• Fondată în 1991 de Corneliu Vadim Tudor și Eugen Barbu •

Category archive

Polemici, controverse

Regele dac care i-a făcut să tremure pe romani

in Polemici, controverse

Cotiso a fost unul dintre cei mai temuţi regi daci. Acesta s-a implicat în politica Romei şi a refuzat mîna unei fiice de împărat roman. Cotiso, aşa cum arată unele izvoare, i-a făcut să tremure pe romani.
În anul 44 î.Chr., în acelaşi an în care Caesar sfîrşea la Roma sub loviturile de cuţit ale conspiratorilor, marele rege al dacilor, Burebista, murea ucis tot în urma unui complot. Uriaşa stăpînire a căpeteniei dacice s-a destrămat, iar romanii scăpaseră de un posibil adversar redutabil. Regatul său a fost împărţit în patru şi apoi în 5 stăpîniri. La Sarmizegetusa, nucleul fostului stat dacic era condus de regi-preoţi, primul fiind Deceneu, chiar sfetnicul defunctului rege. În timp ce Roma era sfîşiată de războiul civil dintre Octavian, cel care va deveni, începînd din anul 27 î.Chr., împărat al Romei, şi Marc Antonius, în Dacia se ridica o căpetenie care va da din nou fiori Romei.

Dacul care dădea fiori Romei
Această mare căpetenie se numea Cotiso. Nu se ştie mai nimic despre evoluţia sa anterioară anului 44 î.Chr. Nu se ştie dacă a fost unul dintre acei tarabostes care au vrut independenţă şi au complotat împotriva regelui Burebista. Se ştie doar că în jurul anul 30 î.Chr., era la apogeul puterii sale şi nu depindea în nici un fel de fostul centru politic, administrativ şi spiritual de la Sarmizegetusa şi nici de regii-preoţi de acolo. Istoricii spun că el stăpînea în munţi, peste o regiune întinsă. „Cotiso, contemporanul lui Octavian August, pare să fi stăpînit în sud-vestul Daciei”, scria Constantin C. Giurescu în cartea sa „Istoria Românilor”. Mai precis, este vorba de munţii dintre Banat şi Oltenia. Despre Cotiso aflăm şi de la autorii latini, care-l considerau o adevărată ameninţare la adresa romanilor. Războinicul dac trecea în repetate rînduri Dunărea şi făcea ravagii în provinciile sudice ale stăpînirii romane. Mai mult decît atît, sătui de expediţiile de pradă ale dacilor, romanii au hotărît să-i atace. Fără prea mari rezultate, însă. „Dacii trăiesc nedezlipiţi de munţi. De acolo, sub conducerea regelui Cotiso, obişnuiau să se coboare şi să pustiască ţinuturile vecine, ori de cîte ori Dunărea, îngheţată de ger, îşi unea malurile. Augustus a hotărît să îndepărteze această populaţie, de care era foarte greu să te apropii. Astfel, l-a trimis pe Lentulus şi i-a alungat pe malul de dincolo, iar dincoace au fost aşezate garnizoane. Astfel, dacii nu au putut fi înfrînţi, ci doar respinşi şi împrăştiaţi”, scria Annaeus Florus. Raidurile căpeteniei dace îl făceau pe renumitul scriitor latin Horatius să se gîndească în „Satire” cu teamă că „n-a lipsit mult ca Roma să fie nimicită de dacii cei meşteri în azvîrlirea săgeţilor”. Despre înfăţişarea lui Cotiso nu există nici o informaţie. Alte date biografice privind căpetenia dacă nu există. Cert este că era numit rege al dacilor de către Annaeus Florus, Suetonius sau Horaţius.

Era să ajungă ginerele unui împărat roman
Regele dac şi-a creat un mare renume odată ce atît Octavian, cît şi Marc Antoniu, protagoniştii ultimului mare război civil al Romei Republicane, şi-au disputat alianţa cu acesta. Ambii pretendenţi la puterea supremă în Roma au încercat să-i atragă de partea lor pe regele dac şi pe războinicii săi. Octavian ar fi fost dispus, spun unii autori latini, să ofere mîna propriei fiice acestui rege barbar, în schimbul ajutorului militar. Mai mult decît atît, ar fi fost dispus să se căsătorească, la rîndul său, cu fiica lui Cotiso, realizînd o alianţă cu lumea barbară pe care romanii o găseau de neconceput. „A făgăduit-o pe Iulia mai întîi fiului său Antonius, apoi lui Cotiso, regele geţilor. Tot atunci a cerut, în schimb, în căsătorie, chiar pentru el pe fiica regelui”, scria Suetonius, în „Vieţile Cezarilor”. Zvonul a fost lansat de Marcus Antonius. De altfel, pentru Dio Cassius acest lucru este puţin credibil. Istoricul latin spune că Marc Antonius ar fi inventat acest lucru pentru a-l discreditat pe viitorul împărat, dispus pentru putere să facă alianţă cu un barbar. Cu toate acestea, nimeni nu poate contesta faptul că regele dac a fost disputat de ambii protagonişti ai războiului civil. Totodată, se precizează că acest Cotiso a refuzat mîna Iuliei şi a ales o alianţă cu Octavian. Cotiso era al doilea rege dac care se implica în politica internă a Romei, după Burebista. Vestea că dacii s-au aliat cu unul dintre triumviri şi că ar putea invada Roma a stîrnit un val de teroare în Italia. „În timpul luptelor dintre Antoniu şi Octavian, o invazie a dacilor era o teroare constantă asupra Italiei“, se arată în „Monumentum Ancyranum: The Deeds of Augustus”, editată de Departamentul de Istorie a Universităţii din Pennsylvania.

O alegere nefericită
Se pare, însă, că regele Cotiso a ales la fel de prost ca Burebista. Mai precis, Marc Antoniu a împărtăşit parţial soarta lui Pompeius. A fost învins de Octavian şi, în cele din urmă, a murit. Au urmat represalii inclusiv asupra dacilor. Nu se ştie exact deznodămîntul. Despre Cotiso nu se mai aude. Horaţiu dă însă un indiciu, romanii răsuflînd parcă uşuraţi la auzul veştii. „Lasă grijile obşteşti despre cetatea noastră. Armata dacului Cotiso a pierit”, scria poetul latin. Poemul datează din anul 29 î.Chr., acesta fiind poate momentul în care Cotiso îşi găseşte sfîrşitul în luptele cu armatele romane.

Cotiso sau Koson?
În general, aceste două nume de regi apar în aproximativ aceeaşi perioadă în Dacia şi în legătură cu personaje din Roman Antică. Koson, la rîndul său, se aliase cu Brutus în acest război civil. Brutus este însă înfrînt la 42 î.Chr. şi se sinucide. Koson ar fi primit sume importante de la romani pentru a trimite războinici. Mai mult decît atît, apar şi monede cu chipul său, renumiţii kosoni. Pentru unii, Cotiso şi Koson este unul şi acelaşi rege. Pentru alţii, însă, ei sînt doi regi diferiţi, cu două stăpîniri diferite. „Este mai adecvat să credem că era (n.r. – Cotiso) un dinast diferit, care a domnit ulterior lui Koson. Koson a avut legături cu Brutus, oferindu-i trupe plătite cu stateri ce-i purtau numele”, scrie şi Ioana A. Oltean în lucrarea „Dacia: Landscape, Colonization and Romanization”.

Cosmin Pătraşcu Zamfirache

Mari monumente istorice ale Bucureştilor: Arcul de Triumf (2)

in Polemici, controverse

Poemul de piatră al gloriei româneşti
Pe lista artiştilor care au colaborat la înălţarea controversatului monument mai găsim şi alte nume mari, de artişti renumiţi, al căror prestigiu punea în afara oricăror critici valoarea lucrărilor realizate: C. Baraschi, Al. Călinescu, M. Constantinescu, M. Onofrei, A. Murnu şi alţii. Cum se explică atunci declanşarea şi menţinerea polemicii care a făcut din Arcul de Triumf „un caz naţional“? Mai întîi au sărit pe baricade esteţii – cei de bună credinţă – şi apoi „esteţii diletanţi”, cum i-a numit Nicolae Iorga. Toţi la un loc au format corul protestatar împotriva procedeelor dictatoriale ale comisiei monumentului. Se denunţa o pripeală condamnabilă pentru realizarea unui obiectiv artistic de cea mai mare importanţă, aceasta „necesitînd, realmente, nu cîteva luni, ci cîţiva ani de pregătire şi de elaborare colectivă” – cum menţiona protestul. Vocile false ale corului alunecau pe partitura calomniei, dar oamenii cinstiţi semnalau un adevăr de necontestat: graba pusă în această treabă avea un substrat politic evident. Guvernanţii doreau să ofere regelui Ferdinand posibilitatea de a trece pe sub acel Arc al Victoriei, la întoarcerea de la Alba Iulia, după încoronare. În felul acesta nu mai încăpea nici o îndoială că se lucra de mîntuială; timpul nu îngăduia nici o întîrziere. „Arcul de Triumf nu va fi altceva decît uriaşul din poveste, cu picioarele de lut” – spuneau ziarele. Proiectul arhitectului Antonescu necesita o investiţie de aproape 20 de milioane de lei, dar finanţarea oferită nu-i punea la dispoziţie decît 2 milioane. A fost nevoie, deci, să se recurgă la o soluţie de provizorat, care evita lipsa de fonduri şi, în acelaşi timp, făcea posibilă execuţia monumentului în numai cîteva luni: s-a turnat scheletul după prevederile proiectului – trainic, din beton armat, deci definitiv; iar peste acest schelet s-a improvizat o faţadă de paiantă, sorocită să ţină măcar pînă la satisfacerea orgoliului regal. Şi în jurul Arcului, finisat astfel ca o baracă uriaşă, provizorie, au fost amplasate lucrările sculptorilor – artistic realizate, dar… din ghips, nu turnate în bronz, cum prevedea proiectul iniţial. „Poemul de piatră al gloriei româneşti” s-a dovedit astfel a fi o construcţie meschină, demnă să reprezinte cel mult faţada unui tîrg sezonier de produse industriale.

Un alt monument
A doua fază a polemicii – cea mai întinsă în timp – a început în anul 1923 şi a ţinut pînă în 1935. Ea a fost stîrnită de indolenţa permanentă a autorităţilor faţă de „Dosarul Arcului de Triumf”. La mai puţin de un an de la prezentarea lui în public, „monstrul” de la Şosea începuse să se desfigureze, iar în 1923 era o ruină: o pată urîtă pe obrazul Capitalei. Timp de 14 ani, Arcul de Triumf a antrenat în jurul cauzei sale sute de condeie: scriitori, publicişti, ziarişti, critici, profesori, artişti, cetăţeni simpli – toţi adăugînd picătura lor de amărăciune la „dosarul” împricinat. Guvernul din 1923, ruşinat, audiind protestul, a luat o hotărîre eroică: a înconjurat Arcul cu un gard de scînduri. Apoi, timp de 10 ani, urechile următorilor miniştri se pare că n-au mai auzit nimic. În jurul monumentului creşteau bălării, iar sub uriaşa lui arcadă se instalase o baracă, în care erau „garate”, seara, tărăboanţele gunoierilor. Monumentul destinat omagierii mai cu seamă a ostaşilor care luptaseră la Oituz şi la Mărăşeşti devenise, pe drept cuvînt, marele monument al indolenţei politicianismului românesc. În vara anului 1928, această dulce indolenţă are o scurtă tresărire: se dă o decizie pentru dărîmarea Arcului, ca măsură de prevedere împotriva unei eventuale prăbuşiri. Intervine însă constructorul, care-şi asumă răspunderea, declarînd că scheletul lucrării va rezista oricăror intemperii şi calamităţi. Ce bine! Atunci nu mai trebuie dărîmat; dar nici nu-l reparăm! Şi polemica îşi continuă mersul. Care ziar din Bucureşti n-a publicat măcar un singur articol împotriva „ruşinii tencuite de la Şosea”? Dintr-o tabără se striga: „Să fie dărîmat!”, iar din alta: „Să fie reparat!”. Între anii 1921 şi 1935 s-au perindat la cîrma ţării 19 (nouăsprezece) guverne. Nici unul dintre ele n-a putut găsi fondurile necesare reparării monumentului. Pare de necrezut, dar acesta este adevărul. A fost nevoie de iniţiativa particulară în soluţionarea problemei. Un ofiţer – generalul Uică – a lansat un apel adresat bunăvoinţei publice, deschizînd – în aprilie 1934 – o listă de subscripţie. Primii care au răspuns apelului au fost ofiţerii din toate garnizoanele.

Inaugurarea din 1936
Fondurile s-au strîns, şi constructorul – acelaşi arhitect Petre Antonescu – a reluat lucrările; după trecerea a 14 ani, răstimp în care el fusese ţinta principală a calomniei, urii, admiraţiei, cinstitei aprecieri, sau relei credinţe, venite din cele două tabere ale campaniei de presă. Şi iată că „pata de ruşine de pe obrazul Capitalei” este transformată în măreţul edificiu pe care-l vedem astăzi. Au fost folosite, pentru înlocuirea paiantei, o mie de metri cubi de blocuri de piatră, dintre care unele au cîte cinci tone greutate. Şi din nou vedem nume mari pe lista artiştilor chemaţi să dea înfăţişare de durată lucrării: Medrea, Jalea, Onofrei, Baraschi, Călinescu, Muşat, Tureacă, Cuţescu-Storck, Verona, Costin Petrescu, Mac Constantinescu. În ziua de 1 decembrie 1936, cu ocazia sărbătoririi Unirii, sobrul şi măreţul ARC DE TRIUMF este reinaugurat, pe sub bolta lui trecînd cei care meritau, prin faptele lor de arme: foştii combatanţi din cel de-al II-lea război mondial şi marii mutilaţi. Semnatarii protestului din 1921, cei mai mulţi dintre ei – asistau la solemnitate, împăcaţi de ascultarea care li se dăduse; tîrziu, dar cu prisosinţă.

Sfîrşit
ION MUNTEANU

Între trecut şi prezent (3)

