Nr curent, ediția digitalăAbonament ediția tipărită (livrare în România)

• Fondată în 1990 de Corneliu Vadim Tudor și Eugen Barbu •

Category archive

Poeme - page 3

Poeme

Un fluture, un copil

  Fluture de-o zi, de-o seară floare fără de pistil — pentru cea din urmă oară stă la soare un copil Învelit în albe pături e bolnav fără de leac jucăriile alături ce neputincioase zac!   Boala sîngelui îl roade e atît de străveziu moartea susură-n cascade între leagăn şi sicriu Ochii jilavi şi-i deschide… Citește tot

Poeme

Primitivi cu ceas de aur…

Primitivi cu ceas de aur, îmbrăcaţi ultima modă Deşi se spălau odată cu leşie şi cu sodă.   Au maşini de lux, golanii, şi palate cu piscină Cu valori nenumărate casa lor de bani e plină.   Te sfidează cu această bogăţie afişată Deşi ei sînt proşti ca noaptea, sau ca vita încălţată.   Dacă… Citește tot

Poeme

Foi de tutun

Iertată să fie poetului spaima filonul de aur curînd va seca te pierd, tinereţe, cu fiece clipă şi-odată cu tine şi Gloria mea.   Prea grav şi patetic trecut-am prin lume erou uneori, totdeauna proscris şi pradă te-am dat la panterele iernii cu mîna aceasta de fier te-am ucis.   Plămînii ţi-am ars cu tutunul… Citește tot

Poeme

Sfumato

Poeţilor li se supun şi zeii aşa nebuni cum sînt, şi hemofili în spaţiul sacru dintre două versuri tiranii lumii redevin umili   Nu-i foc divin miracolul poetic ci mai degrabă un cărbune stins ca un sfumato în lagune triste unde cenuşa Asiei a nins   În versul lui se-ncaieră imperii duel de şerpi în… Citește tot

Poeme

Cine ucide dragostea

Aş vrea să-ţi fie bine, adorato la Dumnezeul apelor mă rog iluzia pe care am trădat-o te va petrece ca un inorog.   E un răsfăţ al dragostei ce moare orbirea mării, cînepa mustind cerboaica înjunghiată la izvoare cenuşa turmei fulgerate-n Pind.   Şi mi se face jale şi mi-e sete ca unui veşnic înviat… Citește tot

Poeme

Destin

Părinţilor şi bunilor mei N-a mai vrut să stea şi-a plecat. Se săturase de atîta drum, de-atîta trudă. Era sărac, singur, bolnav, nevasta îi murise. Copiii l-au lăsat în casa bătrînă din sat. Gîrbovit de nevoi, o viaţă s-a luptat să-şi lucreze ogorul, să se hrănească. Avea o singură văcuţă slabă care-i mai da lapte… Citește tot

Poeme

Dragostea deschide porţile iadului

Dragostea ne face frumoşi şi puternici, Cînd iubim putem trece prin orice zid. Dacă vrem să deschidem porţile iadului, Porţile iadului ni se deschid.   Dragostea e magie absolută, Ne transformă în îngeri indestructibili. Cînd adormim unul în braţele celuilalt Suntem călători prin timp, indefinibili.   Dragostea vindecă toate bolile sufletului, Nu vă mai căutaţi… Citește tot

Poeme

Moare ţăranul român

Tînărul plecat nu se mai întoarce acasă. Pămînt nu prea mai e, l-aţi vîndut, Nu mai pune nimeni mîna pe coasă, Pîinea nu mai e albă, pe masă, Ogorul a-mbătrînit, s-a pierdut. Moare ţăranul român Cu mobilul în casă, Cîntecul se face negru, durut.   Aţi vîndut ţarina, apa, glia, Ne-aţi tăiat pădurile, iarba ne-aţi… Citește tot

