

La Editura David Press Print, din Timişoara, a apărut cartea initulată ,,Nestemate pentru sufletul românesc – Corneliu Vadim Tudor (28 nov. 1949 – niciodată)”, cuprinzînd o selecţie din creaţia poetică a regretatului om de cultură şi exponent al naţionalismului luminat din ţara noastră, Corneliu Vadim Tudor. Volumul este dedicat ,,Centenarului Marii Uniri şi tuturor înaintaşilor… Citește tot

Cianura ungurească ne otrăveşte fîntînile sufletului de 1.000 de ani (2)

Momentul cel mai dramatic a fost în august 1940, cînd, cu ajutorul căpeteniilor fasciste Hitler şi Mussolini, Ungaria a pus gheara pe Ardealul de Nord-Vest, dezlănţuind apoi o vînătoare sălbatică împotriva românilor, răstignind preoţi pe uşile bisericilor, spintecînd cu baioneta burţile unor femei însărcinate, trecînd prin foc şi sabie numeroase aşezări umane. Am să dau… Citește tot

Cianura ungurească ne otrăveşte fîntînile sufletului de 1.000 de ani (1)

La jubileul celor 10 ani de la întemeierea Uniunii Naţionale „Vatra Românească”, vă rog să primiţi salutul frăţesc, din adîncul inimii, al Partidului România Mare! Este cu totul minunat că în anul 2000, al Jubileului naşterii lui Isus Christos şi al Jubileului naşterii lui Eminescu, noi sărbătorim şi Jubileul „Vetrei Româneşti”. Pentru că existenţa noastră,… Citește tot

Fapte, nu vorbe! (2)

Acest instinct a fost numit de unii „byzantinism” şi datorită lui noi n-am dispărut ca stat niciodată în Istorie, în timp ce Ungaria a fost desfiinţată de 2 ori, iar Polonia de 3 ori. Important este ca politicienii noştri – inclusiv noi – să negocieze, la sînge, toate condiţiile de aderare la Uniunea Europeană. Între… Citește tot

Fapte, nu vorbe! (1)

Doamnelor şi domnilor, ne-am adunat astăzi din nou aici, sub cupola Parlamentului, în agora cea mai reprezentativă a Partidului România Mare, care este Plenara Consiliului Naţional. E luna martie şi uite cît de frumoasă e această Babă aflată chiar la mijlocul distanţei dintre Mărţişor şi Ziua Femeii! E prima noastră întîlnire pe anul 2000, un… Citește tot

Moştenirea Unirii

Domnilor preşedinţi ai celor două Camere ale Parlamentului, Stimaţi colegi senatori şi deputaţi, Onoraţi invitaţi români şi străini, Partidul România Mare salută cu bucurie, dar şi cu o oarecare tristeţe, ziua de 1 Decembrie. Cu bucurie, fiindcă, vorba cronicarului, „biruit-au gîndul” şi, în pofida vrăjmaşilor, obişnuinţa se face tradiţie şi tradiţia se face voinţă de… Citește tot

Arcul de Triumf al Unităţii

Cînd la 1 Decembrie 1918 Adunarea Naţională întrunită la Alba Iulia proclama Unirea Transilvaniei şi a Banatului cu România, destinul patriei intra pe un nou făgaş istoric. Prin jertfele extraordinar de grele pe care le-am făcut pe cîmpurile de bătaie ale întîiului război mondial, încununate de Proclamarea plebiscitară a Unirii şi de izbînda principiului de… Citește tot

Scrisoare către Vadim

Am descoperit, printre scrierile mele mai vechi, o epistolă pe care i-o adresam mai tînărului meu prieten, Corneliu Vadim Tudor, în primăvara anului 2000. Îi mulţumeam pentru publicarea în revista ,,România Mare” a unui eseu în care puneam la stîlpul infamiei banda lui Roller şi-l informam că boala mea de inimă s-a agravat. Dar îi… Citește tot

Din coapsa Daciei şi-a Romei… (2)

Astăzi se săvîrşeşte un lucru cu o deosebită rezonanţă pentru Istoria contemporană a românilor. Aici, pe pămîntul unde Mihail Sadoveanu ar fi putut scrie ediţia a doua, revăzută şi adăugită, a lucrării sale „Locul unde nu s-a întîmplat nimic”, aici, unde încep să se ruineze multe lucruri în jurul nostru, în frunte cu acea impunătoare… Citește tot

Ultima şi cea mai periculoasă provocare UDMR-istă: crearea unui stat în stat, prin autonomia judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş (2)

Doamnelor şi domnilor, le voi face o surpriză acelora care mă ştiu ceva mai temperamental şi, de data aceasta, îmi voi păstra calmul. Problema, deja, nu mai e a noastră, a partidelor din Opoziţie. Este inutil să vă mai spun ce-aş face eu cu o asemenea încălcare gravă a Constituţiei Ţării şi cu instigatorii din… Citește tot

Din coapsa Daciei şi-a Romei… (1)

Stimaţi locuitori ai Municipiului Călăraşi, acest moment, cu siguranţă, va rămîne eternizat, dacă nu în memoria generaţiilor de vîrsta a doua şi a treia, atunci, cu siguranţă, în amintirile copiilor, care se uită la noi, se uită la braţul mirific al Dunării, se uită la aceste superbe cariatide de marmură şi piatră, şi, cu certitudine,… Citește tot