in Polemici, controverse

În seara zilei de 21 ianuarie 2010, emisiunea transmisă de un post TV mi-a lăsat un gust amar, întrucît generaţia de azi îşi condamnă părinţii şi bunicii, acuzîndu-i că, timp de 25 de ani, l-au suportat pe un tiran, un odios conducător, adică pe acela care a fost „răutatea pămîntului“. Din păcate, ei nu văd bîrna din ochiul Prezentulul şi scot paiul din ochiul Trecutului. Un lucru este, însă, cert: în condiţiile istorice de atunci, cînd colosul de la Răsărit avea toată puterea din lume, „odiosul“ a avut curajul să-l înfrunte pe Gorbaciov şi să nu permită nimănui să se amestece în treburile interne ale Ţării. În asemenea condiţii, ce putea face poporul?
În finalul emisiunii, pentru „divertisment“, o aşa-zisă dansatoare, cu fundul gol, a prezentat o bîţîială de prost gust ce se dorea a fi un dans. Tristeţea este că „dansul“, în ritm drăcesc, a fost executat pe o melodie de muzică populară. Personal – poate sînt demodată – consider o mare jignire la adresa valorilor Poporului Român, muzica populară fiind sacră, nu bătaia de joc a unei oarecare. Dacă am ajuns să luăm în rîs şi muzica populară, ca de altfel toate valorile şi realizările unei întregi generaţii, înseamnă că ne-am pierdut reperele.
„Tiranul“ n-ar fi permis aşa ceva. Decadenţa occidentală, cum spunea Ceauşescu, n-a pătruns pe scenele româneşti, unde i-am putut vedea şi auzi pe Ileana Iliescu, Nicolae Herlea, Magda Ianculescu, David Ohanesian, Octav Enigărescu; Filarmonica „George Enescu“, Radu Beligan, Toma Caragiu, Florin Piersic, Eugen Barbu; pe cei de la „Cenaclul Flacăra“, pe Corneliu Vadim Tudor, şi mulţi, mulţi alţii. Epoca nu a fost „de aur“, dar generaţia ei a strălucit. Acum, în prim-plan îl vedem pe Adrian „Minune“ , prostul gust fiind „la el acasă“.
Incredibil, dar adevărat, atît de mult lăudata civilizaţie modernă este îngrozitor de urîtă, lipsită de simţ estetic, de frumuseţe interioară. Lumea este teribil de controversată. Posturile TV prezintă scene de coşmar: incendii, violuri, gunoaie, cîini vagabonzi, cerşetori, care şi-au improvizat paturi pe trotuare, degajînd un „parfum“ care te ameţeşte, cînd treci pe lîngă ei. Aurolacii „trag aerosoli“ din pungă, şi nu aş vrea să mai amintesc de certurile din „înalta societate“, de corupţie, de baroni, de bătrînii flămînzi şi de copiii violaţi, scene prezentate pe Internet pentru satisfacerea poftelor bestiale ale dezaxaţilor, care plătesc bani grei pentru asta.
Pe vremea lui Ceauşescu, aşa ceva era interzis cu desăvîrşire. Să ne aducem aminte că:
– Nicolae Ceauşescu a mediat conflictul din Orientul Mijlociu, între Israel şi Ţările Arabe; conflictul chino-sovietic şi pe cel dintre americani şi chinezi.
– Deşi se ştia că licenţele de studii ale soţilor Ceauşescu erau luate cu japca şi că nu aveau nici un fel de pregătire ştiinţifică, au fost onoraţi cu cele mai prestigioase titluri academice şi universitare. Oare toţi aceşti înalţi demnitari din Occident au fost cretini? Ce moştenire a lăsat TOVARĂŞUL şi ce moştenire ne-a lăsat DOMNUL? Răspundeţi, domniile-voastre, la întrebare.
– Nicolae Ceauşescu a fost apreciat, ani de zile, pentru că plătea dobînzi către FMI şi Banca Mondială.
– Cînd, pentru sistematizarea Bucureştiului, au fost dărîmate unele cartiere „cu portiţă şi cişmea“, Ceauşescu a fost etichetat drept distrugător de istorie şi lăcaşuri de cult, deşi, pe timpul lui, în ţară s-au construit sute de biserici. Cînd baronul Eugčne Haussmann a sistematizat Parisul şi au fost dărîmate zeci de biserici şi mii de case monumente istorice, care stăteau în calea largilor bulevarde din zilele noastre, nimeni nu l-a acuzat pe celebrul prefect al departamentului Sena ca fiind distrugător de Istorie.
– Despre Ceauşescu s-au zvonit tot felul de lucruri stupide: că îmbrăca un costum o singură dată, apoi îl ardea. După 1989, s-a aflat că, pentru a nu le arunca, schimba gulerele şi manşetele cămăşilor.
– În ceea ce-l priveşte pe Nicu Ceauşescu, se spunea că era un beţiv, un prost, că s-a bătut cu Florin Piersic, fapt infirmat public de marele actor. Că ar fi smuls unghiile Nadiei Comăneci, motiv pentru care aceasta ar fi fugit în S.U.A., minciună desfiinţată chiar de Nadia. Faptul că sibienii l-au regretat demonstrează contrariul.
În decembrie 1989, s-a susţinut că Ceauşescu avea conturi de miliarde de dolari în străinătate, lucru total neadevărat. Era prea patriot ca să depună bani în bănci străine. Acum, în democraţie, băncile străine sînt „căptuşite“ cu banii noştri.

(va urma)
LILIANA TETELEA

Mari scriitori români şi iubirile lor (3)

in Polemici, controverse

Marin Preda şi iubirea vieţii lui
Marin Preda şi Aurora Cornu s-au cunoscut în 1952, la cantina Uniunii Scriitorilor, dar prima întîlnire nu a anunţat marea iubire de mai tîrziu, pentru că cei doi s-au ignorat reciproc. S-au revăzut, doi ani mai tîrziu, la mare, în aceeaşi staţiune şi s-au certat pe o cameră de hotel, în care se cazase ea, deşi îi fusese repartizată lui. Marin Preda avea 32 de ani, iar Aurora Cornu era o tînără poetă frumoasă de 20 de ani. A doua zi, Marin Preda i-a scris prima poveste de dragoste: „Dar iată că o adiere de durere, de părere de rău, de mîhnire izvorăşte din inima mea. Te-am făcut să suferi (nu ştiu unde, cînd şi de ce), dar simt că acest lucru s-a întîmplat şi mi-e greu să îndur asta acum, singur, cu gîndul la tine, scriindu-ţi întîia mea scrisoare de dragoste. (…) Te iubesc de tot, cu părul tău, cu hainele tale verzi, cu salopeta şi sandalele tale ciudate. Iubesc cingătoarea ta ascunsă, copcile, oasele trupului tău… Totul, aspiraţiile tale, somnul tău… Vanitatea şi cochetăria ta distilată, neliniştile tale profunde, gîndul tău puţin îngheţat, categoric şi fără ascunzişuri, atît de temut de către amatorii de compromisuri“.
După prima scrisoare de dragoste, a venit şi cererea în căsătorie. S-au căsătorit în 1954 şi au divorţat patru ani mai tîrziu.

Nicolae Iorga i-a scris soţiei 129 de scrisori
Cel mai prolific scriitor român, cărturarul Nicolae Iorga, i-a scris Catincăi Bogdan 129 de scrisori pentru a o convinge de iubirea lui. Scriitorul a continuat să-i scrie soţiei cuvinte de dor şi în timpul celor aproape patru decenii de căsnicie. Tot ce căuta sentimentalul Iorga la o femeie avea să găsească la tînăra blondă Catinca, din Braşov. În vara anului 1900, pe cînd se afla în acel oraş pentru studierea arhivelor, Iorga a locuit în casa prietenului său Ion Bogdan. Îi cunoaşte toată familia şi se spune că, la început, s-a ataşat sentimental de Maria, fiica mai mare a familiei Bogdan. S-a îndrăgostit însă, brusc, de Catinca, mezina familiei. Iorga a cerut-o de nevastă prin intermediul unei epistole:
„Vom trece, poate cîndva, amîndoi pe aici, cînd sufletele amîndurora vor fi senine şi vom fi mulţămiţi, iubindu-ne unul pe altul. Cît aştept să fii nevasta mea şi cît de puţin mă împac, la Bucureşti şi aici, cu cei mai mulţi, cari mi se par aşa de meschini, de ordinari, de urîţi în firea lor pe lîngă bunul şi frumosul mieu copil de la Braşov, pe lîngă… (lasă-mă să zic) pe lîngă tine, Catincă“, îi scria acesteia în septembrie 1900. Şapte copii, trei băieţi şi patru fete, i-a dăruit partenera de viaţă lui Iorga. Pe tot parcursul căsniciei, Iorga a continuat să îi scrie Catincăi din peregrinări. „Ţie nu-ţi pot spune cît dor am de tine. Vorbele s-au învechit demult şi nu se mai potrivesc cu un suflet care nu vrea să împrumute de nicăiri ce ar vrea să-ţi spuie. De aş mai avea norocul să te văd, sănătoasă şi – bagă bine de seamă – tînără şi frumoasă, îngrijită de tine, ca suflet şi trup, cum ţi-e datoria faţă de iubitorul tău N. Iorga“, scria cărturarul în septembrie 1917, la 16 ani de la căsătorie.

Sfîrşit

Elisabeth Bouleanu

Muzica şi nimbul poeziei – Meraviglia dell’arte

in Polemici, controverse
pag-4-coperta-carte-doru-popovici

La Editura Muzicală a apărut o capodoperă: ,,Theodor Grigoriu – Muzica şi nimbul poeziei, Creuzetul creaţiei mele” (Bucureşti, 2015), un volum (îngrijit de Mihaela Marinescu) la care ne atrage atenţia, în special, Preludiul, cuvîntul profesorului doctor Grigore Constantinescu.
Una meraviglia dell’arte – cartea ne înfăţişează creaţiile prietenului meu, Theodor Grigoriu, creaţii concepute cu o dăruire apostolică, strălucind prin timpii seculari. Citind şi recitind acest volum, pot susţine că ne sînt prezentate compoziţiile sale, într-o ţară în care toţi teii miros a Eminescu, toate doinele „doinesc” a Enescu, în timp ce opera de o grandoare austeră şi hieratică a lui Constantin Brâncuşi ni se înfăţişează precum o statuie din marmură, care nu se va nărui niciodată, ci, dimpotrivă, ea va străluci, trecînd dincolo de spaţiu şi timp, în eternitate.
Fără exagerare, pot „melodia” pe cuvintele: Theodor Grigoriu este creatorul cu o înzestrare emoţionantă, avînd acel ceva din existenţa fluviilor, munţilor şi din îndepărtatele stele, încît pot muzicaliza pe cuvintele: toate trec, numai Dumnezeu şi Theodor Grigoriu vor supravieţui în cultura românească, într-un capitol de temelie, ducîndu-mă cu gîndurile la sensul eseului arghezian, în virtutea căruia, prietenul meu, Theodor Grigoriu a înţeles că inspiraţia vine de la Cel de Sus, constituind un mijloc de a cuprinde lumea Euterpei printr-o christică iubire, încît pot susţine ca Theodor Grigoriu: „Muzica este respiraţia statuilor”, poate liniştea tablourilor. Şi îmi vine a spune, mai mult „melodiind” decît recitînd: „O, Theodor Grigoriu, eu atunci te voi uita,/ cînd nu se vor mai arăta,/ lîngă leagăn mamele,/ la mormînt icoanele…”.
Am avut, am şi voi avea o admiraţie apostolică pentru poezia artei sonore a lui Theodor Grigoriu, unul dintre sublimii artişti lirici, identificat cu brâncuşiana bucurie curată de a „narcotiza” pădurile, precum Orfeul trac, într-o Dacie unde muzica şi poezia se îngemănează şi se pregătesc pentru o christică rugăciune…
Opera lui Theodor Grigoriu este un cîntec de dor, o melodie infinită, într-o Românie unde Eminescu, Brâncuşi şi Enescu ni se arată creatori nemuritori, de o măiestrie tulburătoare, pentru care omul bun – cu cerul moral limpid, într-o ţară şiroind de vise – este făptura minunată pentru care a crede în preceptele christice semnifică a fi fericit, ca Beethoven după ce a dat naştere Simfoniei a IX-a, o compoziţie genială, pe care, ascultînd-o, poţi muzicaliza pe cuvintele: Iubire-i tot, în rest, singurătăţi deşarte!
Pornind de la aceste considerente, expuse de mine, un imnograf neobyzantin, pot susţine cu o dăruire orfică faptul că şi pentru Theodor Grigoriu Iubire-i tot, în rest, singurătăţi deşarte!
Iată de ce îl înscriu pe Theodor Grigoriu în suita compozitorilor fericiţi, religioşi şi de o morală pilduitoare, care poate spune: „Am deasupra mea cerul cu limpezimi de infinit şi port în suflet principiile christice, eterne, precum lumea binelui, frumosului şi adevărului, cea fără vîrstă, strălucitoare în eternitate…

DORU POPOVICI

Mari scriitori români şi iubirile lor (2)

in Polemici, controverse

De la întîlnirea de la Viena, pînă la moartea poetului, cei doi îndrăgostiţi şi-au scris sute de rînduri de amor, dor, gelozii şi reproşuri. „Măi fată nebună şi drăgălaşă, Şi zi, e pozitiv că eu te-nşel, că te uit, că-mi eşti dragă numai pe cît te văd cu ochii? Mînca-ţi-aş ochii tăi cei dulci, nebuno, dar te iubesc cu sufletul, dar nu ştiu nici ce să-ncep, nici ce să fac de dragul tău. Dar zi şi tu – ce e de făcut? În vremea asta în care nu-i nimenea aici, în care vegetez ca un adevărat animal, bolnav şi descurajat – cum să vin la tine, pe cine să las în loc? Tu mă sfătuieşti să petrec, să mă folosesc de tinereţe şi alte asemenea mofturi nihiliste pe cari le citeşti în romanuri. Viaţa mea eşti tu, prin urmare, nici un gînd nu-mi vine măcar să petrec cînd sînt fără tine. Nimeni nu mă vede nicăiri, duc o viaţă monotonă, de pe-o zi pe alta. Singur, fără prieteni şi fără cunoscuţi, şi tu zici să petrec, ca şi cînd un asemenea lucru se poate comanda în starea sufletească în care sînt“. Eminescu a murit în iunie 1889, iar Veronica s-a sinucis cîteva luni mai tîrziu.

Liviu Rebreanu: „Te iubesc cu toate că eşti oacheşă, cu toate că eşti bună şi te-aş iubi chiar dacă ai fi blondă sau dacă ai fi rea“
Liviu Rebreanu şi-a iubit soţia atît de mult, încît i-a recunoscut copilul făcut cu un alt bărbat. Iubirea lui pentru soţie a fost mai presus de crizele acesteia de posesie şi gelozie, celebre la vremea respectivă. Se spune că soţia lui Rebreanu era atît de geloasă, încît, într-un episod de furie, a rupt o umbrelă în capul actriţei Puia Ionescu, care se îndrăgostise de scriitor. Multe au fost doamnele vremii care i-au dat tîrcoale lui Liviu Rebreanu, însă scriitorul a fost un soţ devotat. Şi-a arătat dragostea pentru Fanny în volumul „Mărturisire“, din 1912. „Te iubesc pentru că mă iubeşti: acesta este un schimb, dar nu e iubire. Te iubesc pentru că te iubesc, şi nimic mai mult; te iubesc numai pentru că te iubesc; aici începe iubirea. Îţi mulţumesc din suflet că te iubesc: acesta e cîntecul iubirii. Omul îndrăgostit nu zice: te iubesc pentru că eşti oacheşă; nici: te iubesc pentru că eşti bună. Omul îndrăgostit zice: te iubesc cu toate că eşti oacheşă, cu toate că eşti bună şi te-aş iubi chiar dacă ai fi blondă sau dacă ai fi rea“, scria romanticul Rebreanu. Liviu Rebreanu şi Fanny s-au căsătorit în 1921 şi au rămas împreună pînă la finalul vieţii scriitorului. „O, şi eu credeam că nu pot iubi, şi eu îmi închipuiam că vina nu este în mine, ci în ele, în femeile care nu merită să fie iubite!… Astăzi, însă, ştiu şi înţeleg că iubirea este făcută pentru cei umili, că cei mîndri nu vor putea iubi niciodată… Cei mîndri îşi închipuiesc că nu au trebuinţă de inimă; ei nu vor decît să cucerească, mereu să biruiască; ei cred, în sfîrşit, că şi în iubire succesul e tot. Dorinţele lor poate se vor împlini, poftele lor poate vor fi mulţumite, da… dar, vai, iubirea n-au s-o cunoască niciodată. Căci iubirea cere supunere, o supunere oarbă, ca şi credinţa. În iubire n-ai să fii convins niciodată, n-ai să aştepţi probe niciodată. Tot ce nu e supunere şi devotament nu e iubire. Trebuie să trăieşti mult, trebuie să suferi mult, trebuie să pricepi mult pentru ca inima ta să fie în stare a primi iubirea. Cei ambiţioşi, cei mîndri, cei obraznici şi nerecunoscători nu pot şti ce este iubirea şi, aşa, cei mai mulţi dintre noi de-abia la vîrsta de cinzeci de ani începem să înţelegem iubirea, atunci, deci, cînd e prea tîrziu…“. („Mărturisire“)

Emil Cioran, îndrăgostit la 70 de ani
Cioran s-a îndrăgostit la 70 de ani de Friedgard Thoma, o tînără doctorandă în filozofie, în vîrstă de 35 de ani. Din dragoste pentru frumoasa şi tînăra Friedgard, Cioran scria, la 70 de ani, scrisori ca un adolescent.
„Vă mai amintiţi de plimbarea atît de apropiată pe marginea lacului? Din cauza frigului, azi-dimineaţă nu era aproape nimeni acolo. Doar eu, cu lacrimile mele. Niciodată în viaţă nu am vărsat atît de multe, fără cea mai mică posibilitate de a rîde. Nu înţeleg ce caut pe lumea asta, în care fericirea mă face şi mai nefericit decît nefericirea. Pentru mine, aţi devenit atît de importantă, încît mă întreb cum se va sfîrşi întîlnirea noastră. Aş vrea să evadez cu dumneavoastră într-o insulă părăsită şi să plîng toată ziua. Acest loc mi-a devenit brusc drag pentru că îl cunoaşteţi şi îl îndrăgiţi“.