Poeme

Popor cu nervii rupţi

Popor cu nervii rupţi, ce ţi-au făcut De-o vreme, asasinii economici? Ţi-au dat borhot de whisky, de băut Mărgele colorate, lideri comici.   Te-au amăgit cu filme de gablonţ Ca pe un trib bicisnic, de piei roşii. Dar ei aveau pe ţeava puştii glonţ Iar tu jucai cum îţi cîntau scîrboşii.   Te-au pus la… Citește tot

Poeme

Lumină

Posomorît mi-e sufletul, și greu dar cotropit de-o magică iubire aprilie cu braț de curcubeu îmbracă Pomul Vieții ca pe-un mire Un ciclu nou începe-n Univers cu flori și ierburi clocotind de fluturi cu turme grele ce rodesc din mers perpetuînd lumina de-nceputuri Căci din lumină toate s-au născut și în lumină totul iar învie… Citește tot

Poeme

Ce frumoasă-i ţara mea

Frumoasă e ţara mea Luminoasă ca o stea, O iubesc cu venerare E cea mai frumoasă floare… Frumoasă e ţara mea, Un contur de catifea, E grădina Maicii Sfinte Mai sus de orice cuvinte… Te iubesc, măicuţă bună, Ţara mea ca o cunună, Tu eşti floarea florilor În lumina zorilor… Neamul te binecuvîntă: Să dăinuieşti… Citește tot

Poeme

Descindere

Coboară, coboară cît mai adînc, coboară, coboară cît mai profund, coboară, coboară, coboară în jos spre Miezul Pămîntului spre mijlocul gîndului pe cărarea uitării în adîncul mării spre Aducere-Aminte pierzînd a ta minte. Coboară, coboară, coboară! Scoboară în negura deasă doar gîndul mai poate să iasă. Pătrunde-n desişul de-abanos Unde găsiva-i scara de os Aleargă… Citește tot

Poeme

Epigrame

Moscheea şi Catedrala Sînt locuri sfinte în oraş, În faţa cărora se-nchină Imamul turc pe covoraş, Preafericitu-n limuzină. În „Moscheea Mîntuirii Neamului“ Parlamentari cu „funcţii-cheie“, Luaţi de procurori în „furci“, Or să se roage la moschee, Că mulţi din dînşii parcă-s… turci. Unui vechi cuplu conjugal În căsnicie totu-i strună, Căci ei, avînd acelaşi gînd,… Citește tot

Poeme

Gînduri pentru doi „reşiţeni“

Doamne, Dumnezeule Doamne… Ocroteşte-i Şi binecuvîntează-i Pe tulburătorii cărturari creştini – Gheorghe Jurma şi Vasile Petrica –, Oameni cu inima senină Şi cerul moral Mai frumos decît Cerurile fizice… Citindu-le creaţiile, Simt că mi se potolesc Zbuciumările, Ca şi cînd aş spune: „Pămîntul are grijă Şi odihnă Pentru toate, Şi-n ceruri ades înnorate E-n parte… Citește tot

Poeme

Pînă evadăm din stalagmite

Poate pînă mîine-ai să mă uiţi, noaptea asta e atît de lungă! poate-ai să fugi atît de repede că sufletul meu nu va mai putea să te ajungă. Poate pînă îngheaţă apele ce ne leagănă acum n-o să-ţi mai aminteşti cine sînt şi-o să-mi risipeşti cenuşa în vînt. S-ar putea să te uit, aşteptînd o… Citește tot

Poeme

Epigrame

Inocenţa unei fiice minore Venind acasă necăjit, Fetiţa mi-a curmat ideea Şi inocent m-a liniştit: – Să ştii că-s doar în luna-a treia! În familie Avem în casă ambientul Şi ne-nţelegem omeneşte Că ştiu s-o fac pe inocentul… Să cred că soacra mă iubeşte. Soţia, la nunta de argint Mi-a spus, cîndva, că-i fată mare,… Citește tot

