Nr curent, ediția digitalăAbonament ediția tipărită (livrare în România)

• Fondată în 1990 de Corneliu Vadim Tudor și Eugen Barbu •

Category archive

Poeme - page 3

Poeme

Prima ninsoare

Prima ninsoare peste trupul mamei întîia bobotează de pămînt precum un bob de grîu culcat în brazdă departe-i azi de toate cîte sînt Se scutură de flori cireşul iernii cad lespezi de ivoriu efemer de parcă meşteri mari din Evul Mediu îi fac un bust de marmură în cer   Ca mîine îi voi ţine… Citește tot

Poeme

Imnul României Mari

Români din largul zării Iubiţii noştri fraţi Bat clopotele ţării Sub steag să v-adunaţi Ce stea de foc răsare În cer şi pe pămînt? E România Mare E dreptul nostru sfînt!   Refren: Ajută, Doamne, România Mare Să-şi ia în pace vechile hotare Prea multe lacrimi, Doamne, am vărsat Prea mult am pătimit şi-am îndurat… Citește tot

Poeme

Imperialul

Filigranez poeme inutile pe o hîrtie de orez tîrziu vîrtejuri translucide din lagună presară cu cenuşă tot ce scriu   Iar masa mea de lucru e-o ruină un vălmăşag de cărţi fără folos mai pot afla de-aici înţelepciunea de-a trece pragul vieţii dureros?   Îngrijoraţi prietenii mă cheamă epistole îmi vin de peste tot sînt… Citește tot

Poeme

Cadranul de iarbă

Îmi plîng de milă, nu mă recunosc nici cîinii mei cu nara lor subţire miros a cetini brumării şi-a mosc crescute din belşug prin cimitire   M-a năpădit o barbă de profet ca un cadran de iarbă ce măsoară cum se deşiră umbra ta încet şi cum în mintea mea se face seară   E… Citește tot

Poeme

Elegii

Ajută-i, Doamne, pe bătrîni Tu nu vezi ce uşor se moare Fă-i să se simtă iar stăpîni pe trupul ca un tei în floare Mai dă-le Tu din vlaga Ta cînd se smeresc în faptul zilei Să aibă forţa de-a umbla pe apa tulbure a milei Şi de n-ar fi aşa bolnavi mai vaporos le-ar… Citește tot

Poeme

Deşteptarea României

Înseninată-i azi cîmpia morţii de la Mărăşti, Oituz şi Mărăşeşti e pace-n cer şi bună învoire departe-s toate relele lumeşti În locul crucii albe de mesteacăn mausolee s-au zidit discret iar pietrele de rîu din temelie aduc răcoarea dulce din Siret Mai străluceşte-n soare cîte-o cască un glonţ năpraznic a muşcat din ea eşarfe prăfuite… Citește tot

Poeme

Marea umilinţă

Regretaţilor mei amici Eugen Barbu, Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, Fănuş Neagu, Gh. Eminescu, Ion Voicu, Aristide Buhoiu, Mircea Muşat, Mihai Ungheanu, Raoul Şorban, Sergiu Nicolaescu, Anca Petrescu, Ştefan Iordache, Antonie Plămădeală, Constantin Galeriu, Gh. Buzatu, Romulus Vulpescu… Ferice, dar, de voi, prieteni morţi, Că nu vedeţi cum ni se sparge ţara Cum lupii trag cămaşa… Citește tot

Poeme

Cum de erai aşa de frumoasă

  Da, tu erai cea mai frumoasă, dar nu pentru că aşa te-ai născut, ci pentru că am trecut peste tine cu inima mea de mamut   Şi ţi-a plăcut cerul meu cu păsări de pradă, cu lupi ce urlau disperaţi să te vadă cum umbli desculţă prin munţii Carpaţi   Şi toate izvoarele ce-mi… Citește tot

Poeme

În sînge-mi toarnă fluturi Dumnezeu

Prin ochii mei trec orele cerate, privighetori sărate mi se aruncă-n sînge, în căutarea frunzei spulberate de vîntul fantomatic ce în copaci se frînge   Cad clipele absente-n fascicole bizare, pe ziduri se scurg umbre zdrobite de ninsori, pe autostrada vieţii cu locuri de parcare se rătăcesc haotic cohortele de nori   Dar nu mai… Citește tot

Poeme

Trezeşte-te, Popor Român!

Trezeşte-te, Popor Român, în clipa asta de durere, Acum, în cel din urmă ceas, trezeşte-te, că ţara piere! Geme Pămîntul Sfînt al ţării, ascultă-l, plînge în tăcere! Sînt lacrimile înrobirii, trezeşte-te, căci ţara piere!   În ţară slugi, „afară” slugi, am devenit o colonie, Dar, ne mîndrim cu-acest statut, şi ne complacem în sclavie; Ne-au… Citește tot

Poeme

Un fluture, un copil

  Fluture de-o zi, de-o seară floare fără de pistil — pentru cea din urmă oară stă la soare un copil Învelit în albe pături e bolnav fără de leac jucăriile alături ce neputincioase zac!   Boala sîngelui îl roade e atît de străveziu moartea susură-n cascade între leagăn şi sicriu Ochii jilavi şi-i deschide… Citește tot

