Nr curent, ediția digitalăAbonament ediția tipărită (livrare în România)

• Fondată în 1990 de Corneliu Vadim Tudor și Eugen Barbu •

Category archive

Poeme - page 2

Poeme

Ţara, aşa cum o văd azi

Ţara, aşa cum o văd azi, e o dulce privelişte-a inimii, este un mod de-a spune pe nume iubirii de mamă istoriei înseşi, aflată pe rod nu spun vorbe mari, însă simt eu că ţara mă spală-n ulei de seminţe domneşti pe guşterul verde al zilei m-apleacă s-aud cum năvoadele crapă de peşti Se-ntîmplă cu… Citește tot

Poeme

Confesiune

Cum trece viaţa noastră, cum mai trece unii reptile, alţii şoimi în zbor toţi ne topim în flacăra nefiinţei atraşi ca într-un sorb încăpător Vor creşte buruieni din trupul nostru sau flori suave, după cum am fost, şi-un strop de vin femei evlavioase vărsa-vor pentru noi în zi de post Ne-or tremura la cap în… Citește tot

Poeme

Laudă de ţară

Lauda de tine, dulce Românie, mi-a săpat în suflet galerii fierbinţi trec prin ele fluvii încrustate-n vidre şi fosforescente doruri de părinţi   Ştiu că se cuvine o tăcere sfîntă precum octoihul în peceţi de-argint cînd sărut curata-ţi poală de ţărînă cînd cu ochii-n lacrimi zarea ţi-o cuprind   Tu îmi speli veşmîntul sfîşiat de… Citește tot

Poeme

Istorie

I-a dat acestei vetre de sfinţenii să rodească pîine, vinuri de rubin blănuri pentru limba vînătă a iernii şi din giuvaieruri tot cîte puţin vitele au crupe ca de minotaur zămisleşte maica prunci cu chip de zeu dar acestui templu înnăscut în aur i-a fost dat să fie jefuit mereu   Potrivirea unei vitrege istorii… Citește tot

Poeme

Cîntarea părinţilor

Se-apropie pămîntul în zbor de astrul iernii curînd văzduhul fi-va un basm desfătător în noaptea asta vîntul mi-a înteţit în suflet făcliile aprinse spre pomenirea lor Ei mai trăiesc, nu-i vorbă, dovada                             cea mai clară e că migrează unul spre celălalt, frumos şi amîndoi pogoară smeriţi în nefiinţă strîngînd la piept credinţa că n-au… Citește tot

Poeme

Marea umilinţă

Ferice, dar, de voi, prieteni morţi Că nu vedeţi cum ni se sparge ţara Cum lupii trag cămaşa ei la sorţi Şi-n iarnă ni se schimbă primăvara.   Eu pe-ntuneric scriu acest poem Nişte nemernici iar ne-au stins lumina Pe cine să înjur sau să blestem Cînd noi, românii, purtăm toată vina?   Şi gazele,… Citește tot

Poeme

Balada din Cîmpia Turzii

Se pogoară ţara-n sărbători de iarnă stelele au parcă gust de vicleim necurmată-i jalea în cîmpia unde pururi se cade să ne-adeverim tremură în lună flamura unirii caldă e trădarea încă pe mirişti de sub trei movile, ca dintr-un sicriniu, priveghează Domnul cel cu ochii trişti   Nicăieri nu este mai măiastră firea ca în… Citește tot

Poeme

Elegie pentru Domnul Tudor

Vorbeşte tu, suflet al meu, pentru cine cîntările tale bolnave-s de dor? „sînt pentru făptura lui Tudor, pe care O culc între crini, o răsfrîng în izvor…“   Şi ce se înalţă-n cîmpie, e fumul berbecilor fripţi de pandurii viteji? „e numai tulpina de sînge şi lacrimi Ţîşnind din al Domnului Tudor gîtlej…“   Răspunde-mi,… Citește tot

Poeme

Armia română

Adevăr zic vouă: dacă azi ni-e bine şi în ochi luceferi verzi ne asfinţesc dacă apa vie a neatîrnării scaldă-n vei pămîntul sfînt şi strămoşesc dacă limba noastră gîlgîie de cîntec încordînd văzduhul ca pe-un arc sublim pentru toate astea, iată, se cuvine armiei române să îi mulţumim Dacă mama-n pace pruncul şi-l dezmiardă sînul… Citește tot

Poeme

Odă limbii române

Oricît am fi de buni sau răi vreodată oricît am fi de falşi sau de fireşti ne regăsim sfioşi cu toţii, iată în templul limbii noastre româneşti   Ea urcă din adînc, ca dintr-un crater topind în lavă fiece cuvînt căldură e, de stea, şi alma mater şi n-are seamăn pe acest pămînt   Oh,… Citește tot