Poeme

Botezul Domnului – Epifania

Astăzi Însuşi Duhul Sfînt Se pogoară pe pămînt, În apa Iordanului Unde-i Fiul Domnului. Iară Tatăl cel Ceresc Întru graiul Părintesc, Binecuvîntează acum Pe Fiul Său cel Preabun… Şi prin crucea lui Iisus Botezul vine de Sus, Întru Fiul cel iubit În care-a binevoit! Epifania-n Treime Dumnezeu întru Unime! Binecuvîntare-aleasă De toată lumea-nţeleasă… Cu Ioan… Citește tot

Poeme

Eufoniile Basarabiei

La amurgul unei vieţi Care a oscilat între „Sublim şi hidos”… Am întîlnit o femeie blîndă, Suavă, de o tainică muzicalitate, Încît, de cîte ori o revăd, Îmi vine a-i spune: „Niciodată nu L-am văzut Pe Dumnezeu mai mare”! O… Basarabia mea… Pe care am cîntat-o În hieraticul meu imn – „Limba noastră” – Cu… Citește tot

Poeme

Lumea românească

Lumea românească e-un gunoi Bişniţari, şi curve, şi lichele. Poate doar un salvator război Ne-o scăpa de-aceste duhuri rele. Zi şi noapte se maimuţăresc Defilînd pe micile ecrane. Ne-a ajuns blestemul ţigănesc Ce coşmar! Ce feţe mitocane! Fauna pestriţă rîde gros Năduşind în băi de reflectoare. Un moderator băşcălios Face glume tîmpe şi vulgare. La… Citește tot

Poeme

Descîntec

Din lacrimile tale din rana ta de dor din viaţa vlăguită va naşte un izvor. Adună strop cu stropul rubinului lichid scobeşte într-o piatră albă, al său nid. Şi pune mătrăgună şi flori de busuioc şi gînduri de iubire şi ochi de dragon mort. Presară peste-acestea o pulbere de-argint ţesută-n valul lunii la ceas de… Citește tot

Poeme

Epigrame

Şoselele patriei Pornind la greu a construi În preafrumoasa noastră ţară, Avem chiar viaducte şi Autostrăzi… din cale-afară. Tema: „Inocenţă“ Preşedintele României În dezbateri şi păreri, Klaus – inocent din fire – Între două, trei tăceri Se opreşte… să respire. Toţi o apă şi-un pămînt Oricare-ar fi din Parlament, Şi liberal – şi democrat, Atîta… Citește tot

Poeme

Sfîntul Ioan Botezătorul

În pustia Iordanului Stă chiar Sfîntul Domnului, Înaintemergătorul – E Ioan Botezătorul! El striga cu glasul mare Să se-ntoarcă fiecare, Cu aleasă pocăinţă, La Dumnezeu – prin credinţă… Se purta-n păr de cămilă, De păcat nu avea milă, Ioan boteza-n Iordan, Nădejdea-i cît un ocean… Eu botez spre pocăinţă În Hristos e biruinţă, El botează… Citește tot

Poeme

Domniei Sale, Domnului Eminescu…

El, steaua ce a răsărit Din miezul sfînt al lui Gerar, Se uită peste vremi grăbit, Semeţ, atent şi temerar… El, voievodul poeziei, Luceafărul nestins şi neuitat, Priveşte peste vatra Romîniei – Tărîmul sfînt şi binecuvîntat… El, Eminescu Mihail, Poetul cel făr’ de pereche, Sărută azi ca un copil Icoana ţării în genunche… Poporul drept… Citește tot

Poeme

La capătul drumului interzis

Trag după mine istorii nescrise, munţii inimii sînt tot mai înalţi, în lacrimi se frîng corăbii ucise sub care înoată atlanţi. Mai sînt ziduri fără ferestre, prin care trebuie să trec ca un glonţ, să vadă oglinzile terestre cum se zbate ziua de mîine cu mine în clonţ. Am obosit devenind o pradă uşoară, timpul… Citește tot