Lucian Blaga : „Un singur izvor am pentru tot ceea ce fac – Tu!“
Marea iubire a lui Blaga a fost Cornelia Brediceanu, fiica unui renumit politician, Coriolan Brediceanu. Se ştiau de pe vremea cînd erau colegi la Liceul „Andrei Şaguna“, din Braşov, însă iubirea a început mai tîrziu, la Viena, unde Blaga studia la Facultatea de Filozofie, iar Cornelia era studentă la Medicină. ,,Dacă tu eşti a mea, dacă tu îţi dăruieşti eul tău – mie, atunci şi eu o să-ţi dăruiesc ţie şi tuturor celorlalţi lucruri frumoase, unice în felul lor… Altfel, crede-mă, aş închide buzele şi aş tăcea viaţa întreagă, căci nu ar putea vorbi cineva, dacă te-a pierdut. Aş tăcea retras în mine, şi nimeni n-ar şti după moartea mea, că am trăit. Un singur izvor am pentru tot ceea ce fac- Tu!”, îi scria Corneliei, Lucian Blaga.

(va urma)
Elisabeth Bouleanu

Mari monumente istorice ale Bucureştilor: Arcul de Triumf (1)

in Polemici, controverse

Acum 93 de ani, Arcul de Triumf de la Şosea era gata. Fusese construit după planurile lui Petre Antonescu, arhitect apreciat, devenit cunoscut prin numeroasele sale lucrări specific româneşti (între acestea fiind şi palatul Ministerului Lucrărilor Publice). Arcul acesta de triumf urma să fie cel mai impunător simbol al Unirii naţionale a tuturor românilor şi să reamintească generaţiilor viitoare jertfa celor căzuţi pentru îndeplinirea milenarului vis al neamului. Dar înainte de a fi definitivat, monumentul a devenit obiectul celei mai acerbe polemici de presă cunoscută la noi – polemică menţinută de-a lungul a 14 ani; din 1921 şi pînă în 1935. Începutul l-a făcut violentul Protest al literaţilor şi artiştilor, publicat de presa bucureşteană în noiembrie 1921. Acest protest avea 6 capete de acuzare împotriva comisiei însărcinate cu realizarea monumentului.

Cui se cuvine insulta incapacităţii artistice
În ziarul „Dimineaţa” apare, la 13 noiembrie 1921, articolul ,,Monumentul neamului românesc”, în care se spune: ,,Primim, cu rugămintea de a publica, un protest adresat neamului românesc şi nu comisiei încoronării, protest în care, după cum se vede, e vorba de lucrările unei comisii în vederea ridicării unui Arc de Triumf în Bucureşti. Semnatarii protestului afirmă: «Un monument comemorativ echivalează cu Biblia naţională a poporului care îi justifică existenţa; în cazul de faţă el trebuie să fie, prin imagine plastică, ilustraţia sentimentului patriotic al efortului colectiv care a creat România Mare. Un monument de importanţa acestuia nu se poate concepe, deci, în cîteva luni, iar realizarea lui nu se poate obţine decît printr-un concurs public care să încordeze toate forţele artistice disponibile. Comitetul a procedat însă contrariu, deliberînd cu uşile închise, pe care nu le-a deschis decît pentru a distribui bonurile de comandă după bunul plac. Procedînd astfel, comisia s-a dovedit lipsită de cel mai elementar simţ artistic. Protestăm, fiindcă voim ca generaţiile viitoare să nu ne poată arunca nouă insulta incapacităţii artistice, aceasta revenind, întreagă, comisiei»”.
Aceste acuzaţii căpătau o notă de excepţională gravitate datorită faptului că erau adresate unor oameni de seamă (din comisie făcînd parte: mitropolitul Miron Costin, profesorul Nicolae Iorga, arhitectul Petre Antonescu şi alţii) şi, pe de altă parte, fiindcă protestul purta semnăturile a peste 50 de reprezentanţi ai gîndirii şi ai artei româneşti. Iată cîţiva, ale căror nume sînt menţionate de toate ziarele care publică protestul: Scriitori – Liviu Rebreanu, Ion Minulescu, Gib Mihăescu, V. Demetrius, Ion Vinea, C. Ardeleanu, Corneliu Moldovanu (preşedintele Societăţii Scriitorilor Români), I. Agîrbiceanu, Alfred Moşoiu, Nichifor Crainic, Cezar Petrescu (directorul revistei „Gîndirea”), Caton Theodorian, D. Nanu, Radu Dragnea, Ion Dragoslav, D. Tomescu; Pictori – Marius Bunescu, D. Stoica, Nina Arbore, N. Dărăscu, T. Pallady, Camil Ressu, D. Mirea, L. Biju, I. Ţincu, P. Cornescu, F. Şirato; Sculptori – D. Paciurea, O. Han, C. Medrea, Filip Marin, Horia Boambă.

A cui e vina?
Pentru înţelegerea stării de lucruri de atunci este nevoie mai întîi de cunoaşterea felului în care s-a realizat „monstrul de la Şosea”, cum era denumit, în 1921, Arcul de Triumf. În ansamblu, dimensiunile iniţiale din proiect corespund cu cele de astăzi: 30 de metri înălţime, iar baza 25 x 12 metri; în interiorul celor două picioare se află 164 de trepte care duc pe acoperiş. Faţada principală a monumentului (aceea dinspre nord) avea, de fiecare parte, cîte două sculpturi (înalte de 5 metri), reprezentînd: un soldat roman (sculptat de Fr. Storck), un soldat dac (de O. Späethe), un ostaş al lui Mircea cel Bătrîn (de Cornel Medrea) şi un arcaş al lui Ştefan cel Mare (de Paciurea). Pe cealaltă faţadă, dinspre oraş, alte patru sculpturi: un ostaş al lui Mihai Viteazul (de Severin), un pandur al lui Tudor Vladimirescu (de Jalea), un dorobanţ (de Iordănescu) şi un ostaş din războiul abia terminat cu 3 ani mai înainte (de Măţăoanu). Inscripţiile care însoţeau sculpturile fuseseră indicate de istoricii: Dimitrie Onciul, Vasile Pârvan şi Nicolae Iorga. Două dintre aceste inscripţii: „După secole de suferinţe, creştineşte îndurate, şi lupte grele pentru păstrarea fiinţei naţionale, după apărarea plină de sacrificiu a civilizaţiei umane, se îndeplini dreptatea şi pentru poporul român” (N. Iorga). „În lupta măreaţă pentru unitatea naţională, în lupta inimoasă pentru drepturile poporului, Mihai Viteazul şi Tudor Vladimirescu au dat viaţa lor jertfă pentru ideile ce aveau să ne ducă la biruinţă” (D. Onciul). Alte inscripţii menţionează numele localităţilor în care s-au dat bătălii cu invadatorii ţării, terminate cu biruinţa armatei române. La prima vedere s-ar părea că totul a fost prevăzut şi realizat. Dar…

(va urma)
ION MUNTEANU

Între trecut şi prezent (2)

in Polemici, controverse

În lumea Justiţiei, atît în TRECUT, cît şi în PREZENT, ar trebui pus semnul = (egal). În trecut, arestările se făceau la „întuneric“, în prezent – ele se fac la „lumină“, uneori transmise chiar pe micul ecran, cu tam-tam, cu cătuşe, interviuri ale celor ce urmează să fie judecaţi… Am văzut la televizor cum un ins era arestat pentru un delict comis cu 10 ani în urmă. Altă dată, era prezentat cazul unei femei în vîrstă care îi cerea, cu disperare, preşedintelui ţării să fie graţiată. Spunea că a fost arestată direct în stradă, strînsă de gît – după spusele ei – de către un poliţist, urcată în dubă şi dusă direct la puşcărie, pentru vina că, de pe un teren al său care fusese revendicat de un vecin, a scos 3 ţăruşi, care marcau locul. N-a fost graţiată. Şi, cînd te gîndeşti că acei „băieţi deştepţi“, care au „îngrăşat“ de patru ori facturile la energie, ei devenind tot mai bogaţi, iar noi tot mai săraci, sînt liberi „ca pasărea cerului“ şi nimeni nu-i atinge nici măcar cu o floare!
Un fapt ieşit din comun a fost arestarea lui Gigi Becali, „la lumină“, de faţă fiind mama sa, femeie în vîrstă, suferindă, soţia şi copiii săi, în sufletul cărora, probabil, s-a marcat pe vecie „libertatea“ democraţiei. O ţară întreagă a rămas stupefiată că păgubaşului, adică Becali, i s-au pus cătuşe la mîini, iar hoţii erau în libertate. Trebuie amintit că preşedintele P.R.M., Corneliu Vadim Tudor, n-a precupeţit nici un efort pentru ca Gigi Becali să fie pus în libertate…
Corneliu Vadim Tudor a avut o inimă atît de mare, încît în ea a încăput întreaga ţară şi „din bucata lui de pîine, a hrănit şi OM şi-un CÎINE…“, avînd de dus o cruce chiar şi pentru „păpuşile cu patru lăbuţe“, pe care le-a ocrotit şi le-a iubit.
De acolo, de SUS, din preajma lui ISUS, se roagă să înceteze hoţia din ţară, în care lăcomia este soră cu prostia.
Se pare că în România este pedepsit „cine fură un ou“ nu „cine fură un bou“. Vadim n-a suportat nedreptatea şi, spunînd lucrurilor pe nume, şi-a găsit mulţi duşmani. În Eternitate va avea parte de lumina pe care a răspîndit-o pe pămînt.
Într-o zi, stînd în parc pe o bancă, a venit un domn în vîrstă, care mi-a cerut permisiunea să se aşeze lîngă mine. Avea părul alb, o ţinută decentă, deşi cam ponosită. S-a aşezat pe bancă, trecîndu-şi prin părul alb mîinile bătătorite de ani. Era foarte tăcut. I-am zîmbit şi l-am întrebat la ce se gîndeşte, pentru că îşi ţinea capul între palme.
M-a privit cîteva clipe, apoi mi-a spus că vine în parc pentru a respira aer curat, dar, pentru că l-am întrebat, o să-mi spună „o poveste adevărată“, petrecută la „întuneric“.
Cu nostalgie şi chiar cu umor, a început să povestească „patimile“ sale prin labirintul vieţii. Am făcut o mică „plimbare“, însoţită de destăinuirile sale, printre ziduri fără lumină, părînd o planetă fără soare, în care umbrele îşi căutau trupurile în amintiri căzute printre frunzele îngălbenite înainte de sosirea toamnei, călcate în picioare de cizmele staliniste.
În aceste labirinturi sau „încăperi“, cum le mai spunea, „împodobite“ cu „oglinzi“ care reflectau vinovaţi fără vină, imaginile erau ireale, părînd convexe sau concave. Fusese condamnat pentru „uneltire contra ordinii sociale“, deşi nu-şi amintea să fi făcut aşa ceva.
După ce a terminat de povestit, a oftat uşor, şi-a scos batista albă cu monogramă la un colţ, s-a şters pe frunte, apoi a zis că „el nu se crede o victimă, aşa i-a fost scris“.
L-am întrebat dacă este supărat sau poartă duşmănie celor care l-au condamnat. Mi-a răspuns că nu. Probabil a fost voia destinului şi apoi, nu e bine să ai ranchiună în suflet, pentru că te macină.
Mulţi oameni nevinovaţi au suferit condamnări, de multe ori pentru o vină imaginară, în perioada comunist-stalinistă, cînd cei care „tăiau şi spînzurau“ se numeau Erdely, Zaiman, Daitel, Nagy ş.a., iar noi ovaţionam – la comandă – „Stalin şi poporul rus, libertate ne-a adus. URSS bastionul păcii e“ etc., etc. Dar ce putea să facă un biet popor care avea înfipt în coastă un Răsărit (cu aprobarea tacită a celor din Apus) care dicta soarta ţării, avînd doar speranţa că vor veni americanii? Şi au venit şi ne-au amintit că Marele CRAH de la Bursa din New York a reprezentat începutul crizei economice mondiale (1929 – 1933 ) şi că ISTORIA se repetă, pe o scară imaginară care coboară şi la noi în ţară.

(va urma)
LILIANA TETELEA

Chefuri cu lăutari, la Podgoria Coteşti

in Polemici, controverse

Soţii Mimi şi Nelu Ioanovici mi-au fost colegi de facultate şi de sport. Ea a fost atletă de performanţă, iar el a jucat fotbal la Universitatea Cluj. Extrem de ambiţios, Nelu a devenit preşedintele Cooperaţiei, care era cea mai importantă din ţară. Avea în administrare toate bogăţiile judeţului, inclusiv baze turistice. M-a găzduit la motelul ,,Căprioara”, asigurîndu-mi cazarea şi masa, totul gratuit. Mai mult, ca să nu mă plictisesc (la Tribunal mergeam doar cîte o oră), Nelu mă lua cu el în via Coteştilor, unde, la sfîrşit de săptămînă, la vechiul conac se încingeau chefuri de un pitoresc şi de o savoare aparte. Participau Nicu Constantin, Ştefan Bănică Senior, Vasilica Tastaman şi alte vedete naţionale. Pentru mine, însă, cele mai spectaculoase amintiri sînt legate de cei doi lăutari angajaţi permanenţi ai cramei din vie. Pe statul de plată figurau ca paznici, în realitate, însă, erau artişti. Ştiau doar să cînte – unul la acordeon, celălalt la vioară, şi amîndoi din gură. Dar ce feţe aveau! Aceeaşi culoare cu vinul rosé din paharele lor, pe care le goleau cu perseverenţă între două melodii, pentru, aşa cum ziceau ei, a-şi acorda glasurile. Da, da, feţele lor de beţivi veseli aveau un farmec aparte. Contează mult să ai faţă. Dacă o ai ca aceea a domnişoarei C., uşor pistruiată şi luminată de ochi albaştri, poţi stîrni pasiuni. Dovadă, eram deja îndrăgostit de ea. Faţa Vasilicăi Tastaman parcă era copia fidelă a lui Marilyn Monroe. De aceeaşi părere a fost şi regizorul care a vrut să o reîncarneze în acel personaj, din piesa ,,După cădere”, a lui Arthur Miller. Amîndouă, Marilyn Monroe, în toată lumea, şi Vasilica Tastaman, în România şi Suedia, unde se stabilise în ultima perioadă a vieţii, au agitat hormonii bărbaţilor. Sigur, la masă erau şi feţele lui Nicu Constantin şi Ştefan Bănică, la fel de expresive, dar dintre toate, în amintirile mele domină, aşa cum spuneam mai înainte, cele ale lăutarilor. E greu să vă explic, dar sper să o conving pe C. să-mi vîndă tabloul în care cei doi au fost imortalizaţi de această talentată pictoriţă. Era frumos în Vrancea, dar venind frigul şi aflînd că Nelu Ioanovici şi C. sînt chestionaţi în legătură cu mişcările mele în zonă de către nedespărţita mea Securitate, ca să nu le fac neplăceri, am plecat la Tîrgovişte.

TITUS SPÂNU
(Fragment din cartea ,,Sărbătoreşte ziua de ieri”)

Istoria slugărniciei la români: Stalin, comparat cu… Gioconda (?!)

in Polemici, controverse

2 martie 1945 – Primul-ministru Rădescu a fost înlăturat de la putere. Regele Mihai e obligat să accepte un nou guvern, cu Petru Groza. Om bogat de felul lui, acesta nu se poate lăuda, însă, şi cu prea multe studii. O întîmplare a făcut să fie arestat de Ion Antonescu. Scrisese o cărticică: ,,Şcoala puterii”. Şi o captivitate fericită l-a ajutat acum să devină prim-ministru: calitatea de victimă a dictaturii îi conferă o aureolă. Din noul guvern fac parte Gheorghiu-Dej (Lucrări Publice), comunist, şi Pătrăşcanu (Justiţie), tot comunist, care are, însă, „handicapul“ de a nu fi fost închis.
În ţară continuă agitaţiile, şi ruşii vor să le pună capăt cu orice preţ. Aşadar, o nouă vizită a lui Vîşinski. Membrii delegaţiilor străine, din care fac şi eu parte, sînt invitaţi la o întîlnire în sala Arlus (Asociaţia de prietenie româno-sovietică). Se ştie cine-i Vîşinski, acest Fouquer-Tinville rus în procesul Zinoviev. Mai multe despre el am aflat de la Chorleton, un ziarist englez care a stat 15 ani în Rusia; cea mai exactă formulă pe care o auzisem pînă atunci: ,,Tot ce se spune despre Rusia e adevărat”. În ceea ce-l priveşte pe Vîşinski, Chorleton a asistat şi la toate procesele care au urmat după acela al lui Zinoviev; e, deci, un martor credibil. Ne povesteşte că printre acuzaţi era şi un fost prieten al lui Vîşinski, care aproape că i-a urat bun venit la tribunal: ,,Bravo, arăţi mult mai bine! Pari odihnit! Închisoarea ţi-a priit!” şi, după cîteva minute, arătînd spre fostul său prieten: ,,Cer pedeapsa cu moartea”.
Îndreptîndu-ne, dar, spre sala Arlus, ne întrebam ce monstru vom vedea; şi aşteptările ni s-au adeverit. Am dat de un personaj de sinistră comedie, cu pieptul plin de decoraţii. Şi am fost martorii unui spectacol aiuritor; la spatele lui, cineva din suită ţinea o pancartă cu o mare fotografie… a lui Vîşinski, fenomen de auto-adorare frecvent, de altfel, în ţările totalitare. Vîşinski şi-a început discursul, zbierînd: ,,Să facă bine să amuţească bandiţii şi duşmanii, că, dacă nu, îi facem noi să tacă!”. Iar concluzia a fost rezumată de această frază: ,,Toate păsărelele, într-un unic concert”. Păsărelele sînt ţările satelite. Transilvania e redată României. Regele Mihai pleacă la Cluj. În cinstea realipirii Transilvaniei au loc ceremonii de preamărire a ,,genialului Stalin”, care a permis această restituire.
16 martie – Cînd, spre a-şi salva viaţa, oamenii fac apel la linguşiri, ei pot atinge nemaipomenite culmi de ridicol. Ca, de pildă, în această dare de seamă asupra unui miting organizat la Cluj de Frontul Naţional Democratic din Transilvania (datată 15 februarie 1945): ,,Lungi coloane de cetăţeni… se îndreptau spre Piaţa Libertăţii după ce primiseră părinteasca binecuvîntare a marelui eliberator, al cărui zîmbet de Giocondă îi privise dintr-un uriaş tablou aflat, din noiembrie trecut, pe unul din balcoanele Primăriei”.

