• Fondată în 1991 de Corneliu Vadim Tudor și Eugen Barbu •

Category archive

Poeme

Placeholder
Poeme

Plecarea toamnei

Se-aşterne toamna tristă printre ploi Şi frunze reci se-aşază peste noi, Iar soarele se pierde-n depărtări Căci doarme acum deasupra multor mări… Şi pleacă munţii-ntorşi înspre amurg Să hiberneze unde stele curg, Spre ceruri luminate-n curcubeu Căci răsăritul este-n apogeu… Se uită toamna peste mări şi ţări Să privegheze iarna-n depărtări, Două surori se-alint-a cîta… Citește tot

Placeholder
Poeme

Istorie

Ne-acopeream cu ploaie şi cu vînt Şi tremuram prin ceţuri la Rovine, Mîncam dureri ascunse sub pămînt Cu visul libertăţii carpatine. Sub lacrimile lunii, pe un alt Crîmpei de cer, noi ne-am suit spre stele Şi-am sîngerat la Podul cel Înalt Să apărăm lumina grea din ele. Am răsuflat puţin pe la poieni De dor,… Citește tot

Placeholder
Poeme

Imnografilor byzantini

Mi-e dor s-ascult Muzica imnografilor byzantini, Străbătută de acea grandoare, Austeră şi hieratică, Tainic legată De esenţele milei Şi ale morţii… Ei obţineau, Compunînd pe o singură voce, O forţă emoţională Pe care, doar păgîn să fii, Nu poţi să nu o Cuprinzi în suflet, Cum cuprinde Pămîntul o luminătoare fîntînă… Adîncind această artă, Născută… Citește tot

Placeholder
Poeme

Prima ninsoare

Prima ninsoare peste trupul mamei întîia bobotează de pămînt precum un bob de grîu culcat în brazdă departe-i azi de toate cîte sînt Se scutură de flori cireşul iernii cad lespezi de ivoriu efemer de parcă meşteri mari din Evul Mediu îi fac un bust de marmură în cer Ca mîine îi voi ţine pomenirea… Citește tot

Placeholder
Poeme

DEŞTEPTAREA, FATA MEA!

Motto: „Indignarea face versuri”. (JUVENAL) Lumea s-a-nrăit, mi-e frică E atîta ură-n jur Florile parcă urzică Aerul e mai impur. Telefonul dă veşti proaste La televizor, prăpăd! Îmi bag singur sula-n coaste Ca să cred ceea ce văd. N-avem loc unul de altul Ne pîndim, ne sfîşiem Turmele muşcă bazaltul Ispăşim un vechi blestem. Miroase-a… Citește tot

Placeholder
Poeme

Colindînd… copilărie

Leru i-ler ISUS din cer Printre îngeri se coboară Ieslea luminînd mister Naşterea ce ne-nfioară. Steaua străluceşte sus Lerui-ler, Lumina Lumii Magii daruri i-au adus Colindînd, pe-atunci străbunii. Vestea naşterii s-a dus Lerui-ler, spre Omenire Moşul renii şi i-a pus Ducînd daruri cu iubire. Iar ca Noul An să fie Lerui-ler, bogat în roade La… Citește tot

Placeholder
Poeme

Epigrame

Tema „Românii şi tichia de mărgăritar“ Ce ne mai lipsea… Purtăm, acum, prin România, Mărgăritar cum poartă chelu’, Că noi ne-am pus pe cap tichia …şi scutu’ de la Deveselu. Tichii de mărgăritar, la nivel înalt Cu-acel mărgăritar – decent, Tichii frumos ornamentate S-ar potrivi şi-n Parlament… Dar n-am văzut tichii pătrate. Românul şi tichia… Citește tot

Placeholder
Poeme

Ninge

Ninge cu fulgi albaştri Ninge cu arome din cer, Se-aştern pe pămînt coroane de îngeri, Ninge cu suflete din eter… Ninge cu zîne din fulgi de cristal, Văzduhul şopteşte cu şuier de val, Auzi şi cum geme pămîntul de dor? Ninge cu stele, cu stele ce mor… Susură cerul de-atîta ninsoare În sobă focul arde… Citește tot