Ultima şi cea mai periculoasă provocare UDMR-istă: crearea unui stat în stat, prin autonomia judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş (1)

Aduc la cunoştinţa Parlamentului şi a opiniei publice că politica iredentistă a organizaţiei U.D.M.R. a intrat într-o fază de o periculozitate extremă. Ani de zile am atras atenţia că acest comando de factură horthystă nu urmăreşte altceva decît sfîrtecarea teritorială a României, dar tot noi, patrioţii români, am fost ştampilaţi ca extremişti, şovini, cripto-comunişti, antioccidentali… Citește tot

România trebuie condusă de români! (2)

Onorată adunare, anul trecut, pe vremea asta, am rupt în faţa dvs. infamul document intitulat Proiect de autonomie a Tării Secuilor. În orice Ţară din lume, indivizi precum Csapo Jozsef şi alţii ca el, ar fi fost chemaţi la Procuratură, anchetaţi, condamnaţi, iată însă că a trecut 1 an, dar cei chemaţi la Procuratură şi… Citește tot

MANIFESTUL DE LA CLUJ-NAPOCA România trebuie condusă de români! (1)

Îngăduiţi-mi să vă adresez, în această zi friguroasă de noiembrie, salutul călduros al Partidului România Mare! Am venit în Clujul străbun cu artileria grea a partidului nostru, într-o adevărată expediţie. Aveţi acum posibilitatea să-i cunoaşteţi, pe viu, pe cîţiva dintre cei care duc greul luptei politice pentru cauza naţională: deputatul de Bucureşti Corneliu Ciontu, vicepreşedinte… Citește tot

Proclamaţia de la Ţebea (1)

Iubiţii mei fraţi români, există în această Ţară cîteva locuri sacre, unde brazii sînt mai înalţi, stejarii mai puternici, păsările mai săgetătoare, cerul mai limpede şi mai albastru, iar inimile mai năvalnice. Acestea sînt sanctuarele de la Sarmizegetusa, de la Densuş, de la Mînăstirile Putna şi Dealu, din Şcheii Braşovului, de la Mausoleul Mărăşeştilor, de… Citește tot

Proclamaţia de pe Cîmpia Turzii (3)

7) Integrarea socială rapidă a ţiganilor, pentru binele lor şi al societăţii. În situaţia recidiviştilor înrăiţi şi a bandelor care nu vor să muncească şi trăiesc numai din tîlhării vom decreta izolarea acestora în colonii special amenajate, unde nu vor duce lipsă de nimic, dar n-au decît să se fure şi să se bată între… Citește tot

Pentru împrospătarea memoriei

Proclamaţia de pe Cîmpia Turzii (2)

Fraţi români, lucrarea cea mai de preţ a lui Mihai Viteazul a fost, neîndoielnic, Unirea celor 3 Ţări Române surori. Actul săvîrşit de principele român atunci a fost de o importanţă copleşitoare pentru întreaga Istorie ulterioară a Poporului Român. De atunci, altfel s-au petrecut şi s-au scris toate. De atunci, nimic nu mai putea fi… Citește tot

Pentru împrospătarea memoriei

Corneliu Vadim Tudor, Tribunul românilor în faţa şacalilor

Motto: „Am fost farul călăuzitor, pe o mare în permanentă furtună. Mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere să ţin sus drapelul deşteptării naţionale…”.  (Corneliu Vadim Tudor – „Îngerul Rănit”) Trecînd pe Strada General Doctor Mihai Butoianu, îi arăt unui prieten o casă care, la prima vedere, putea fi una ca oricare alta din cartierul… Citește tot

Pentru împrospătarea memoriei

Trei ani de pribegie

Plecat din Egipt, poporul ales de Dumnezeu, a petrecut 40 de ani prin deșert până când a reușit să-și  găsească drumul în istorie. Noi, românii, la mii de ani distanță, ne-am pierdut busola timpului, a speranței dar și a reperelor de care noi, ca națiune, avem atât de multă nevoie. Nu reușim încă să învățăm… Citește tot

Pentru împrospătarea memoriei

Vadim, un alt luptător cu idealurile zdrobite

În pragul acestei toamne se împlinesc 3 ani de la moartea neașteptată a Tribunului Vadim Tudor. Era, tot așa, o vreme călduță și senină, când vestea expariției a căzut ca un trasnet, pentru că, cu doar câteva zile înainte, văzuserăm la televizor, înconjurată de câini. Arăta ca un taur, și nimic nu anunța desnodămîntul fatal.… Citește tot

Pentru împrospătarea memoriei

Scump şi drag prieten, gîndurile noastre se îndreaptă mereu către tine

Mă întorc pentru prima dată pe Corneliu Vadim Tudor în tribuna Stadionului Ghencea, prin intermediul prietenului nostru comun, Eugen Barbu, la meciul Steaua-Dinamo, în care militarul o depășește pe eternea rivală Șoseaua Ștefan cel Mare. Stadionul era întins și izbucnea asurzitor după fiecare stelist gol, dar cea mai exalta era Vadim, care voia parca să… Citește tot

In memoriam

Numărul din 14 septembrie va avea o secţiune specială, „In memoriam“, la împlinirea a 3 ani de la trecerea în veşnicie a celui care a fost fondatorul acestei reviste şi al Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor. Cei care doresc să-i aducă un omagiu, pot trimite materiale pe adresa redacţiei, Casa Presei Libere nr. 1,… Citește tot

Du-te Sus