JEAN MOUTON (,,Jurnal România, 1939-1946”)

Cu lanterna prin Pasajul Latin

in Polemici, controverse

În această vară am auzit deseori cuvîntul ,,vandalism”, pronunţat fie de turişti, fie de locuitorii din Capitală, la vederea desenelor şi inscripţiilor de tip graffiti (practic, nişte mîzgăleli), apărute pe faţadele unor clădiri şi monumente. În ultimul timp, au luat amploare astfel de acţiuni (cred eu, organizate), care au avut ca efect distrugerea aspectului urban, civilizat, mai cu seamă în centrul Bucureştilor: clădirea Universităţii, inclusiv soclul celor 4 statui, Pasajul Latin, zidurile unor instituţii şi magazine din zonă. Nu se poate să nu remarc faptul că asemenea acte de vandalism s-au intensificat exact în perioada în care actualul primar general demarase numeroase acţiuni de pregătire a oraşului în vederea concursului de desemnare a ,,Capitalei cultural-europene pentru anul 2021”. După cum se ştie, la jumătatea lunii septembrie, titlul a fost cîştigat de Timişoara, oraş care a fost ales de un juriu internaţional, delegat de Uniunea Europeană, şi care va primi din partea forului comunitar şi un premiu de 1,5 milioane de euro. Să înţelegem că, prin gesturi potrivnice, de tipul celor care au avut loc în Bucureşti, s-a acţionat după zicala, care nu ne face deloc cinste, ,,să moară şi capra vecinului”? Să fie, oare, vorba de politica dusă de clanul băsist şi liberal, de aceiaşi oameni care s-au opus unor iniţiative ale primarului general, cum ar fi aceea ca Parcul Colţea să poarte numele ,,Radu Beligan”? De fapt, nu a fost singura împotrivire la propunerile doamnei primar Firea, fiind evident faptul că aşa-zisa dreaptă politică luptă pentru interesele unor afacerişti, care au făcut averi fabuloase pe seama locuitorilor Capitalei. Ne bucură, însă, fermitatea actualului primar general şi a acelor consilieri care vădesc preocupări serioase pentru schimbarea aspectului urbei noastre, conştienţi fiind de importanţa rolului pe care cultura îl are în viaţa unui oraş, şi anume de a contribui la prosperitatea acestuia şi la bunăstarea cetăţenilor săi.

ANTON VOICU

Declasificat: Secrete de război (3)

in Polemici, controverse

Spionarea Armadei (2)
În 28 iulie, noaptea, o flotă engleză a trimis în larg opt nave vechi numite „Hell Burners“ („Flăcările iadului“), încărcate cu smoală, lemne de foc şi praf de puşcă. Într-o stare de panică molipsitoare, navele spaniole şi-au tăiat cablurile ancorelor şi s-au îndreptat în larg, părăsindu-şi poziţia defensivă, în formă de semilună. În ziua următoare, flota engleză a atacat, scufundînd trei nave şi obligînd alte patru să eşueze la ţărm. O schimbare subită a direcţiei vîntului a dus Armada dincolo de raza de acţiune a tunurilor engleze. După un timp, vîntul s-a transformat într-o furtună, zdrobind cîteva nave de malurile stîncoase şi împingînd flota spre nord. Furtunile au continuat să se abată asupra flotei slăbite, pe măsură ce navele s-au îndreptat spre coasta estică a Angliei, apoi în jurul Scoţiei şi în jos, în vecinătatea coastei vestice a Irlandei. Doar jumătate dintre nave şi-au găsit drumul înapoi către Spania. Spionii, tunurile şi furtunile au învins Armada. Anthony Standen s-a întors în Anglia, din exil, în 1593. Între timp, Walsingham murise. Prins în plasa intrigii religioase şi regale, Standen nu mai avea nici un patron. A fost întemniţat în Turnul Londrei timp de zece luni şi a dispărut, treptat, din lumea spionajului.
George Washington descoperă un spion (1)
Într-o zi din luna iulie 1775, o tînără s-a întîlnit cu fostul ei prieten, un brutar din Newport, Rhode Island. Spre surpriza acestuia, fata i-a înmînat o scrisoare şi l-a rugat să i-o predea căpitanului navei Rose a Majestăţii Sale, regele Angliei, George al III-lea. Fregata Marinei Militare Regale, aflată în patrulare la Newport, făcea parte din forţa maritimă şi terestră britanică mobilizată pentru a opri Revoluţia Americană. Cu doar 3 luni înainte, revoluţia se transformase într-un adevărat război, atunci cînd revoluţionarii americani şi trupele britanice s-au confruntat la Lexington şi Concord. Brutarul a pus scrisoarea bine şi a uitat de ea. Însă, în septembrie, a primit o scrisoare de la fosta prietenă, care i-a amintit cu asprime că nu se ţinuse de promisiune. Brutarul, suspicios, i-a dus scrisoarea unui oficial al grupării „Patriots“, care a dat dispoziţie ca acesta să fie escortat la Cambridge, Massachusetts, unde scrisoarea, care era în mod evident un mesaj cifrat, i-a fost arătată generalului George Washington, proaspăt numit comandant-şef al Armatei Continentale (în cazul unei încifrări, fiecare literă este înlocuită de o alta; într-o codificare, fiecare cuvînt sau frază sînt înlocuite cu un alt caracter sau cu un set de caractere, luate dintr-un manual de coduri). Washington i-a dat scrisoarea reverendului Samuel West, un criptanalist amator, care era familiarizat cu tehnicile de încriptare folosite multă vreme de negustorii care nu aveau încredere în serviciul poştal colonial. Washington a fost rugat ca o decriptare separată să fie realizată de Elbridge Gerry, membru al Congresului Provincial al Statului Massachusetts şi al Comitetului de Securitate. (Acesta urma să devină cel de-al cincilea vicepreşedinte al Statelor Unite). Colonelul Elisha Porter, din cadrul Miliţiei din Massachusetts, lucra împreună cu Gerry. Cele două încercări de decriptare au produs traduceri identice ale mesajului, care era adresat „Maiorului Cane, din Serviciul Majestăţii Sale“. Cane facea parte din personalul generalului Thomas Gage, care fusese trimis la Boston (Anglia) pentru a „îmblînzi“ colonia rebelă. Gage a început să creeze o reţea de spionaj. Mesajul cuprindea 861 de cuvinte şi dezvăluia activitatea unui spion american care le furniza informaţii militare britanicilor. „Sper ca acest mesaj să ajungă la dvs.; am încercat, pînă acum, de 3 ori, fără succes“, începea scrisoarea. Agentul relatează despre vizita pe care o făcuse la Philadelphia, unde „am discutat în mod liber şi frecvent cu membrii Congresului Continental“. Pe lîngă un raport standard cu privire la numărul şi locaţia tunurilor şi a soldaţilor, acesta furnizează şi unele observaţii politice: oamenii din Congres „erau uniţi, hotărîţi în opoziţia lor şi păreau siguri de succes“; şi „o perspectivă asupra independenţei devine din ce în ce mai generală“. Dezvăluindu-şi temerile în legătură cu faptul că ar putea fi prins, încheie mesajul astfel: „Luaţi toate măsurile de precauţie, altfel sînt pierdut.“
Totodată, scrisoarea mai dezvăluiau următoarele informaţii: „Proviziile sînt din belşug. În aproape fiecare oraş, sînt croite haine pentru soldaţi. Douăzeci de tone de praf de puşcă au sosit, de curînd, în Philadelphia, Connecticut şi Providence. Mai mult de 20 de tone se află acum în tabăra militară. Salpetrul (nitrat de potasiu) este produs în fiecare zonă. Fabrici de praf de puşcă sînt construite şi dotate, constant, cu forţă de muncă în Philadelphia şi New York. Zilnic, în tabără, se adună voluntari mercenari. 1 000 de oameni înarmaţi cu carabine (deveniţi recrutaţi în decurs de 2-3 zile) pleacă acum pentru ca armata să ajungă pînă la 22 de mii de oameni. 10 mii de membri ai Miliţiei sînt chemaţi de guvern să apară la primele adunări“. Tînăra care-i dăduse scrisoarea brutarului a fost găsită în Boston şi adusă în faţa generalului Washington. „Am reţinut imediat femeia“, a scris, mai tîrziu, Washington, care a început s-o interogheze şi „pentru o lungă perioadă de timp, aceasta a rezistat la orice ameninţare şi cerere de a dezvălui cine era autorul scrisorii“. După care, dintr-odată, a cedat şi a dezvăluit numele acestuia – amantul ei secret, dr. Benjamin Church.

(va urma)

Thomas B. Allen

UN LANŢ FĂRĂ SFÎRŞIT (8)

in Polemici, controverse

MORTUL CARE VORBEŞTE ŞI DESCHIDE OCHII CELOR VII (4)
Am urmărit evenimentele care s-au derulat în zilele următoare cu sufletul la gură. Primelor nume de beneficiari ai generozităţii lui Zuta s-au adăugat, curînd, şi altele. Toate motivele din lume au fost invocate drept explicaţii. Nici unuia nu-i lipsea ingeniozitatea. Dar faptele vorbeau — cum se spune.
Pat Roche a descoperit în casele de bani ale lui Zuta şi alte documente edificatoare. În primul rînd, o legitimaţie care dovedea că Zuta era membrul nr. 772 al Clubului Republican al lui Hale Thompson, organizaţie care funcţiona sub patronajul primarului din Chicago. Nici mai mult, nici mai puţin.
Apoi, o chitanţă de 500 de dolari – drept cotizaţie- din partea lui Zuta, membru de onoare al Clubului Republican din comitatul Cook !
În fine – nu vă miraţi ! – Pat Roche a pus pe masă un permis de liberă trecere (care se elibera foarte rar) remis banditului Zuta de către foarte veneratul şerif Charles E. Graydon. Se putea citi: „Purtătorul acestui permis de liberă trecere, domnul Jack Zuta, are dreptul la toate înlesnirile din partea tuturor serviciilor municipale“.
Este adevărat că Jack Zuta era un personaj puternic. Bilanţul averii sale arată că funesta meserie pe care o practica îl făcea să încaseze în medie, săptămînal, 400.000 de dolari, ceea ce-i aducea un beneficiu net de 75.000 de dolari.
Avînd asemenea resurse, este normal că-şi putea permite unele acte de generozitate. De asemenea, Pat Roche a găsit într-una din casele de bani ale lui Zuta o scrisoare primită de acesta de la D. William O. Freeman, şeful Poliţiei oraşului Evanson, o localitate învecinată cu Chicago.
Pînă la acea dată, Freeman fusese considerat tipul perfect de poliţist de modă veche, necoruptibil. Îl plasaseră la Evanson – post de onoare pe frontul luptei contra gangsterismului – pentru că se bănuia că banda Moran-Zuta îşi va extinde acţiunile şi în această localitate. Oamenii din Evanson aveau obiceiul să vorbească afectuos despre el: „Oh, cîtă vreme sîntem păziţi de bătrînul Bill, dormim liniştiţi“.
Şi iată că „bătrînul Bill“ îi scria teribilului bandit Zuta pe o hîrtie purtînd antetul Poliţiei din Evanson:
„Dragă Jack,
Am o nevoie urgentă, pentru două luni, de 400 de dolari. Poţi să-mi faci rost de ei? Aducătorul scrisorii nu ştie despre ce este vorba. Aşa că pune-i într-un plic şi adresează-i vechiului tău prieten. – BILL FREEMAN“.
S-au cerut, undeva sus, explicaţii şefului de Poliţie Freeman. N-a putut decît să confirme cererea de împrumut „cu lacrimi în ochi“, menţionează un ziar. Eu, personal, l-am văzut răspunzînd, perfect calm, unei armate de reporteri care-l mitraliau cu întrebări: „Nu-mi este deloc ruşine. Aveam nevoie de bani şi Jack Zuta, care era prietenul meu, mi-a împrumutat. Şi apoi, era bine primit în cercurile oficiale, chiar şi în cabinetul primarului“. Încercaţi să vă imaginaţi această scenă în Franţa. Imaginaţi-vi-l pe şeful Siguranţei mărturisind că el a „tapat“ pe un afiliat al bandei Bonnot, şi că acela era preşedintele Consiliului Municipal!
Aici, Bill Freeman a fost, pur şi simplu, prost.

(va urma)

Traducere de ELISA MADOLCIU

Bilanţ mohorît – perspective sumbre (2)

in Polemici, controverse

Reprezentativa României s-a întors din Franţa cu coada-ntre picioare, cum de altfel ne şi aşteptam, deşi grupa din care a făcut parte n-a fost una de speriat. Bilanţul tricolorilor este mediocru: n-am cîştigat nici una din cele trei partide susţinute, am pierdut două şi, cu mare şansă, am obţinut o remiză. Am primit patru goluri şi am marcat două, din lovituri de la 11 metri. Ne-au chelfănit pînă şi albanezii, clienţii de o viaţă ai tricolorilor. Selecţionata lui Iordănescu a plecat în Franţa obosită, fără nici o tactică de joc şi fără nici un ţel. Singura ei grijă a fost aceea de a se apăra în permanenţă, dar, din păcate, nici acest lucru nu i-a reuşit. Să fi uitat Iordănescu, înaintaşul redutabil de odinioară, că atacul este cea mai bună apărare, că fotbalul se joacă pe goluri, pe goluri marcate în poarta adversarului? Altfel, cum să ne explicăm mentalitatea strict defensivă pe care a imprimat-o jucătorilor? Componenţii lotului nostru n-au fost deficitari doar în privinţa atacului, ci şi la alte capitole. Exasperant de multe pase, îndeosebi cele de la distanţă, au mers la adversar sau în afara terenului. N-am avut un singur jucător care să trimită coechipierilor mingi lungi şi utile. Pînă şi aruncările de la tuşă au constituit o problemă. Şutul la poartă s-a dovedit, însă, deficienţa capitală. Mai tuturor jucătorilor le era teamă să şuteze, iar cînd vreun mijlocaş se implica într-o asemenea aventură, mingea plecată din gheata lui căuta norii, nu poarta, ori abia se rostogolea spre portarul advers. Doamne, să fi avut şi noi la Euro 2016 măcar un Marian, un Dobrin, un Balaci, un Hagi, un Lăcătuş – am fi simţit şi noi că vedem fotbal cu crampoane, nu în tîrlici. În bună măsură, Iordănescu a greşit lăsînd în afara lotului o serie de fotbalişti, care ar fi putut să confere o altă faţă jocului. În primul rînd, este vorba de Budescu, indiscutabil, cel mai bun fotbalist român din ultimii 2-3 ani. Resentimentul selecţionerului faţă de acest jucător şi de clubul său n-au fost doar simple bănuieli. Un tandem Budescu-Alibec ar fi impulsionat în mod neîndoielnic jocul întregii echipe. Iordănescu
l-a eliminat şi pe Maxim, unul dintre cei mai buni pasatori, care executa, de asemenea, bine loviturile libere şi cornerele.
În timp ce Germania, Belgia, Portugalia, Anglia şi alte ţări şi-au împrospătat simţitor loturile, ai noştri au rămas tributari unui conservatorism păgubos. Antrenorul Anghel Iordănescu nu şi-a deschis pleoapa şi către noul val: cred că Vătăjelu era mult mai bătăios şi mai tehnic decît Măţel Ivan, mai incisiv, în faţa porţii adverse, decît Keşeru şi Andone, iar Rotariu şi Florin Tănase, ambii tehnici, sînt mereu animaţi de dorinţa golului. Dacă asemenea talente autentice nu sînt aruncate în copetiţii de amploare, la vîrsta ambiţiei şi dorinţei de afirmare, atunci cînd, la anii lui Buffon? Erorile în privinţa selecţiei nu trebuie trecute cu vederea, dar nici nu putem face din ele capete de acuzare demne de ghilotină, fiindcă nu subiectivismul, simpatiile sau antipatiile au fost determinante în configurarea lotului nostru pentru Euro 2016, ci aria restrînsă în care vieţuieşte astăzi fotbalul autohton sau, mai bine spus, criza profundă prin care trece de ani şi ani. De unde să recrutezi 25-30 de jucători, cînd aîtea cluburi din prima ligă, activînd în oraşe cu îndelungată tradiţie în fotbal (Timişoara, Arad, Oradea, Baia Mare, Bistriţa, Hunedoara, Petroşani, Braşov, Reşiţa, Piteşti, Ploieşti, Bucureşti, Constanţa, Galaţi, Bacău) şi-au pus lacăte pe uşi? În aceeaşi situaţie se află multe grupări din eşaloanele doi şi trei, precum cele din Paşcani, Bîrlad, Moineşti, Focşani, Medgidia, Filipeştii de Pădure, Plopeni, Olteniţa, Roşiori de Vede, Lupeni, Făgăraş, Brad, Reghin, Turda, Cîmpia Turzii, Ocna Mureş, Carei, Salonta, Cavnic şi atîtea altele.