Poeme

Patria e totul

Patria e totul! Viaţa noastră scurtă se cuvine veşnic a i-o închina ea e caldul pîntec de împărăţită zămislind sub cea mai norocoasă stea ea e timp şi spaţiu, prin urmare matca celui mai de taină şi străvechi aluat cîntec e şi casă pusă pe lemn verde e izvorul firii cel netulburat   Patria e… Citește tot

Poeme

Închinare

(lui Nichita Stănescu) Cum verdele ierbii cosite te nărui ţi se-mpuţinează şi mîna scriind trăieşti printre noi pedepsit întru limba acestei suflări cu coperte de argint   Iubeşti şi te bucuri, urăşti deopotrivă respiri cu nesaţ, te surprinzi respirînd se-ntîmplă cu tine-o beţie cu îngeri tu eşti întîmplarea şi legea, pe rînd   În numele… Citește tot

Poeme

Luna neagră

Cum intră rugina în frunze Cu foşnet de bronz vegetal Aşa intră boala în oameni Discret, sau de-a dreptul brutal.   Şi frunza rezistă o vereme Pe creanga pe care-a crescut Apoi, duhul toamnei o rupe Se leagănă-n vînt şi-a căzut.   Tot astfel şi omul se schimbă La faţă-n reflex arămiu Se clatină singur,… Citește tot

Poeme

Noapte de toamnă cu Isus

Motto: „De accea sunt bucuros de slăbiciuni, de defăimări.de nevoi, de persecuții, de strîmtorări, pentru Hristos, pentru că atunci când sunt slabe, atunci sunt tare”. Apostolul Pavel (Biblia, II Corinteni, XIII, 10)   Afară-i timp de vânt, o piatră de prăpăd Îmi zbuciumă copacii, îmi plumbuie casa Și parcă la fereastră toți morții mi-am revăzut… Citește tot

Poeme

Feerie de vară

E-o vară pe pămînt atît de verde de parcă stăm pe-un fund de lac frumos sticlarii suflă-n ţevi măiestre cerul ca pe-un pahar de dar cu gura-n jos vestind cu buze mari de bucurie ceremonia firii s-a stîrnit prin lujeri lungi de grîu revarsă glia un zăcămînt de maci fără sfîrşit E pace, iată, spicele… Citește tot

Poeme

Sfînta Paraschiva

Afară tună, fulgeră cumplit Îmi bate ploaia-n geamuri în rafale Natura parcă a înnebunit Ce timp barbar! Ce vremuri infernale!   Îmi sperie şi cîinii, care rod La tocul uşii, ori se cer în braţe A început de ieri să-mi plouă-n pod Un înger negru vrea să mă înhaţe.   E totul la extrem: zăpezi… Citește tot

Poeme

Al treilea om

Nu sîntem singuri niciodată E-o fiinţă-n preajmă, tot mereu Poate o rudă decedată Poate un înger, sau un zeu.   Dacă ne paşte un pericol Ne apără, ne dă un sfat – Cine contestă, e ridicol Mai tuturor ni s-a-ntîmplat.   Un corp astral, din altă stare E un om viu, şi totuşi nu-i Apoi… Citește tot

Poeme

Regele Lear

Nu sînt cel mai deştept din ţară Aşa cum cred românii mei Din contră, sînt o grea povară Nu am dolari, dar n-am nici lei.   La ce mi-a folosit cultura Şi am citit pîn-am orbit? Îmi rîde-n faţă stîrpitura Ce stoarce, din orice, profit.   Nu sînt un geniu, dimpotrivă Mai prost ca noaptea… Citește tot

Poeme

Iubito, împrumută-mi o aripă…

Din inimă-au plecat spre orizontul stins metaforele unei lumi apuse, de cîte ori cuvîntul l-am atins au sîngerat culorile opuse   Şi-au sîngerat şi visurile ninse din alt destin, surpat de tragedie, pe unde trec cu farurile stinse cocorii dintr-o altă galaxie   De bună seamă ne vor fi iluzii, şi pete ne vor fi… Citește tot

Poeme

Orfani de Dumnezeu

Doamne sfinte, cît de mult Îţi semăn! Tot aşa cum seamănă la chip Liga Hanseatică din Bremen Cu un banc de peşti şi de nisip.   Doamne sfinte, sînt la fel ca Tine Pe o cruce-n flăcări răstignit Nişte farisei fără ruşine N-au găsit un miel mai potrivit.   O oglindă-i fiece icoană Tu eşti… Citește tot

Poeme

De ce inspir atîta teamă

Eu sînt din altă lume, din alt veac Inspir respect şi teamă, ca furtuna Îi simt pe toţi cum se retrag şi tac Îi laud sau îi bat – le e totuna.   De ce le este frică tuturor? Eu vin cu cinstea – ei, cu impostura Îi pun la zid c-un tir nimicitor De… Citește tot