Poeme

Primitivi cu ceas de aur…

Primitivi cu ceas de aur, îmbrăcaţi ultima modă Deşi se spălau odată cu leşie şi cu sodă.   Au maşini de lux, golanii, şi palate cu piscină Cu valori nenumărate casa lor de bani e plină.   Te sfidează cu această bogăţie afişată Deşi ei sînt proşti ca noaptea, sau ca vita încălţată.   Dacă… Citește tot

Poeme

Foi de tutun

Iertată să fie poetului spaima filonul de aur curînd va seca te pierd, tinereţe, cu fiece clipă şi-odată cu tine şi Gloria mea.   Prea grav şi patetic trecut-am prin lume erou uneori, totdeauna proscris şi pradă te-am dat la panterele iernii cu mîna aceasta de fier te-am ucis.   Plămînii ţi-am ars cu tutunul… Citește tot

Poeme

Sfumato

Poeţilor li se supun şi zeii aşa nebuni cum sînt, şi hemofili în spaţiul sacru dintre două versuri tiranii lumii redevin umili   Nu-i foc divin miracolul poetic ci mai degrabă un cărbune stins ca un sfumato în lagune triste unde cenuşa Asiei a nins   În versul lui se-ncaieră imperii duel de şerpi în… Citește tot

Poeme

Cine ucide dragostea

Aş vrea să-ţi fie bine, adorato la Dumnezeul apelor mă rog iluzia pe care am trădat-o te va petrece ca un inorog.   E un răsfăţ al dragostei ce moare orbirea mării, cînepa mustind cerboaica înjunghiată la izvoare cenuşa turmei fulgerate-n Pind.   Şi mi se face jale şi mi-e sete ca unui veşnic înviat… Citește tot

Poeme

Destin

Părinţilor şi bunilor mei N-a mai vrut să stea şi-a plecat. Se săturase de atîta drum, de-atîta trudă. Era sărac, singur, bolnav, nevasta îi murise. Copiii l-au lăsat în casa bătrînă din sat. Gîrbovit de nevoi, o viaţă s-a luptat să-şi lucreze ogorul, să se hrănească. Avea o singură văcuţă slabă care-i mai da lapte… Citește tot

Poeme

Dragostea deschide porţile iadului

Dragostea ne face frumoşi şi puternici, Cînd iubim putem trece prin orice zid. Dacă vrem să deschidem porţile iadului, Porţile iadului ni se deschid.   Dragostea e magie absolută, Ne transformă în îngeri indestructibili. Cînd adormim unul în braţele celuilalt Suntem călători prin timp, indefinibili.   Dragostea vindecă toate bolile sufletului, Nu vă mai căutaţi… Citește tot

Poeme

Moare ţăranul român

Tînărul plecat nu se mai întoarce acasă. Pămînt nu prea mai e, l-aţi vîndut, Nu mai pune nimeni mîna pe coasă, Pîinea nu mai e albă, pe masă, Ogorul a-mbătrînit, s-a pierdut. Moare ţăranul român Cu mobilul în casă, Cîntecul se face negru, durut.   Aţi vîndut ţarina, apa, glia, Ne-aţi tăiat pădurile, iarba ne-aţi… Citește tot

Poeme

Popor cu nervii rupţi

Popor cu nervii rupţi, ce ţi-au făcut De-o vreme, asasinii economici? Ţi-au dat borhot de whisky, de băut Mărgele colorate, lideri comici.   Te-au amăgit cu filme de gablonţ Ca pe un trib bicisnic, de piei roşii. Dar ei aveau pe ţeava puştii glonţ Iar tu jucai cum îţi cîntau scîrboşii.   Te-au pus la… Citește tot

Poeme

Lumină

Posomorît mi-e sufletul, și greu dar cotropit de-o magică iubire aprilie cu braț de curcubeu îmbracă Pomul Vieții ca pe-un mire Un ciclu nou începe-n Univers cu flori și ierburi clocotind de fluturi cu turme grele ce rodesc din mers perpetuînd lumina de-nceputuri Căci din lumină toate s-au născut și în lumină totul iar învie… Citește tot

Poeme

Ce frumoasă-i ţara mea

Frumoasă e ţara mea Luminoasă ca o stea, O iubesc cu venerare E cea mai frumoasă floare… Frumoasă e ţara mea, Un contur de catifea, E grădina Maicii Sfinte Mai sus de orice cuvinte… Te iubesc, măicuţă bună, Ţara mea ca o cunună, Tu eşti floarea florilor În lumina zorilor… Neamul te binecuvîntă: Să dăinuieşti… Citește tot

Poeme

Descindere

Coboară, coboară cît mai adînc, coboară, coboară cît mai profund, coboară, coboară, coboară în jos spre Miezul Pămîntului spre mijlocul gîndului pe cărarea uitării în adîncul mării spre Aducere-Aminte pierzînd a ta minte. Coboară, coboară, coboară! Scoboară în negura deasă doar gîndul mai poate să iasă. Pătrunde-n desişul de-abanos Unde găsiva-i scara de os Aleargă… Citește tot