(va urma)

NICOLAE DĂSCĂLESCU

Mari scriitori români şi iubirile lor (1)

in Polemici, controverse

Marii scriitori şi poeţi români, care au lăsat în urma lor tulburătoare opere despre dragoste, au trăit, la rîndul lor, poveşti de amor impresionante. Mărturii ale felului în care au iubit sau au suferit din amor marii scriitori români sînt nu doar operele lor, ci şi corespondenţa. Eminescu şi Veronica Micle, Cioran şi Friedgard, Rebreanu şi Fanny sau Marin Preda şi Aurora Cornu sînt doar cîteva dintre perechile de îndrăgostiţi din literatura română care au lăsat în urma lor scrisori de dragoste memorabile.
Povestea de dragoste dintre Eminescu şi Veronica, despre care s-au scris zeci de cărţi şi mii de rînduri, blamată de unii, dar admirată de alţii, a rămas vie şi astăzi prin corespondenţa celor doi, care a supravieţuit testului timpului. La 22 de ani, femeie căsătorită, Veronica pleacă la Viena pentru a urma un tratament pentru boala de care suferea. Destinul a făcut ca, la Viena, în aceeaşi perioadă, să se afle şi marele poet despre care Veronica auzise, dar nu îl cunoscuse niciodată. În capitala Austriei s-au văzut pentru prima dată, la o serată literară la care Eminescu şi-a citit versurile. Aşa a început o iubire care a făcut istorie.
„Draga mea Veronicuţă,
Sînt cinci ceasuri de dimineaţă şi eu, luîndu-mă cu lucrul, n-am putut închide ochii încă. Acum, după
ce-am sfîrşit cîte aveam de făcut, îmi închei ziua gîndind la tine, pasărea mea cea sprintenă, cea voioasă şi tristă totodată, şi aş vrea să pun mîna pe tine, să te sărut pe aripă… pe locul unde va fi fost odată două aripi, pe umărul tău cel alb şi rotund şi frumos. Dar trebuie să-mi pun pofta-n cui, căci în acest moment tu dormi dusă, în pătuţul tău aşternut, desigur, c-o fină pînză de in, iar eu mă uit în lumînare şi gîndesc la tine. Dormi şi nu te trezi, draga mea Nicuţă, că eu te păzesc tocmai de aici. Iar mîni, cînd te vei trezi, ai s-aştepţi scrisoare şi poimîni are să-ţi vie şi atunci ai să ştii şi tu ce făceai pe cînd eu scriam aceste şiruri şi eu cum te-nchipuiesc pe tine, dormind nesărutată, în pat. Oh, nesărutato, tare te-aş mai săruta!“.
Corespondenţa dintre marele poet Mihai Eminescu şi iubita sa, Veronica Micle, publicată după dispariţia acestora, a scos la iveală o iubire pasională şi chinuitoare, plină de intrigi şi gelozii, de renunţări, de certuri, de împăcări.
„Ştii tu ce dragă-mi eşti? Din ce în ce mai dragă, pentru că, în tine, s-a încheiat viaţa mea şi cu toate astea – aşa ne-a fost scris amînduror – prin despărţiri să trecem ca să se lămurească prin amărăciune sufletele noastre. Scumpă Moţico, nu număra zilele, căci în luna viitoare, în Aprilie, vom fi la un loc pe mult, mult timp şi apoi… aşa pentru totdeuna. Acesta e cel din urmă termen al amărăciunii noastre, şi acesta va trece că vreme este. Ş-apoi nu ne va mai despărţi nici Dumnezeu, nici dracul. Te sărut pe gît şi după cap şi pe obrajii amîndoi şi „le brin d’amour” pe gură şi mînuţele şi la coate şi pe umăr şi rămîn al tău. Emin (1881)“

„Îngerul meu blond“, „Dragul meu Emin“
„Dulcea mea doamnă“, „Îngerul meu blond“, sau „Eminul meu iubit“ sînt expresii care au făcut istorie şi au asigurat posteritatea celebrei poveşti de iubire.
„Îngerul meu blond, Te-aş acoperi toată cu sărutări, cum argintarii îmbracă cu pietre scumpe icoana Maicii Domnului, dacă ai fi de faţă; aş face-o în gînd, dacă n-aş fi atît de gelos precum sînt. Tu îmi faci imputarea că nu-ţi vorbesc deloc de amor – dar tu nu ştii că amorul meu e un păhar în adevăr dulce, dar în fundul lui e plin de amărăciune. Şi acea amărăciune, care-mi turbură pururea amintirea ta, e acea gelozie nebună, care mă face distras, care mă amărăşte şi cînd eşti de faţă, şi cînd nu eşti. Veronicuţa mea, dacă acest sentiment, care tîmpeşte mintea şi stinge-n om orice curaj de viaţă, n-ar învenina pururea zilele şi nopţile mele, dacă n-ar fi ingredienţa fatală a oricărei gîndiri la tine, aş fi, poate, în scrisorile mele mai expresiv şi mai vorbăreţ. Tu trebuie să ştii, Veronica mea, că pe cît te iubesc, tot aşa – uneori – te urăsc; te urăsc fără cauză, fără cuvînt, numai pentru că-mi închipuiesc că rîzi cu altul, pentru care rîsul tău nu are preţul ce i-l dau eu şi nebunesc la ideea că te-ar putea atinge altul, cînd trupul tău e al meu exclusiv şi fără împărtăşire. Te urăsc, uneori, pentru că te ştiu stăpînă pe toate farmecele cu care m-ai nebunit, te urăsc, presupuind că ai putea dărui din ceea ce e averea mea, singura mea avere. Fericit pe deplin nu aş fi cu tine, decît departe de lume, unde să n-am nici a te arăta nimănui şi liniştit nu aş fi decît închizîndu-te într-o colivie, unde numai eu să am intrarea. Şi această amărăciune e, uneori, atît de mare, încît pare c-aş fi vrut să nu te fi văzut niciodată. E drept că viaţa mea ar fi fost săracă, ar fi fost lipsită de tot ce-i dă cuprins şi înţeles, e drept că nu te-aş fi strîns în braţe, dulce şi albă amică, dar nici n-aş fi suferit atît, nici n-aş fi trăit pururea ca un om care duce un tezaur printr-un codru de tîlhari. Oare acel om, pururea în pericol de a-şi arunca viaţa pentru acel tezaur şi pururea în pericol de a-l pierde,
nu-şi zice în sine, uneori, că, cu toate că iubeşte tezaurul, ar fi fost – nu mai fericit, dar mai puţin nefericit să nu-l fi avut? Aşa zice, poate, dar cu toate acestea nu-l lasă în pădure, cu toate acestea-l iubeşte mai mult decît viaţa. Aşa te iubesc şi eu – mai mult decît viaţa, mai mult decît orice în lume şi, pururea cu frica-n sîn, aş vrea să mor or să murim împreună, ca să nu mai am frica de-a te pierde. Ţi-am spus, Nicuţă, că pentru mine viaţa s-a încheiat. Ce-mi mai spui tu, că sper să aflu alt amor cu uşurinţă şi că nu apreciez îndestul dragostea ta. Nu mai sînt în stare şi nu voi mai fi de-a iubi nimic în lume, afară de tine. Dac-ai cunoaşte această mizerie sufletească care mă roade, dacă ai şti cu cîtă amărăciune, cu cîtă neagră şi urîtă gelozie te iubesc, nu mi-ai mai face imputarea că nu-ţi scriu uneori o vorbă de amor. În acel moment, te-aş săruta, te-aş desmierda, dar te-aş ucide totodată. Momoţelule, îţi sărut mînile tale mici şi genunchii tăi cu gropiţe şi gura ta cea dulce şi părul şi ochii şi coatele şi toată, toată te sărut şi te rog, te rog mult să nu mă uiţi deloc, deşi poate tocmai cînd vei şti că te iubesc, nu vei mai pune nici un preţ pe iubirea mea. Emin“. (iunie 1882).

(va urma)

Elisabeth Bouleanu

Între trecut şi prezent (1)

in Polemici, controverse

Între trecut şi prezent sînt puse în balanţă cele două sisteme COMUNISM şi CAPITALISM. Între acestea, există o singură Românie, în care omul ar trebui să construiască româneşte, să vorbească româneşte, să trăiască româneşte şi chiar să moară româneşte.
Mileniul al III-lea este însă coşmarul din care nu te poţi trezi, România părînd un univers necunoscut, într-o altă planetă mai puţin albastră şi intens colorată cu neîncredere, „amputarea” iminentă a speranţei. Cele două generaţii din cele două sisteme au preocupări şi orientări diferite din punct de vedere filologic, istoric sau religios. „Omul biblic s-a aflat într-un raport existenţial şi creator cu cuvîntul lui Dumnezeu. Purtătoare a acestui CUVÎNT, Biblia, în diferitele ei faze, a fost considerată mereu un text deschis, aflat într-un proces de creştere organică, în care NOUL nu distruge VECHIUL, ci dă un plus de sens, actualizîndu-l“. (Vladimir Peterca) În lumea de astăzi, care aşteaptă apocalipsa, planeta pare populată de fiinţe monstruoase, degenerate, abstracte, destinul lor fiind propulsat de răsturnările politice ale epocii. Această generaţie „rătăcită“, constrînsă să devină un rebut tardiv, ar trebui să fie generaţia de ruptură între vechi şi nou, mergînd „mînă-n mînă“ spre viitor, fără a mai întoarce capul spre trecut, pentru a găsi scuze pentru eşecurile din prezent.
Distanţa dintre concepţiile din CAPITALISM şi COMUNISM sînt ca dintre CER şi PĂMÎNT. Pămîntul, părînd „orizontal“, se întretaie cu Cerul (vertical), formînd o CRUCE, pe care o duce fiecare prin destinul său. Personal, nu am crezut în COMUNISM, nu cred nici în CAPITALISM, cred în ADEVĂR, doar EL fiind suprem. Dar, adevărul meu nu e şi al tău (eu aprob, tu dezaprobi) şi atunci, să respectăm cele 10 PORUNCI. Ca termen de comparaţie între cele două sisteme, am să mă refer la femeia „TOVARĂŞĂ“ şi femeia „DOAMNĂ“.
Prima, femeia „TOVARĂŞĂ“, cu dosar „curat“, îmbrăcată modest, dar, totuşi, elegant, femeia clasei muncitoare, stahanovista care îndeplinea planurile cincinale. Femeia care locuia la bloc, în apartamente „cutii de chibrit”, dar primite gratuit, mobilat cu mobilă cumpărată în rate lunare. Femeia fericită că în concediu poate merge la munte şi la mare, cu bilet prin sindicat, costul biletului fiind derizoriu. Femeia, care stătea, ore întregi, la „coadă“ (în ultima perioadă) pentru alimente, dar în frigiderul căreia se găsea destulă carne. Femeia bucuroasă că are asigurată „bucata de pîine“ pentru ziua de mîine. Femeia care defila la 1 Mai şi 23 August, ovaţionîndu-l pe „TOVARĂŞUL“ – „cel mai iubit fiu al poporului“, dar care a fost scutită să culeagă căpşuni într-o ţară străină sau să spele la fund persoane în vîrstă. Femeia căreia, deşi era o doamnă, nu i s-a spus niciodată decît TOVARĂŞA, care a fost obligată să nască „decreţei“, şi s-a pus bine cu Dumnezeu.
Astăzi, femeii i se spune DOAMNA, dar trăieşte mai rău ca atunci cînd era TOVARĂŞA. Graniţele sînt deschise, dar ea nu poate călători, fiindcă o „latră“ leii, deveniţi căţeii EURO. Însă merge la VOT, votîndu-i pe urmaşii lui BRĂTIANU, sperînd, pentru mîine, o bucată mai bună de pîine.
Femeia TOVARĂŞĂ era întîlnită peste tot: în şcoli, în teatre, pe scenă, în literatură, în sport, în spitale, pe şantiere, în fabrici etc. etc.
Femeia TOVARĂŞĂ nu şi-a „etalat“ niciodată fundul „la vedere“ sau „silicoanele“ pe tavă.
Acum, „DOAMNE“ în fundul gol şi silicoane calcă demnitatea femeii în picioare, meditînd asupra satisfacţiilor trecătoare, făcînd din idealul lor un ţărm ghicit în zare. Tot începutul are şi un sfîrşit, iar sfîrşitul un nou început.
În istoria omenirii, toate marile imperii au căzut. Nu au fost bătute în cuie, în afară de cel al lui CHRIST0S. Din păcate, importăm tot ce-i mai rău din Occident, inclusiv „dezmăţul“. Călătorind prin destin, încercăm să fim flori de crin. În albul de crin nu înflorim decît dacă, printr-o minune, ne purificăm prin Rugăciune. Adevărurile fundamentale: ŞTIINŢIFICE, MATEMATICE, REVELAŢIA, CREDINŢA, Dumnezeu le-a întrupat în EU. E greu de aflat ce ar fi de preferat.