Poeme

Rugăciune

Doamne, dacă nu-i prea greu Pune ordine în haos Şi învaţă neamul meu Să se roage în pronaos.   Doamne, dacă mă iubeşti Ia vrăjmaşii de pe mine Ştii Tu cum să-i pedepseşti Să-i faci lumii de ruşine.   Doamne, dă-le la săraci Pîine, pace, bucurie Ouă roşii, vin, colaci Bani de şcoală şi chirie.… Citește tot

Poeme

Divorţuri

Această avalanşă de divorţuri E semnul decadenţei unui neam Bărbaţi masoni şi purtători de şorţuri Femei ce se gîndesc doar la bairam.   De ce s-or mai fi luat, ba chiar cu popă Dacă se plictisesc aşa rapid? Noi am speriat întreaga Europă Neam vicios, ca un bărbat gravid.   Există, din păcate, şi o… Citește tot

Poeme

Privind masca mortuară a lui Eminescu

  Să trec uşor cu palma pe masca mortuară (eu nu credeam vreodată s-ajung a o privi) prin fagii Bucovinei să fie primăvară un recviem să curgă din corn în zori de zi   Ţărăncilor din Putna le înflorească iia să-i iasă dinainte ca unui voievod căci pentru noi, românii, acesta e Mesia cu tălpile… Citește tot

Poeme

Elegia trecerii de la viaţă la moarte

  Poşeta femeii tinere E plină de farduri stridente. Poşeta femeii bătrîne E doldora de medicamente.   Pe trupul bărbatului tînăr Tatuaje şi alte dejecţii. Trupul bătrînului însă E vînăt de-atîtea injecţii.   Între tinereţe şi bătrîneţe Noi stăm răstigniţi, ca pe cruce Trupul merge, tot mai greu, înainte Înapoi sufletul ar vrea s-o apuce.… Citește tot

Poeme

Prietenii mei din pămînt

Prietenii mei din pămînt Aşteaptă întîia zăpadă Atunci le va da Duhul Sfînt Puterea să iasă, să vadă.   Ca grîul ei vor încolţi Ca iarba vor rîde la soare Şi trîmbiţa-n cer va vesti, La toţi, Învierea cea mare.   Acum e nevoie de ei Acum să le cerem dovada Uşori sînt, şi-atîta de… Citește tot

Poeme

Tablou bucolic

Azi, peste rîu, o oaie a fătat Întîi un noaten şi pe urmă altul Ca orice mamă bună i-a spălat Dar nişte vulturi săgetau înaltul.   Puiuţii năzdrăvani habar n-aveau Flămînzi, ei căutară ţîţa mamii. Fără să ştie că tîrcoale dau Înfometaţi, la rîndul lor, vultanii.   Măicuţa lor nu-i poate apăra E mult prea… Citește tot

Poeme

Suflete neliniştite

Suflete neliniştite Ale oamenilor morţi De ce nu aveţi odihnă Şi ne bateţi azi la porţi?   Triste ne intraţi în vise Fără-a spune un cuvînt Cine oare vă trimite De dincolo de mormînt?   Nu aveţi îngăduinţa Să ne spuneţi, clar, ce vreţi Ochii voştri ne imploră: „Nu-nţelegeţi? Nu puteţi?”   La fereastra minţii… Citește tot

Poeme

HAIKU-uri

*   *   * Azi urşii de pluş Intră în hibernare Copilul plînge *   *   * Vinul poetic E limpezit de haiku E tot ce-mi lipsea *   *   * Pe umărul meu Doarme cu limba scoasă O căţeluşă *   *   * Jucaţi cu toţii În filmul vieţii mele Fiţi demni de asta *   *   * Ce… Citește tot

Poeme

HAIKU-uri

*   *   * Isus va veni Nu-L răstigniţi, vă implor Mai bine zîmbiţi *   *   * Poate fi ucis Săgetătorul oricînd Dar nu şi învins *   *   * Pasărea la geam Zboară-n văzduh speriată De stiloul meu *   *   * Concert de greieri Dirijat de un înger Cu flori de cireş *   *   * Muntele… Citește tot

Poeme

Distihuri

Mă uit cum cîinii, rînd pe rînd, îmi pier. Haite de îngeri mă aşteaptă-n cer… *   *   * Mileniul III e cel mai scurt din toate: Va ţine doar un veac, mai mult nu poate. *   *   * Există, da, reîncarnare – Copiii noştri ce sunt oare? *   *   * Mi-e sufletul bolnav, parcă sunt… Citește tot

Poeme

Distihuri

Ce-i şleahta de fantome ce bîntuie pe-aici? Revin azi, prin odrasle, agenţii bolşevici! *   *   * Literatura de sertar? Ce şmecherie din Fanar! *   *   * Nu-ţi bate joc de trupul tău Că mîine o să-ţi pară rău… *   *   * Pentru yankei, chiar şi-un sergent al lor Face mai mult ca un întreg popor.… Citește tot

Du-te Sus