Placeholder
Poeme

Imposibila colindă

Moş Ioane, moş Ioane, Ieşi bătrîne la fereastră Şi cu lacrimile-n flăcări Să asculţi colinda noastră! Să te doară iar cuvîntul Ce din cer parcă se lasă, Că născîndu-se Mesia Moş Adam se-ntoarce-acasă. Tremură sub streşini vîntul Îngînînd un axion Cînd smerit ca-n rugăciune Plînge bietul moş Ion. De un an ne tot aşteaptă, De… Citește tot

Placeholder
Poeme

Lui Paul Everac

Cînd maestrul Paul Everac A creat „Cartea lui Ioviţă” Şi multe alte scrieri răscolitoare Şi purificatoare de inimi, El a reliefat în acele opere Nu numai tragedia neamului nostru De poeţi şi de cîntăreţi După vînzările de la Yalta şi Malta, Ci şi tragedia unei întregi Istorii A Românilor, Îngrozitor de nedreaptă, Pe care „poetul… Citește tot

Placeholder
Poeme

Nopţi cu ghiare

Nopţi lungi de nesomn ce te-apasă pe suflet, sufocîndu-te cu perna, nopţi îmbrăcate-n rochii de mireasă bîjbîie prin tine cu lanterna Îţi fac socotelile numărîndu-ţi firele de păr alb ce ţi-au invadat visele, sentimentele, te latră, izbindu-te cîineşte, pietrele Parcă e prea mult şi ai vrea să adormi vreun mileniu, să vezi dacă ţi-a simţit… Citește tot

Placeholder
Poeme

Anul Nou îşi face zestre

Anul Nou îşi face zestre de colinde şi poveşti la flori dalbe de ferestre vin coconi împărăteşti Şi săracul, şi bogatul datina o ţin, solemn ce frumos e-acum în satul mînăstirii dintr-un lemn Parcă-s îngeri prin poieni rumeniţi sub lună nouă pruncii ăştia de rîmleni Iar văzduhul rupt în două peste Munţii Apuseni cu florinţi… Citește tot

Placeholder
Poeme

Epigrame

Tema: „Doctoranzilor noştri“ Economie de piaţă Pe piaţă se întrece norma Că, tot la fel de „asortat“, Se vînd şi pizza, şi shaorma …şi tezele de doctorat. Îndrumătorul de doctorat Un îndrumător e tipul Despre care poţi să spui: Teza iese după chipul …şi asemănarea lui! „Doctoranzii noştri“ Pe temă n-am să pun accent, Că… Citește tot

Placeholder
Poeme

Colind de Moş Ajun

Clopoţei din flori de gheaţă Doamne fă Crăciun din viaţă Dă-ne inimă în Cer Şi Duh Sfînt jos pe pămînt. Mai fă, Doamne, flori din ură Şi păduri prin uscătură, Rîuri din suflete dulci, Să-ţi umpli raiul cu sfinţi… Dă-ne, Doamne, scară-n minte Să urcăm spre Cer, Cuvinte! Fă-ne Bethleem din ţară Să ne naştem… Citește tot

Placeholder
Poeme

Cu bulgări de zăpadă-n mîini

Cu bulgări de zăpadă-n mîini azvîrl în focul veşnic. O zînă, ninsă săptămîni, îmi ţine Luna sfeşnic cînd, aplecat şi încordat, în focul veşnic bulgări reci azvîrl, mai alb, mai nepătat decît au fost în veci. Se stinge? Nu se stinge, nu! El arde-n flame lungi şi iată sprînceana mea-i de fum acu şi fruntea… Citește tot

Placeholder
Poeme

Ireparabil

Te-am iubit definitiv şi ireparabil ca un vultur rănit, ca un sfînt, cu toate înălţările şi căderile dintre cer şi pămînt Curgea liniştea dinspre tine ori de cîte ori ne întîlneam în magie, toate speranţele, toate visurile, m-au înălţat pînă unde nimeni nu ştie Te-am iubit nebuneşte ca o umbră ce-şi urmează trupul te-am iubit… Citește tot