(va urma)

LILIANA TETELEA

Scrisoarea săptămînii

in Polemici, controverse

Stimată domnişoară redactor-şef Lidia Vadim Tudor,
Constantin cel Mare, întîiul împărat al creştinilor, ducea război, aşa cum zic unii istorici, la Roma, cu Maxenţiu, înainte ca acesta să ia împărăţia. Iar alţii zic că acest război ar fi avut loc undeva lîngă Dunăre, şi că ar fi fost purta împotriva sciţilor. Sfîntului Constantin i s-a arătat pe cerul amiezii semnul Crucii, care, în opinia lui, însemna biruinţă (In hoc signo vince – „Întru acest semn vei învinge“). Astfel, împăratul creştin a obţinut o strălucită victorie. Urmarea a fost Edictul de la Milano (313), prin care creştinismul ajunge să fie recunoscut de stat. Sfînta Elena, mama lui Constantin cel Mare, a descoperit la Ierusalim Crucea pe care a fost răstignit Mîntuitorul, s-a închinat la ea şi a sărutat-o, iar Fericitul Macarie, Patriarhul Ierusalimului, a înălţat deasupra amvonului Cinstita Cruce, ca să o vadă poporul, şi a hotărît ca Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci să aibă loc la data de 14 septembrie.
Ştiu ce suferinţă înduri cînd îţi pierzi un părinte. Eu am trecut prin această experienţă la 16 ani, cînd mi-am pierdut ambii părinţi la interval de 6 luni.
Am făcut această introducere pentru că Vadim Tudor a murit în zi mare, la Înălţarea Sfintei Cruci, iar cei care l-au iubit au adus un pios omagiu acestui mare OM, care s-a dus prea repede în veşnicie, spulberînd visul a mii de români, de înfăptuire a României Mari. Viaţa e tristă fără Tribunul Vadim, fiindcă numai el avea harul divin să-i însufleţească pe români să-şi apere idealurile naţionale. Fiecare Neam are un stăpîn, dar şi un înger. Îngerul românilor este limba română, iar Vadim a fost un maestru al cuvintelor, ştiind cum să le mînuiască pentru a le da fineţe şi strălucire. Pamfletele sale vor rămîne ca un adevărat tezaur literar, prin vorbele acide folosite pentru zugrăvirea personajelor sale. De timpuriu a preluat ideea sacrificiului pentru realizarea idealurilor naţionale, fiind un naţionalist iluminat desăvîrşit. Tudor Vladimirescu a fost cel care „a îmbrăcat cămaşa morţii“ pentru a realiza idealurile naţionale, fiind eroul preferat al lui Vadim. Cetăţeanul Naţiunii – liber, egal şi fratern – este obligat, prin mîndria, demnitatea şi conştiinţa propriei existenţe, de a-şi servi suveranul – Naţiunea. De a servi libertatea prin Naţiune. La români, credinţa în Isus şi mulţumirea că eşti român sînt una. Doctrina naţionalismului luminat, aplicată de Vadim, are la bază aceste precepte, pe care le-a respectat cu stricteţe. Mişcarea naţională din România a primit o grea lovitură la dispariţia Tribunului Vadim. Greu se va găsi o altă personalitate de înaltă
ţinută morală care să preia moştenirea politică a lui Vadim, pe care să o ducă mai departe. Acest fapt îl pot afirma cu certitudine. Sînt membru fondator al PRM, Filiala Iaşi, şi am toată colecţia revistei „România Mare“ în care, de altfel, am şi scris un articol, intitulat „În dialog cu membrii de partid“, nr. din 16.08.1991. Din fericire, moştenirea spirituală a lui Vadim a fost preluată de fiica sa, Lidia, care sînt sigur că va pune umărul la greu ca să ducă mai departe visele tatălui său. Fie ca Dumnezeu să vă dea puterea şi înţelepciunea de a transmite cititorilor revistei „România Mare“ lumina care să le călăuzească paşii. Cei mai îndreptăţiţi să se hrănească din această lumină sînt tinerii, care pot lua direcţia de deplasare corectă, pentru a încerca să salveze România de la dezastru. Poetul nostru naţional Mihai Eminescu a afirmat cu claritate: „Sîntem români şi Punctum!“. Lidia Vadim Tudor poate şi trebuie să spună răspicat: „Sîntem puternici şi Punctum!“. Vă doresc noi succese şi multă sănătate. Doamne ajută. Cu respect,

Ing. Silviu Chircan, Iaşi

Biserica Colţea, vechi spaţiu istoric din inima Bucureştilor

in Polemici, controverse

Lăcaşul ortodox din centrul Capitalei, cunoscut sub numele de Biserica Colţea, sau Trei Ierarhi Colţea este cel mai vechi edificiu funcţional, rămas astăzi în picioare, avînd statut de monument istoric. Biserica de piatră a fost ridicată la finele Secolului XVII, cu binecuvîntarea mitropolitului Teodosie, de spătarul Mihai Cantacuzino, pe locul unei biserici de lemn, construită, cu aproximativ o jumătate de secol mai înainte, de slugerul Udrea Doicescu. După moartea lui Udrea, lăcaşul a rămas în grija fratelui său, Colţea Doicescu, al cărui nume îl poartă biserica şi astăzi. Prin grija ctitorului Cantacuzino, a apărut, astfel, pe tărîm românesc prima replică a celebrei Vasiliade.
În jurul bisericii s-a dezvoltat renumitul ansamblu al Mînăstirii Colţea, care cuprindea biserica, spitalul şi şcoala, unde erau chemaţi să vină „cei ce poftescu a nu-şi pierde în zadar vremea tinereţilor“. Un îndemn ce se potriveşte şi astăzi, dacă avem în vedere modul în care se desfăşoară procesul de învăţămînt.
De la numele clucerului Colţea, care avea casa în apropierea bisericii, şi-a luat numele mahalaua din împrejurimi şi biserica. Aici, spătarul Mihai Cantacuzino a ridicat, cu acordul urmaşilor clucerului Colţea, biserica de piatră cu hramul „Sfinţii Trei Ierarhi“, numită la 1699 şi Mînăstirea Trisftitele, precum şi întregul complex format din 3 paraclise, un spital cu 24 de paturi, spiţerie, casă pentru doctori, şcoală, odăi pentru dascăli, casă pentru epitropul şi iconomul mînăstirii şi o casă pentru un arhiereu străin. Biserica mare, care se găsea pe atunci în mijlocul curţii, a fost terminată de Mihai Cantacuzino în 1702, cînd a şi primit un hrisov patriarhal. Biserica a fost pictată de renumitul zugrav-pictor Pârvu Mutu, mărturie fiind pînă astăzi registrele păstrate în pridvor şi brîul de la baza turlei naosului. Mai tîrziu, în anul 1770, logofătul Necula Măinescu a adăugat bisericii un al doilea pridvor, aşezat în faţa celui mare, existent deja. Ansamblul Colţea şi biserica mare au ars în februarie 1739, dar au fost refăcute în acelaşi an. Acest monument a mai suferit pagube importante şi la cutremurul din 1838, dar a fost reparat în 1841. În 1871, biserica este pictată în interior de Gh. Tattarescu, care a alternat panouri pictate cu diverse motive şi decoraţiuni din imitaţie de marmură. În pronaos, se află tabloul votiv al ctitorilor, spătarul Mihai Cantacuzino şi soţia sa, Maria.
Complexul Colţea a avut şi turnul său, considerat podoaba oraşului. În anii 1714-1715, în timpul domniei lui Ştefan Cantacuzino, ansamblul a fost împrejmuit cu ziduri, şi s-a ridicat un turn care îi servea drept clopotniţă cu ceas şi foişor de foc, de dimensiuni neîntîlnite pînă atunci în Ţara Românească. Acesta era situat în apropierea axei bisericii, la 20 m spre vest, pe sub el făcîndu-se intrarea în incintă.
În Secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, Turnul de la Colţea era unul dintre cele mai atrăgătoare monumente pentru călătorii care vizitau Bucureştii. Avariat de cutremurele din 1802, 1829 şi 1838, turnul a fost demolat în 1888, pentru lărgirea bulevardului. Din însemnările multor vizitatori aflăm că acest turn era „podoaba oraşului“. Poate şi de aceea el este singurul monument care apare desenat în planul Bucureştilor, în anul 1770.
Arhitectural, în realizarea bisericii predomină stilul brâncovenesc, însă acesta se îmbină cu cel byzantin, cel românesc şi cu barocul italian. Printre reliefurile decorative cu elemente florale, încadrate între coloanele pridvorului, se află şi vulturul bicefal cantacuzin. Toate acestea dau o valoare inestimabilă Bisericii Colţea, un monument reprezentantiv al epocii brâncoveneşti, ilustrat prin tehnica şi măiestria procedeelor decorative ce ating perfecţiunea.

ANTON VOICU

Marcel Proust şi oltenii (2)

in Polemici, controverse
pag-5-marcel_proust_x

Într-o nouă scrisoare expediată la Corcova, în care, pe lîngă compasiunea exprimată pentru moartea mamei lui Anton, prinţesa Elena Bibescu, născută Epureanu, Proust revine la propunerea de a se stabili vremelnic în satul mehedinţean: „Nu-ţi cer să-mi scrii, acum, că am simţit ce efort cere asta, dar poate mi-ai putea transmite prin cineva intenţiile tale şi dacă îţi convine propunerea mea de a merge la Corcova, să petrec lunile martie, aprilie, mai, dacă vrei (şi dacă nu sînt flori) – iunie… Oricum ar fi, m-aş putea aranja în aşa fel încît să petrec o lună cel puţin în preajma sărmanului meu Anton, să plîng alături de el sau, mai bine, să nu plîng, să încerc să-l leg din nou de viaţă, să fiu drăguţ, cît de drăguţ voi putea”.
Intenţia de a veni la Corcova stăruie, şi iată-1 pe Proust dîndu-i lui Anton Bibescu detalii privind planul călătoriei şi timpul şederii: „Dacă îţi convine să mai rămîi în România, şi dacă doar singurătatea e ceea ce te alungă de-acolo, aş putea pleca (după ce mă voi fi odihnit la pat cîteva zile, deoarece călătoria asta mă va zdruncina puţin) spre Strehaia, pe care tu o numeşti nepractică, şi a cărei prietenească lipsă de confort mă va cuceri, către 10 februarie, şi să sosesc, odihnindu-mă de două ori pe drum, în jur de 14 februarie, rămînînd apoi acolo, în prejma ta, pînă în aprilie, discret şi nestingherindu-te, dar «la îndemînă» cînd vei avea chef să discuţi…”.
Despre alergia lui Proust la flori (scriitorul voind, cum s-a văzut, să vină la Corcova doar în lunile în care „nu sînt flori”) vorbeşte şi Martha Bibescu în „La bal cu Marcel Proust”. Florile (care cresc din belşug în crîngurile Corcovei) erau neprielnice bolii de astm de care suferea Proust (motiv pentru el de a scrie, pe această temă, şi o „baladă a decepţiei amicale”, intitulată „Noi lieduri din Macedonia”). Va trebui să mai notăm însă că, din cele trei mari teme inspirate din jocurile florale prezente în ciclul ,,În căutarea timpului pierdut”, florile de păducel aparţin ciclului copilăriei, merii – ciclului „nomad”, al vieţii scriitorului, iar cea de-a treia temă, cea a merilor înfloriţi, aparţine ciclului Corcova.
Luptele purtate în primul război mondial pe teritoriul Olteniei îi trezesc lui Proust teama ca aceasta să nu fie nimicită de cotropitori. „Nume dragi, ca acelea de Corcova, îmi erau tot atît de familiare şi de apropiate ca Senlis şi de o mie de ori mai dragi decît Bonnelles – îi scrie el lui Anton în ianuarie 1917 – şi tremuram întruna să nu le văd în vreun comunicat; şi mă învinuiam că nu cunosc îndeajuns şi altele, pe care trebuie că voi le îndrăgiţi, şi care sînt poate consacrate prin amintiri de-ale ei, de-ale tale, de-ale lui Emanuel, de-ale prinţesei Bibescu… Cît de prezenţi îmi sînteţi în inimă în clipa aceasta!”.
Călătoria mult visată în Oltenia n-a fost realizată decît cu gîndul. Strehaia şi Corcova n-au fost decît două puncte pe linia ideală ce duce de la Paris la Constantinopol, unde se afla un alt bun prieten al lui Proust, Fénelon, o „linie a amintirilor, necontenit frecventată şi folosită”, cum se exprimă marele scriitor în primul volum al ,,Timpului regăsit”. Dar, după cum ne încredinţează Martha Bibescu, o călătorie a lui Proust, nerealizată, „depăşea în realitate spirituală, în bogăţie de emoţii, călătoriile pe care izbutea să le facă”.
Cert este că, dacă numele Corcova apare întîmplător în „Legenda secolelor“ lui V. Hugo – ,,Cine ştie ce priveşte bătrînul Munte Corcova pe deasupra umărului dealurilor” („Le Petit Roi de Galice”, cap. III) – Marcel Proust este cel care-l salvează de la uitare şi-l introduce, ajutat şi de familia Bibeştilor, în literatură.

Sfîrşit

TUDOR NEDELCEA

Se cern valorile spre cer…

in Polemici, controverse
pag-4-papaianii

Ieri scriam despre dispariţia unui om de mare talent şi rafinament spiritual, Ion Gyuri Pascu, astăzi ar trebui să scriu despre un actor în care eu am văzut întotdeauna măsura tinereţii mele, ca pasăre măiastră. Aveam, în copilărie, un prieten mai mare cu cinci ani decît mine, şi căruia ceilalţi prieteni ai săi îi spuneau „bombiţă“. Era un tip rebel şi nonconformist. Cînta foarte frumos şi minţea la fel de frumos. Eram fascinat de personalitatea sa. Îmi plăcea mai ales cum arăta. Multe fete îi pronunţau numele în taină… Mai tîrziu, aveam să-l văd într-un film pe Sebastian Papaiani şi… să-l descopăr în el pe prietenul meu… „bombiţă“. Aşa l-am îndrăgit eu pe Sebastian Papaiani. Mereu l-am văzut în el pe prietenul meu bombiţă, dispărut şi el dintre noi cu foarte mulţi ani în urmă. Amîndoi aveau ceva în spiritul lor care nu se potrivea cu filozofia zilei. Dar… Papaiani avea un orizont mai vast şi o atitudine mai radicală. A făcut actorie parcă dintr-un instinct ancestral. Orice ar fi spus era credibil, dar, spre deosebire de prietenul meu, cu siguranţă nu minţea. El spunea totul în cel mai dureros mod posibil. L-am auzit vorbind despre marele poet Vasile Militaru. Pînă atunci, am crezut că eram unul dintre cei mai mari admiratori ai marelui poet. Atunci am aflat că Sebastian Papaiani locuise pe aceeaşi stradă cu Vasile Militaru. A vorbit atît de frumos despre marele poet interzis în regimul comunist, încît în sufletul meu l-am aplaudat îndelung. Acum, Papaiani, tînărul fermecător din „Păcală“, fizic, nu mai este cu noi. Să-l plîngem? Ar fi inutil… Îl vom plînge cu rîndul fiecare dintre noi în taina nopţilor noastre. Să-l aplaudăm? Este o frumoasă alegere… dar parcă prea puţin pentru dimensiunile spiritului său eliberat din pruncie de orice fel de constrîngeri. Papaiani este actorul care ne-a arătat că soarele iese pe strada sa atunci cînd vrea el. Şi atunci… ce am mai putea adăuga noi la frumuseţea şi vitalitatea unui asemenea crez? Ce am mai putea adăuga? Un singur lucru: recunoştinţa societăţii noastre pentru marea jertfă a actorilor şi artiştilor români, plătiţi în silă, ca nişte actori ambulanţi din epocile trecute. Dragi români, haideţi să învăţăm să fim generoşi cu toată lumea! Iar pentru tine, iubite reper în lumină, mă voi judeca în fiecare zi cu timpul, revendicîndu-te pas cu pas şi bucată cu bucată, pînă voi obţine un loc de onoare la spectacolul eternităţii tale. Ce înger frumos ai fost, „bombiţă“! Ce înger frumos ai rămas! Voi păstra ceva din flacăra focului recunoştinţei mele şi pentru alte zile de care mă tem. Dar nu pentru mine mă tem… Iar dacă nu aş mai fi pe metereze, veţi găsi pusă deoparte, pentru zile grele, lumina candelei mele pentru geniile acestui popor. Drum bun, înger cu aripi de lumină! Se cern valorile spre cer şi nici o lacrimă din lume nu va putea răscumpăra plecarea lor.