Poeme

Epigrame

Moscheea şi Catedrala Sînt locuri sfinte în oraş, În faţa cărora se-nchină Imamul turc pe covoraş, Preafericitu-n limuzină. În „Moscheea Mîntuirii Neamului“ Parlamentari cu „funcţii-cheie“, Luaţi de procurori în „furci“, Or să se roage la moschee, Că mulţi din dînşii parcă-s… turci. Unui vechi cuplu conjugal În căsnicie totu-i strună, Căci ei, avînd acelaşi gînd,… Citește tot

Poeme

Gînduri pentru doi „reşiţeni“

Doamne, Dumnezeule Doamne… Ocroteşte-i Şi binecuvîntează-i Pe tulburătorii cărturari creştini – Gheorghe Jurma şi Vasile Petrica –, Oameni cu inima senină Şi cerul moral Mai frumos decît Cerurile fizice… Citindu-le creaţiile, Simt că mi se potolesc Zbuciumările, Ca şi cînd aş spune: „Pămîntul are grijă Şi odihnă Pentru toate, Şi-n ceruri ades înnorate E-n parte… Citește tot

Poeme

Pînă evadăm din stalagmite

Poate pînă mîine-ai să mă uiţi, noaptea asta e atît de lungă! poate-ai să fugi atît de repede că sufletul meu nu va mai putea să te ajungă. Poate pînă îngheaţă apele ce ne leagănă acum n-o să-ţi mai aminteşti cine sînt şi-o să-mi risipeşti cenuşa în vînt. S-ar putea să te uit, aşteptînd o… Citește tot

Poeme

Epigrame

Inocenţa unei fiice minore Venind acasă necăjit, Fetiţa mi-a curmat ideea Şi inocent m-a liniştit: – Să ştii că-s doar în luna-a treia! În familie Avem în casă ambientul Şi ne-nţelegem omeneşte Că ştiu s-o fac pe inocentul… Să cred că soacra mă iubeşte. Soţia, la nunta de argint Mi-a spus, cîndva, că-i fată mare,… Citește tot

Poeme

Botezul Domnului – Epifania

Astăzi Însuşi Duhul Sfînt Se pogoară pe pămînt, În apa Iordanului Unde-i Fiul Domnului. Iară Tatăl cel Ceresc Întru graiul Părintesc, Binecuvîntează acum Pe Fiul Său cel Preabun… Şi prin crucea lui Iisus Botezul vine de Sus, Întru Fiul cel iubit În care-a binevoit! Epifania-n Treime Dumnezeu întru Unime! Binecuvîntare-aleasă De toată lumea-nţeleasă… Cu Ioan… Citește tot

Poeme

Eufoniile Basarabiei

La amurgul unei vieţi Care a oscilat între „Sublim şi hidos”… Am întîlnit o femeie blîndă, Suavă, de o tainică muzicalitate, Încît, de cîte ori o revăd, Îmi vine a-i spune: „Niciodată nu L-am văzut Pe Dumnezeu mai mare”! O… Basarabia mea… Pe care am cîntat-o În hieraticul meu imn – „Limba noastră” – Cu… Citește tot

Poeme

Lumea românească

Lumea românească e-un gunoi Bişniţari, şi curve, şi lichele. Poate doar un salvator război Ne-o scăpa de-aceste duhuri rele. Zi şi noapte se maimuţăresc Defilînd pe micile ecrane. Ne-a ajuns blestemul ţigănesc Ce coşmar! Ce feţe mitocane! Fauna pestriţă rîde gros Năduşind în băi de reflectoare. Un moderator băşcălios Face glume tîmpe şi vulgare. La… Citește tot

Poeme

Descîntec

Din lacrimile tale din rana ta de dor din viaţa vlăguită va naşte un izvor. Adună strop cu stropul rubinului lichid scobeşte într-o piatră albă, al său nid. Şi pune mătrăgună şi flori de busuioc şi gînduri de iubire şi ochi de dragon mort. Presară peste-acestea o pulbere de-argint ţesută-n valul lunii la ceas de… Citește tot

Poeme

Epigrame

Şoselele patriei Pornind la greu a construi În preafrumoasa noastră ţară, Avem chiar viaducte şi Autostrăzi… din cale-afară. Tema: „Inocenţă“ Preşedintele României În dezbateri şi păreri, Klaus – inocent din fire – Între două, trei tăceri Se opreşte… să respire. Toţi o apă şi-un pămînt Oricare-ar fi din Parlament, Şi liberal – şi democrat, Atîta… Citește tot

Poeme

Sfîntul Ioan Botezătorul

În pustia Iordanului Stă chiar Sfîntul Domnului, Înaintemergătorul – E Ioan Botezătorul! El striga cu glasul mare Să se-ntoarcă fiecare, Cu aleasă pocăinţă, La Dumnezeu – prin credinţă… Se purta-n păr de cămilă, De păcat nu avea milă, Ioan boteza-n Iordan, Nădejdea-i cît un ocean… Eu botez spre pocăinţă În Hristos e biruinţă, El botează… Citește tot

Du-te Sus