Placeholder
Poeme

In memoriam Ionel Perlea

Ionel Perlea – muzicianul multilateral, Pentru care a Euterpei lume Însemna un teritoriu în care Binele, adevărul şi frumosul liber Se-ngemănează, precum aromele florilor, Cu policromia delicată, din picturile Nefericitului Ştefan Luchian, Ionel Perlea – muzicianul Înclinat spre generarea unor Constelaţii orphice – Ne-a lăsat moştenire Un Cvartet de coarde, Înscris în romantismul De fază… Citește tot

Placeholder
Poeme

POPORUL MEU, SÎNT SUPĂRAT PE TINE…

Motto: „Prindeţi ce vă cade-n mîni, Şi-i loviţi la mir, români“. (GEORGE COŞBUC) Poporul meu sînt supărat pe tine Nu eşti aşa cum am crezut cîndva Faci pactul cu duşmanul, ce ruşine! Aştepţi momentul ca să poţi trăda. Din sînul tău i-au ridicat gealaţii Pe Horea, Tudor şi pe Mareşal Pe Brâncoveanu, sfîntu-acestei naţii Pe… Citește tot

Placeholder
Poeme

Epigrame

Tema: „Nodul gordian“ Rezolvarea nodului gordian La nod, Al. Macedon, titanul, Văzînd că se întrece şaga, L-a rezolvat cu iataganul… Că nu se inventase şpaga! Încurcături Vedem acuma, an de an, Că-n Parlament şi primării Se taie „nodul gordian“… Dar nu şi alte… sforării. Nae Bunduri Citește tot

Placeholder
Poeme

TREZEŞTE-TE, ROMÂNIE, NU E VREME PENTRU MOARTE!

Unii zic de ţara noastră c-ar fi stînă fără cîini Că am fi doar biete umbre, nu sămînţă de stăpîni Că ne-am ţigănit cu toţii, ni s-a dus în lume buhul Că am fi doar cerşetori şi săraci de tot cu duhul Că la porţi în calea noastră mai-marii dispreţ au pus Că am fi… Citește tot

Placeholder
Poeme

HAI LA ŢARĂ DE VÎNZARE!

Praful s-a ales de ţară E-un blocaj îngrozitor Anarhia ne omoară Neamul prost e dictator. Ce sinistră fundătură! Ce război nedeclarat! Totul, în delir, se fură E politică de Stat. Drojdie fanariotă Ţigani, unguri şi evrei Ne-au împins, pe toţi, în grotă Am ajuns sclavi la yankei. Ăştia numesc şpaga – lobby Nu plătesc un… Citește tot

Placeholder
Poeme

O noapte în miez de iarnă

E noapte şi ninge în şoapte, Voci în cascade se preling peste case Şi-mi dau veşti despre ierni de departe Şi-mi dau gînduri din zăpezile albastre… Mă ninge pe frunte cu flori de zăpadă, Prin gene văd stafii dansînd, Colinde de îngeri la ceasuri de taină Colindă mînare de vînt… Mă ninge pe creştet cu… Citește tot

Placeholder
Poeme

Catrene vesele şi triste

Ce a fost întîi? De mult am bănuiala, Cu care vă dau gata, Că-ntîi a fost greşeala… Ş-apoi a fost erata. Atmosfera din Parlament Se-aud insulte Şi privind bine, Observi „măşti“ multe… Chipuri puţine. Ultimul „retuş“ Tot mai greu este efortu’ Să-mi duc anii bătrîneţii, Da-nainte să dau ortu’ Vreau să-mi scriu erata vieţii. PAUL… Citește tot

Placeholder
Poeme

ERATĂ

Întrucît în data de 11 noiembrie, în revista cu nr. 1368, s-au strecurat nişte modificări, făcute fără rele intenţii, şi pentru că autorul doreşte să apară poezia exact aşa cum ne-a trimis-o, o reluăm, pentru liniştea sa sufletească: SCRISOARE CĂTRE TINERI Nu plecaţi, copii, de lîngă noi, Nu plecaţi cu gîndul uitării de ţară Nu… Citește tot