Ilarion Boca

Bilanţ mohorît – perspective sumbre (1)

in Polemici, controverse

Mai incitant decît Brexitul din Marea Britanie, Euro 2016, eveniment care ne-a forfecat somnul, nervii şi speranţele, timp de o lună de zile, este de acum istorie. Tribunele, atît de colorate şi de sonore, au rămas, pentru scurtă vreme, pustii. Fluieraşii şi-au pus instrumentele în borsete, iar fotbaliştii s-au întors pe la casele lor. Unii – veseli, primiţi cu alai şi fanfară, alţii – ignoraţi, suduiţi sau ameninţaţi, meditînd acum, fără teama de cartonaşe, la firele de iabă pe care le-au smuls, inutil, de pe terenul de joc. Trei ţări de gintă latină – Franţa, România şi Portugalia – au deschis şi au închis balul în care a fost desemnată regina Europei. Au triumfat lusitanii, surprinzător, dar mai ales norocos, dacă ne gîndim la prestaţiile lor din grupa F, în care n-au cîştigat nici o întîlnire (au obţinut 3 remize), au marcat 4 goluri, primind tot atîtea. Mai departe, au depăşit Croaţia, după prelungiri, au trecut de Polonia la loteria loviturilor de la 11 metri şi, ceva mai clar, de Ţara Galilor, o debutantă care a întrunit elogiul tribunelor şi al milioanelor de telespectatori. Ca să ajungă în finala continentală de pe locul trei (penultimul) dintr-o grupă modestă, dar mai ales s-o cîştige, este ca şi cum premianta şi-ar fi pus pe cap o coroniţă confecţionată nu numai din flori proaspete, ci şi din fire ofilite. În schimb, Germania, care n-a pierdut nici o întîlnire şi n-a primit nici un gol în grupa C, a plecat acasă după semifinala cu Franţa. Şutul sănătos, dar şi norocos al lui Eder a făcut din Portugalia campioana Bătrînului Continent, în timp ce mingea împinsă cu disperare de francezul Gignac a nimerit bara porţii apărată de Rui Patricio. Dar, de cînd lumea, acesta-i farmecul ingrat al fotbalului. Învingătoarea mai mult s-a apărat, îndeosebi după ieşirea de pe teren a lui Cristiano Ronaldo, cel care, la sfîrşit, plîngea de durerea provocată de o leziune a ligamentelor, dar cele mai multe lacrimi le vărsa pentru bucuria succesului. Franţa, considerată de cei mai mulţi o cîştigătoare sigură, a pierdut pe mîna ei. ,,Les Bleus” au intrat pe teren ca pentru o simplă formalitate. Infatuarea jucătorilor şi lipsa de inspiraţie a lui Deschamps de a renunţa la Giroud şi la Payet, două piese uzate, şi-au spus, în ultimă instanţă, cuvîntul. Francezii n-au mai fost ,,cocoşii” înfuriaţi de disputa cu nemţii. Uneori, semănau cu nişte găini bete. Pînă şi Griezmann părea că nu ştie de ce se află pe Stade de France.
Cu excepţia cîtorva confruntări, Euro 2016 a fost cam anost. Acelaşi joc de pase înapoi, plictisitor, ca să nu spunem enervant, gafe monumentale, autogoluri, surprize de proporţii şi atîtea deziluzii. A fost o umbră a fotbalului pe care îl vedeam pe vremea unor monştri sacri ai balonului rotund (Cruyff, Van Basten, Bekenbauer, Gerd Müller, Shearer, Keegan, Baggio, Rivera, Eusebio, Figo şi alte staruri). Unele reprezentative cu pretenţii, ca Anglia, Spania, Belgia, Suedia, Cehia, Rusia, Austria,
s-au comportat modest. În schimb, prestaţiile echipelor Franţei, Poloniei, Croaţiei, Ţării Galilor, Islandei şi a celei de pensionari a Italiei au fost aplaudate la scenă deschisă. Cît despre reprezentativele României, Albaniei, Irlandei de Nord, Slovaciei, Turciei, Ucrainei şi Ungariei, toate au confirmat, şi de această dată, că nu se ridică la nivelul fotbalului vest-european. Şi mai grav este faptul că ţări ca Olanda, Danemarca, Norvegia, Grecia, Serbia, Bulgaria, unele, foste campioane europene, s-au situat sub pragul nostru, neizbutind să ajungă în Hexagon. Euro 2016 a atîrnat, totodată, ca o piatră de moară de crampoanele unor vedete. Nu mi-aş fi închipuit că marele Ronaldo ar putea să dea de atîtea ori pe lîngă minge, de părea că ar fi jucat în curtea şcolii. Este adevărat, a avut şi două-trei sclipiri de geniu, dar ele nu l-au salvat, starul portughez plasîndu-se pe locul 7 în topul celor mai buni fotbalişti care au evoluat la Euro 2016. Nici Lewandowski, strălucitoarea stea a lui Bayern München, n-a rupt gura tîrgului, fiind pus în umbră de cîţiva coechipieri polonezi. Prestaţii şterse ne-au oferit şi Müller, Schweinsteiger, Ibrahimovici şi Rooney.
Să lăsăm însă considerentele asupra campionatului european pe seama specialiştilor şi să revenim la mioriţele noastre.

(va urma)

NICOLAE DĂSCĂLESCU

Amintiri din temniţele bolşevice (15)

in Polemici, controverse

La 31 mai 1969 mi s-a fixat data cînd voi fi sărbătorit pentru ieşirea la pensie. Adela şi colegele pregătiră un mic bufet rece, cu sandvişuri, caşcaval, şuncă şi salam, iar bărbaţii făcură rost de ţuică. Am procurat şi eu vin şi apă minerală. La ora 12 fix au venit toţi colegii de la serviciul desfacere. A vorbit întîi directorul Gafencu, aducîndu-mi mulţumiri pentru corectitudinea cu care am muncit. Apoi a vorbit şeful de serviciu Betlen, după care au rostit cîteva cuvinte, pe rînd, toţi colegii din biroul în care lucrasem. Fiecare mi-a adus elogii peste aşteptările mele. Felecan a mărturisit chiar că i-am servit ca model de om, care s-a purtat cu el ca un tată, apoi îmi oferi cadoul: un serviciu de vin şi o tavă, cu un bilet de felicitare. Au urmat urările celorlalţi colegi. Între timp se consumau bunătăţile şi se dezlegau limbile. După două ceasuri petrecute cu voiebună, mi-am luat rămas bun de la toţi şi, condus de Felecan, am plecat pentru totdeauna din serviciu. De atunci n-am mai lucrat…
În ziua de 15 septembrie 1959 a dat Dumnezeu o ploaie grozavă. Apa, nemaiavînd unde se scurge, a intrat în pivniţele oamenilor. Aşa s-a întîmplat la vecinii noştri din Strada Cuza Vodă 14. Vecina noastră, Borişca, ne-a cerut ajutor la evacuarea apei din pivniţă. După ce am scos zeci de găleţi de apă murdară, mi s-a făcut rău şi am fost dus la clinică, unde mi s-au făcut investigaţii serioase şi mi s-a spus că am făcut colică renală. Doctorii Beraru şi Petrişor au stabilit că e nevoie de operaţie, căci piatra are 2,5 cm2. Am rămas internat, stabilindu-se data operaţiei pentru miercurea următoare, adică după 5 zile. Doctorul Beraru m-a luat în primire în vederea intervenţiei. A doua zi, fiind sîmbătă, a venit Viruca la mine şi mi-a propus să vin acasă pînă luni dimineaţa. Eu am acceptat şi am plecat împreună. Luni, cînd să mă întorc la clinică, am aflat că Romi Ivan şi alţi deţinuţi de la Canal fuseseră arestaţi din nou. Nu ştiam ce să facem. În cele din urmă, m-am înţeles cu Viruca să mă duc la familia Păuşan, la Mioara, şi pînă se vor linişti lucrurile să fac şi cîteva băi sărate, urmînd ca, după aceea, să revin la clinică pentru a fi operat. Familia Păuşan m-a primit bine şi chiar de a doua zi am început tratamentul, împreună cu Todor Păuşan. După primele băi mă simţeam mai întremat. Dar a treia zi
s-a întîmplat nenorocirea. La un sfert de ceas după ce intrasem în bazin, a venit şi un tînăr să facă baie. Eu nu i-am dat importanţă, doar că m-a impesionat albeaţa corpului său, însă mi-am văzut de-ale mele în continuare. După ce am terminat, am ieşit cu Todor în curte, să ne pregătim de întoarcere. După cîţiva paşi m-am pomenit atins cu mîna pe umăr. Era tînărul din bazin, ofiţerul de securitate Puşcaş, fost coleg de clasă cu Nelu, care mi-l şi prezentase cu cîteva zile mai înainte. M-a întrebat dacă-l cunosc. I-am răspuns că nu-l cunosc. „Bine, zice el, mergeţi cu mine la miliţie, să stăm de vorbă”. L-a chemat şi pe Păuşan şi ne-am dus toţi trei, ca nişte prieteni, povestind fleacuri. Ajuns la miliţie, l-a rugat pe Păuşan să-mi aducă ce mai aveam pe la ei, căci pe mine mă duce la Cluj. După plecarea lui Păuşan, tînărul m-a poftit în maşină, lîngă şofer, şi el a intrat în localul Miliţiei. Într-o jumătate de ceas, Păuşan i-a predat bagajul meu lui Puşcaş şi am plecat spre Cluj…
* * *
Aici se întrerupe relatarea celei de-a doua detenţii, moartea surprinzîndu-l pe autor în plină rememorare. Poate că aducerile aminte l-au tulburat şi i-au grăbit sfîrşitul…

Sfîrşit

ION ŞTIRBU

Basarabia sau Moldova

in Polemici, controverse

Valorile naţionale m-au animat dintotdeauna, de aceea am activat oriunde s-a pus problema promovării şi apărării lor. De 3 ani, ca membru al Cultului Eroilor Prahova, particip la pelerinajele anuale pe care filiala din Vălenii de Munte le face la cimitirele militare de la Ţiganca şi Cania (raionul Cantemir, Republica Moldova), unde se găsesc osemintele a peste 1.500 de militari români căzuţi în luptele din iulie 1941 pe acele cîmpuri, pentru eliberarea Basarabiei şi reîntregirea neamului. Pelerinajele se prelungesc apoi cu vizite în alte localităţi.
La Chişinău, cu sprijinul Asociaţiei veteranilor transnistreni, delegaţia noastră de 16 persoane a participat la ceremonia sărbătorii naţionale – Ziua Suveranităţii Republicii Moldova, din 27 august 1991. Faţă de o pancartă a delegaţiei noastre – Basarabia – pămînt românesc – preşedintele Asociaţiei veteranilor transnistreni, colonel (r) Anatol Caraman, a protestat: „Noi sîntem MOLDOVENI, basarabeni sînt cei din Bugeac”. Aşa este!
Adevărata Basarabie este ţinutul de la sudul Republicii Moldova (Ismail, Cetatea Albă). Parte a regatului dacic al lui Burebista, după ce a fost sub diferite stăpîniri, cea mai durabilă şi benefică fiind cea a genovezilor în Secolele IX-XII, în războiul contra tătarilor din 1343-1345, este adus în componenţa Ţării Româneşti de însuşi întemeietorul acesteia, voievodul Basarab I (1310-1352), supranumit unificatorul, în onoarea căruia ţinutul a fost numit Basarabia.
Moldova a preluat controlul asupra cetăţilor genoveze din Basarabia istorică în timpul domniei lui Alexandru cel Bun (1399-1432), dar Ştean cel Mare (1457-1504) este nevoit, în 1484, să renunţe la ele în favoarea Imperiului Otoman, care redenumeşte ţinutul Bucak (citeşte: Bugeac), însemnînd în turceşte: „Ţinut de frontieră“, devenind parte a paşalîcului Silistra. În cursul războiului ruso-turc din 1806-1812, Imperiul Ţarist ocupă atît Bugeacul, posesie otomană la acea vreme, cît şi principatele române Moldova şi Muntenia, state autonome sub suzeranitate otomană, teritorii pe care Ţarul Alexandru I le declară anexate încă în Tratatul secret încheiat cu Napoleon la Erfurt, la 12 octombrie 1808, pentru ca la 15 aprilie 1810 să se notifice oficial încorporarea principatelor române Imperiului rus şi punerea lor sub administraţie militară rusă.
Principele Prozorovski, în anul 1810, pune în practică planul de divizarea a principatelor Valahia şi Moldova în patru gubernii: Basarabia, Moldova, Muntenia şi Oltenia
În urma victoriei lui Kutuzov la Slobozia, în 2 octombrie 1811, se încep negocieri de pace. Sub presiunea iminenţei atacului lui Napoleon asupra Rusiei, ţarul îşi reduce pretenţiile la ţinuturile turceşti dintre rîurile Nistru şi Prut: Ţinutul Hotin şi Bugeacul (Basarabia istorică). Dar, prin iscusinţa negociatorului francez Gaspard Louis Andrault, conte de Langeron (1763-1831), care servea interesele ţarului, şi prin trădătoarea complicitate cumpărată cu latifundii şi un inel foarte preţios a însuşi primului dragoman al Porţii (prinţul grec Dimitrie Moruzi, executat ulterior pentru trădare) se încheie Tratatul de pace de la Bucureşti, la 16/28 mai 1812, prin care, în articolele IV şi V, se consfinţeşte sfîşierea în două a Moldovei şi răpirea de către Imperiul Rus a întregului ţinut dintre Prut şi Nistru, denumit de Rusia Basarabia încă din 1810, prin extinderea frauduloasă şi abuzivă a denumirii adevăratei Basarabii istorice asupra celorlalte ţinuturi. „Tratatul a încălcat grosolan practica internaţională şi normele de drept existente în epocă, atîta timp cît Imperiul Otoman ceda ţinuturi care nu-i aparţineau şi care făceau parte dintr-un stat vasal, dar autonom, cu care Imperiul avea un tratat în care garanta frontierele” (dr. istorie Mircea Rusnac). Atunci cînd locuitorii
şi-au putut exprima identitatea naţională, ei şi-au autodenumit formaţiunea statală ca Moldova.

Dan Stănescu

Începutul „istoriei“ anului 2010 – oglindită pe micul ecran (8)

in Polemici, controverse

DIALOG CU GÎNDUL MEU (8)
Incontestabil, oamenii depind de LUNĂ. Adevăr de netăgăduit. Nu există nimeni care să nu fi avut, vreodată, o nelinişte ciudată, de care se face vinovat praful cosmic. Luna este teribil de mecanică.
Soarele vrea să creeze oameni, face această încercare în laboratorul naturii, dar LUNA înghite oamenii. Soarele a depus în interiorul glandelor sexuale ale animalului vorbitor, greşit numit OM, anumiţi germeni solari care, dezvoltaţi aşa cum se cuvine, ar putea să ne transforme în oameni autentici. Oamenii, însă, nu vor să coopereze cu Soarele şi, prin urmare, cu timpul, germenii solari involuează şi se pierd în mod lamentabil. Rasa actuală, devenită insuportabil de lunară, teribil de superficială, nu mai serveşte la experimentul solar, motiv pentru a fi distrusă. Oamenii au centrul magnetic de gravitaţie în personalitate, în cafea, în băutură, în afaceri, în sex etc.
Care este scopul real al existenţei noastre? Cu ce scop trăim în lume? Suferim nespus. Pentru ce? Şi ce urmează după toate astea?
Există două linii de viaţă: una ORIZONTALĂ şi una VERTICALĂ. Ele formează o cruce în interiorul nostru, aici şi acum, nici o secundă mai înainte, nici o secundă mai tîrziu.
ORIZONTALA începe cu naşterea şi se termină cu moartea.
În faţa fiecărui leagăn există perspectiva unui mormînt. În ORIZONTALĂ, se află toate procesele naşterii, creşterii, îmbătrînirii şi apoi ale morţii. În ORIZONTALĂ, se află toate plăcerile şi neplăcerile vieţii.
Niciodată legile Pămîntului n-ar putea să ne ofere fericirea autentică, care transformă radical calea VERTICALĂ revoluţionară, care ne conduce la eliberarea finală.
Sîntem o adevărată enigmă pentru noi înşine. Din păcate, nu ne cunoaştem.
Trebuie să fim sinceri cu noi înşine, este necesar să formulăm direcţia „EULUI ÎNSUŞI“, a „SINELUI ÎNSUŞI“, adică a acestui ansamblu de elemente nedorite din interiorul nostru: Mînia, Lăcomia, Desfrîul, Invidia, Orgoliul, Lenea, Gurmandismul etc. etc.
Sîntem, deci, la o mare răscruce… Filozofic, am putea spune: „A FI” sau „A NU FI“, aceasta-i întrebarea.
Independent de voinţa noastră, LUNA controlează toată mecanica Naturii. Ea acţionează asupra lichidelor imateriale şi anorganice: LUNA controlează creşterea plantelor, îşi exercită influenţa asupra fluidelor sexuale; reglează fluxul menstrual al femeii: guvernează concepţia tuturor creaturilor. Este realmente ca pendulul unui ceas: viaţa organică a Pămîntului rulează peste mecanismul ceasului care se pune în mişcare datorită „du-te vino-ului“ pendulului.
Sînt lunare toate procesele gîndirii, ale simţirii, ale acţionării tuturor persoanelor, sînt lunare toate viciile şi răutăţile mulţimii: ura, adulterul, războaiele şi mîrşăviile acestei Mari Prostituate al cărei număr este 666.
Şi atunci?