Poeme

Colegului Attila Vizauer

Un poet armean, Din a Evului Mediu lume – Răscolitorul Hovhannes din Erzenga –, A „melodiat” pe tulburătoarele cuvinte: „E lumea asta precum roata: Şi-n sus şi-n jos te duce soarta!… De eşti prea sus, cădea-vei şi apoi Din nou te vei reînălţa; Aşa lucrează şi tîmplarul: El, leagănul, tot el, sicriul; Şi unul vine,… Citește tot

Poeme

Amintiri din copilărie

Cînd se cînta Chopin pe Drumul Sării cam la vreo zece ani după război convoaie funerare şi alămuri valsînd bacovian în pas de ploi. Procesiuni oprite la răspîntii un pumn de bani se risipea în praf copii desculţi îngenuncheau cucernic scriind cu sînge primul epitaf. Şi iar pornea la drum cortegiul foamei prelaţii veseli miroseau… Citește tot

Poeme

Mămăliga tot va exploda!

Motto: „Cu rău să-i pierdem pe cei răi”… (TUDOR VLADIMIRESCU) Dacă asta-i criza, e mai rea ca moartea! Toate o iau razna, lumea n-are bani. N-au probleme hoţii, care îşi fac partea Ţara e condusă doar de şarlatani. Noi trăim o criză dublă: cea externă Şi cea provocată de cîţiva rechini. Iau executorii fulgii de… Citește tot

Poeme

La steaua

La steaua care-a răsărit E-o cale-atît de lungă, Că mii de ani i-au trebuit Luminii să ne-ajungă. Poate de mult s-a stins în drum În depărtări albastre, Iar raza ei abia acum Luci vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit Încet pe cer se suie; Era pe cînd nu s-a zărit, Azi o vedem, şi nu… Citește tot

Poeme

Epigrame

Empatie Vezi la circuri, printre lei, Minunate maimuţele, Care – imitînd femei – Se „maimuţăresc“ şi ele. „Întru credinţă…“ Săraci lipiţi, dar plini de fală, Cu conturile cam slăbuţe, Noi facem Marea Catedrală, Iar cei bogaţi… „bisericuţe”. Brâncuşiană Noi n-am ştiut ce e smerenia, Şi Domnul nu ne-a prea iertat, Că ne lipseşte Cuminţenia Pămîntului…… Citește tot

Poeme

Plecarea toamnei

Se-aşterne toamna tristă printre ploi Şi frunze reci se-aşază peste noi, Iar soarele se pierde-n depărtări Căci doarme acum deasupra multor mări… Şi pleacă munţii-ntorşi înspre amurg Să hiberneze unde stele curg, Spre ceruri luminate-n curcubeu Căci răsăritul este-n apogeu… Se uită toamna peste mări şi ţări Să privegheze iarna-n depărtări, Două surori se-alint-a cîta… Citește tot

Poeme

Istorie

Ne-acopeream cu ploaie şi cu vînt Şi tremuram prin ceţuri la Rovine, Mîncam dureri ascunse sub pămînt Cu visul libertăţii carpatine. Sub lacrimile lunii, pe un alt Crîmpei de cer, noi ne-am suit spre stele Şi-am sîngerat la Podul cel Înalt Să apărăm lumina grea din ele. Am răsuflat puţin pe la poieni De dor,… Citește tot

Poeme

Imnografilor byzantini

Mi-e dor s-ascult Muzica imnografilor byzantini, Străbătută de acea grandoare, Austeră şi hieratică, Tainic legată De esenţele milei Şi ale morţii… Ei obţineau, Compunînd pe o singură voce, O forţă emoţională Pe care, doar păgîn să fii, Nu poţi să nu o Cuprinzi în suflet, Cum cuprinde Pămîntul o luminătoare fîntînă… Adîncind această artă, Născută… Citește tot

Du-te Sus