Placeholder
Poeme

Epigrame

Tema: „Furcile caudine“ Umiliţi, romanii au fost dezarmaţi şi dezbrăcaţi sub furcile caudine Sub furci – romanii puşi la ţinte De-acei duşmani mai răi ca dracii – Rămas-au fără de veşminte (Erau, prin preajmă, geto-dacii). Parlamentarii, sub „furcile caudine“ De marii şefi, vă spun pe şleau Că nici sub furci, chiar caudine, Nu-i înjosiţi, că… Citește tot

Placeholder
Poeme

ROMÂNII S-AU RADICALIZAT

Lumea îmi pune o-ntrebare grea: „Cum să votăm, să n-o dăm iar în bară?” Indiferent cu cine aţi vota E tot mai rău pentru această ţară. „Veţi candida din nou? Mai rezistaţi?” Mă iau românii la-ntrebări pe stradă „Nu vă e scîrbă de aceşti spurcaţi Care vînează ţara ca pe-o pradă?” Mai toţi mă roagă… Citește tot

Placeholder
Poeme

În trecerea grăbită

În trecerea grăbită, prin lume, către veci, Fă-ţi timp, măcar o clipă, să vezi pe unde treci! Fă-ţi timp să vezi durerea şi lacrima arzînd, Fă-ţi timp să poţi, cu mila, să le alini, trecînd. Fă-ţi timp pentru-adevăruri şi adînciri în vis, Fă-ţi timp pentru cîntare cu sufletul deschis, Fă-ţi timp să vezi pădurea, s-asculţi… Citește tot

Placeholder
Poeme

E roata vieţii plină de sclipici

E roata vieţii plină de sclipici se-nvîrte prin noroaie în neştire trosnesc metempsihozele din bici şi parcă-i bine uneori aici chiar dacă nu e rost de nemurire Sînt tîrguri cu carpete din Serai pe care dorm pierdutele lascive retina-i un fragment de rai în care nu ai timp să stai răpus de spaima unor recidive… Citește tot

Placeholder
Poeme

1 Decembrie

Pentru noi, românii, Popor daco-roman, Care ne-am născut creştini, Întîi Decembrie E ziua cînd România Mare S-a proclamat, Unindu-se toate provinciile Din fosta „Dacie Felix”, Urmînd ca, de-a lungul veacurilor, Să preluăm „înţelepciunea scrisă Din viaţa Sfinţilor”, Care-i în armonie, Pe deplin mişcătoare, Cu voia Celui de Sus… A fi naţionalist înseamnă A te-ntoarce la… Citește tot

Placeholder
Poeme

Epigrame

Tema: „POLITEŢE“ Politeţe… la intrarea în puşcărie Gardianul – plin de viaţă – M-a-ntrebat politicos: Vreţi un pat aici, în faţă, Sau doriţi mai pe la dos? Politeţea ginerelui Politicos – făcînd bravadă – Voiam ca soacrei cea divină Să-i spun cînd poate trece strada… Dar nu venea nici o maşină. Nae Bunduri Citește tot

Placeholder
Poeme

EPITAF

Ne este pentru orişicare Doar moartea un duşman sublim, În viaţa asta trecătoare Ea l-a răpus şi pe Vadim. DUPĂ DISPARIŢIA POETULUI VADIM S-a dus poetu-n depărtare, Sfîrşitul neputînd s-amîne, Dar n-o să poţi să spui că moare… Prin tot ce-a scris, el viu rămîne! Dr. Sorin Cotlarciuc, preşedintele Organizaţiei PRM, Vama, judeţul Suceava, 13… Citește tot

Placeholder
Poeme

UNDE-I TRIBUNUL?

Dispar corifeii, pe rînd, cîte unul Stau scaune goale, triste, mirate, Ne-ntrebăm, necăjiţi, unde-i Tribunul? Ştia cam prea multe, ştia cam de toate. Cunoscîndu-l mai bine, la icoană l-am pus, Şi-am să-i chem pe mulţi la-nchinare, Acum, ştiu bine cam pe unde s-a dus: Să ceară la „Domnul”, România mai mare. Simţea viitorul că merge… Citește tot

Du-te Sus