ZBURĂM DEASUPRA CUIBULUI DE CUC
Cercetînd cugetul în adîncul lui SÎNT ,
inima – emblema SUFLETULUI – străluceşte
ca o stea şi ar vrea în palmele lui
Dumnezeu să stea.
Ritmul ciudat, bătînd şi iubire şi păcat,
Gîndul, poleit cu cuvîntul ce-l gîndim,
dar nu vrem să-l rostim, a şoptit că
înfricoşaţi de anii care vin şi se duc,
ne-am ascuns în cuib de cuc.
În singurătatea sa, nepătata lumină
apărea cînd vîntul bătea în inimă pe
dinafară, ea rămînînd aşa cum este –
tezaur de iubire – zestre pentru
SÎNT şi ESTE, al cărui EU pune inima în
palmele lui Dumnezeu.
Diferiţi sîntem prin fapte, comuni sîntem
doar prin moarte, cînd în ceasul hotărît
ne mistuim în CUIB DE CUC, deasupra sa
zburînd spre un punct ce se pune oriunde
şi oricînd, însemnînd ATÎT!

Sfîrşit
LILIANA TETELEA

Marcel Proust şi oltenii (1)

in Polemici, controverse
pag-5-marcel_proust_x

Se ştie că Martha Bibescu, născută Lahovary, în Bucureştii anului 1889, se va stabili definitiv la Paris, prin căsătoria, timpurie, în 1905, cu prinţul George Valentin Bibescu, nepotul domnitorului valah abdicat la 1848 şi fiul lui George Bibescu (ofiţer francez al lui Napoleon III), rezultat din căsătoria cu nepoata lui Bonaparte, prinţesa de Bauffremont, Henriette de Caraman-Chimay. George Bibescu era văr primar cu Ana-Elisabeta Brâncoveanu, directoarea revistei „La Renaissance Latine”, şi cu fraţii Anton şi Emanuel Bibescu, prietenii apropiaţi ai lui Marcel Proust.
Prin această genealogie, şi mai ales prin verii ei, Anton şi Emanuel, Martha Bibescu are prilejul să-l cunoască pe marele romancier francez. S-au cunoscut prin anii 1904-1905, la o reuniune organizată de Anton şi Emanuel Bibescu. Pe atunci, Martha nu ştia că Proust face literatură. O a doua întîlnire, în 1911, are loc tot la un bal monden. A treia întîlnire se petrece în 1920. Cu cîteva luni înaintea morţii lui Marcel Proust (survenită la 18 noiembrie 1922), Martha încearcă, prin Anton Bibescu, să-l reîntîlnească, dar, bolnav fiind, scriitorul n-o primeşte. Marcel Proust participă la marea durere pricinuită Marthei prin moartea unicei sale surori, Margareta, la 4 aprilie 1918, expediindu-i o scrisoare de consolare (durere transfigurată în ,,Timpul regăsit”, volumul II). La cîţiva ani după moartea lui Proust, Martha Bibescu scrie, pornind de la scrisorile primite de la marele prozator (de către ea şi de către verii ei) cartea „Au bal avec Marcel Proust”, apărută în colecţia „Les Cahiers de Marcel Proust”. (Prima traducere românească a acestei lucrări e datorată lui Tudor Ionescu şi ea apare în 1976, la editura clujeană Dacia, în colecţia ,,Restituiri”).
Fraţii Anton şi Emanuel Bibescu (fiii prinţului Alexandru Bibescu şi ai Elenei Epureanu) s-au numărat, alături de Bertrand de Fénelon, printre cei mai apropiaţi prieteni ai marelui romancier. Emanuel Bibescu îl iniţia pe Proust în arta gotică şi-i argumenta valoarea catedralelor franceze, iar Anton Bibescu era drecretat de către scriitorul francez drept „cel mai inteligent dintre francezi”. Dintre numeroasele scrisori ale lui Proust către Martha, Anton şi Emanuel Bibescu, ne vom opri asupra acelora care se referă la felul în care România, peisajul ei, se reflectă în conştiinţa scriitorului francez.
Se pare că, în urma relatărilor despre România făcută de fraţii Bibescu, şi la sugestia stăruitoare a lui Anton de a părăsi, în scopuri curative, Parisul, Proust dorea să viziteze localităţile olteneşti Strehaia şi Corcova. O scrisoare a lui către Anton (în vremea cînd acesta se afla la Corcova) e semnificativă în acest sens: „S-ar zice că vei rămîne poate toată iarna în România. Ştii că eu, începînd din ianuarie, poate, nu voi fi lăsat să rămîn la Paris. Dacă vrei, vin să mă instalez în vecinătatea locului unde te afli, îmi aduc de lucru şi, de nu mă apucă astma, voi putea petrece acolo luna februarie, martie – dacă mai rămîi -, aprilie, mai – de nu vor fi flori – în preajma ta, fără să te stingheresc, de vreme ce voi fi la o oarecare depărtare de tine, dar putînd, în fiecare zi în care ai prefera să mă vezi, să vin să povestim împreună, şi, în orice zi cînd ai dori, să
n-o fac. S-ar putea să fie o promisiune formală ceea ce-ţi spun acum, deoarece m-aş putea îmbolnăvi, dar, în sfîrşit, e o mare dorinţă, o intenţie bine definită, dacă s-ar potrivi cu ale tale”.

(va urma)

TUDOR NEDELCEA

Moştenire

in Polemici, controverse

Vă pizmuiesc, omeniri rămase după mine, că o să ascultaţi vîntul, pe care nu-l voi mai auzi, că veţi călca pămîntul, pe care eu nu o să-l mai calc, că veţi sorbi lumina, care pe mine nu mă va mai atinge, că veţi auzi fulgerele, apele, cîntecul vîntului, suspinul oamenilor, şoapta şi mireasma porumbului, parfumul pămîntului, care va fi numai al vostru… Vă veţi lupta înainte, veţi urca văzduhurile; şi eu voi tăcea întins pe armele mele tăcute, pe arcul meu frînt, cu săgeţile triste.
Voi veţi auzi mereu mugetul cirezilor întoarse din păşuni cu tidva vie a ugerelor plină.
Aprindeţi măcar o candelă pentru mine, dar băgaţi de seamă să fie pusă la cap, pe care-l veţi găsi ca o ceaţă în stihurile mele, murmurate de adierile de prin grîu şi porumburi, a căror pîine nu o mai gust.
Voi veţi urma să auziţi nechezul hergheliei. Veţi vedea zburînd vulturii, mierlele. O să vedeţi fugind căprioarele. Nu mai trageţi în ele cu săgeata. E păcat!

TUDOR ARGHEZI

Iluziile unui popor bolnav

in Polemici, controverse

Motto: „Cred că inteligenţa, ca formă a bunătăţii, mai poate face ceva în situaţii grele de viaţă“. (eugen Simion)
Acţiunile procurorilor nu trebuie să se bazeze pe fapte, pe probe, este concluzia ultimilor ani de experienţă democratică – iar azi, suspiciunile sînt suficiente. Oricît ar protesta faţă de acest sens nostalgicii principiilor de drept, opinia publică este de partea actualelor forme de manifestare a sistemului coercitiv, a unei radicalizări de tip totalitar. Cu o singură excepţie, anume cînd la tupeul autorităţii abuzive s-a răspuns cu un tupeu şi mai mare. Această excepţie începe să placă unor categorii din ce în ce mai largi – dar, atenţie, nu e vorba de susţinerea unei forme de revoltă, ci de încurajarea tupeului golănesc – apropiată de reacţia copiilor de a se uita cu admiraţie la golanii care fumează în şcoală şi îi rîd în nas directorului.
Îngrijorător este că relevantele rating-uri ale realităţii paralele în care societatea românească îşi duce existenţa – televiziunea şi facebook-ul -confirmă o atitudine (la nivel) de massă de susţinere mimetică a golăniei – un sindrom extins al copilăriei întîrziate, un retard în massă.
Coroborînd această constatare cu rezultatele cercetărilor sociologice privind soluţiile şi instrumentele dorite (de români) pentru rezolvarea problemelor personale şi naţionale, ajungem la o dihotomie relevantă: pe de o parte, românii doresc radicalizarea instituţiilor statului, practic transformarea statului într-un fel de mega instituţie de forţă (cu puşcăria drept unică finalitate!), iar pe de altă parte, admiră şi imită golănia incultă şi frivol-promiscuă, aşa-zisa „şmecherie“. Or, această „dihotomie relevantă“ poartă numele de dublă personalitate, iar implicaţiile sînt clinice, psihiatrice, şi greu de tratat ambulatoriu, necesitînd internare şi regim strict.
Cu alte cuvinte, am toate elementele să cred că poporul român este bolnav grav, este în pragul nebuniei, iar în locul tratamentului pentru însănătoşire, el primeşte boală în doze tot mai mari.
Oră de oră, schizofrenia generală este amplificată de vehemenţa paranoidă a unor acuzatori de serviciu, cu – sau fără emblemă politică, jurnalişti sau activişti civici, procurori şi judecători (ad hoc), care dezvăluie şi condamnă concomitent, cerînd şi emiţînd prin eter în mintea telespectatorului ani de puşcărie pe bandă rulantă. Pînă şi DNA, iniţial fecioara războinică a eposului lor justiţiar, a ajuns să fie suspicionată de aceşti rapsozi ai tele-acuzaţiei de falsă neprihănire, asta fiindcă nu rezolvă toate poftele lor justiţiare, ceea ce i-a condus la concluzia că e pe bani, că, de fapt, nu e fecioară, ci e curvă! Oră de oră se întîmplă asta – culmea – în paralel şi împletit cu cealaltă ipostază a schizofreniei naţionale – golănia „şmecheră“. Prin faţa poporului bolnav se perindă halucinaţiile video şi audio ale tîrfelor mondene, ale ţiganilor manelişti, ale stupizilor pierde-vară mondeni, ale cîntăcioşilor de jenante bolboroseli semidocte, ale şarlatanilor astro-numero-psiho-bio-energo, ale figurilor sinistre din pegra interlopă – de fapt, ale tuturor ciudăţeniilor unei societăţi bolnave, prăbuşite moral şi spiritual.
Ei bine, provoc orice psihiatru să mă contrazică în privinţa distrugerii totale la care este condamnat omul sau poporul care pleacă la culcare după un asemenea bombardament „informaţional“, pentru a se trezi şi a lua de la capăt ziua următoare în acelaşi fel!
Culmea este că, luate separate, cele două aberaţii pot fi suportabile. Se poate trăi şi cu tele-justiţiarii care ţipă puşcărie toată ziua. Greu, cu pseudo-justiţia bazată, aşa cum spuneam, pe suspiciune şi delaţiune, cu instituţii şi economie blocată, cu aşa-zisa economie privată în faliment generalizat… Greu, repet, dar se poate, fiindcă s-a mai întîmplat aşa după războaie, după revoluţii… dar, atunci, lumea, omul simplu, poporul avea fie idealuri, fie teamă… Acum, însă, vine componenta a doua – după acuzator vin golanul şi curva, cu maşini de lux, vilă, vacanţe în străinătate, cu sloganul „trăieşte-ţi viaţa“ şi „munca e pentru proşti“, pauză de publicitate cu „distracţie la maxim“, „bere, bere, bere“, „iei credit fără buletin“, revenim în direct la tăietorii de frunză din modă şi showbiz, care povestesc, cu limbajul lor zdrenţuit ca şi pantalonii, cum au suferit cînd cu implantul, şcoala primară, actualizarea agendei telefonice şi mai ales, da, mai ales despre cît de greu le este fiindcă sînt direcţi, spun tot ce au pe suflet – transformînd astfel în virtute tîmpenia expusă fără restricţii mentale sau morale.
Ca un apogeu al personificării nebuniei generalizate, sînt cei care îmbină cele două ramuri ale schizofreniei – justiţiarul opulent! Sînt personaje care nu pot justifica traiul luxos, despre care nu se ştie mai nimic, în afara unor biografii evident inventate, al căror limbaj, cu tendinţe de preţiozitate sau cultură, denotă impostura crasă. În faţa unor moderatori pe care nu-i interesează decît circul, aceştia se agită într-o continuă vehemenţă, acuzînd şi condamnînd ferm, ei ştiu tot, au acces la toate secretele, au fost confidenţii tuturor marilor oameni, au citit şi studiat tot, din spusele lor ai impresia că lumea a depins şi va depinde de ei… Desigur, oricine îşi păstrează puţină logică îşi dă seama de totala impostură, de bătaia de joc în care se transformă emisiunile cu asemenea invitaţi… şi totuşi… Totuşi sînt prezenţi în continuare în platouri, ba chiar impostorii nu mai au timp să respire, care să fie explicaţia? Una singură – telespectatorul, poporul, este din ce în ce mai bolnav.
Sincer, am început să regret o altă perioadă de înnebunire – a afacerilor. Da, a existat acum ceva ani, nu mulţi, o perioadă în care erau multe, multe emisiuni destinate „mediului de afaceri“, afacerea era prezentată ca un fel de reacţie firească după primii paşi, după întîiul caca la oliţă… Ei bine, rezultatul a fost o paranoia a îndatorării, a gajării caselor şi terenurilor, a vînzării, a pierderii locurilor muncă, a spolierii şi distrugerii ultimelor întreprinderi ale statului. Regret însă acea perioadă, fiindcă afecta naţiunea aproape numai material- pe cînd actuala nebunie decerebrează nu doar societatea, naţiunea – ci chiar omul. Pe fiecare dintre noi.
Concluzia? Vorba unui prieten de-al meu, C.T. Popescu: „Patria e o poveste a cărei urmare îţi este dat s-o trăieşti“. Sau parcă nu sîntem aşa prieteni, ba chiar dimpotrivă… Corecţie-în ziua de azi, oricine gîndeşte îmi este prieten! Asta trebuie să fie concluzia. Altfel e sfîrşitul.

DRAGOŞ DUMITRIU

Amintiri din temniţele bolşevice (14)

in Polemici, controverse

După noi colindări pe la Oficiul forţei de muncă, am primit o repartizare ca administrator de imobil la Întreprinderile Comunale Cluj. Mare mi-a fost bucuria cînd, la 1 septembrie am fost poftit să-mi iau serviciul în primire. Şeful de cadre s-a uitat lung la mine, după care mi-a spus că locul de administrator se dăduse unui salariat al I.C.C.-ului şi, dacă eu primesc, îmi dă postul de pontator la bărcile din parc. Postul era de sezon şi era valabil doar pe timpul verii, deci, după puţin timp, rămîneam iar şomer. N-am avut ce face şi am primit ce mi s-a oferit. Păcat, însă, că salariul era cel mai mic posibil, iar păcat şi mai mare a fost că lunile lucrate aici, două la număr, şi cele trei de la Liceul Coşbuc mi-au micşorat pensia pentru toată viaţa. Totuşi, ca pontator am petrecut două luni ca într-o staţiune climaterică. Pontarea bărcilor era o glumă, şi nu trebuia să faci efort de nici un fel. Luna septembrie a fost frumoasă şi, odată cu sosirea elevilor la şcoli, am avut activitate bogată. Aerul era curat şi, cînd era cald, stăteam dezbrăcat, fară cămaşă, pontînd bărcile la plecare şi la sosire. Aveam cinci-şase ambarcaţiuni mari, în care intrau cîte şase copii. Profitam de ocazie şi dădeam drumul copiiilor fară bilete, realizînd 6-9 lei la o barcă. Din această hoţie am adunat încă un salariu în luna septembrie 1963. În octombrie am lucrat, cu bărcile, numai cîteva zile, căci fiind ploi şi frig, activitatea pe lac încetase. Salariaţii fuseseră trimişi în alte servicii, şi am rămas numai eu să-l ajut pe Covaci să aşeze luntrile pentru iernat. Se specializase omul în repararea ambarcaţiunilor şi în aranjarea terenului de patinaj şi, astfel, mînca o pîine bună şi fără prea multe griji. Îmi plăcea, în timpul cît am fost la bărci, să observ copiii, cu cît drag mînuiau vîslele şi cît se ţin de viteji cînd îi priveşte cineva.
* * *
Au trecut repede şi cele două luni frumoase în parc, şi m-am pomenit din nou şomer. Într-una din primele zile ale lunii noiembrie 1963, a venit la mine un fost coleg din Sălaj, pe nume Budea, care mi-a propus să mă fac remizer pentru transportul laptelui la domiciliu, la blocurile din Piaţa Mihai Viteazul. Budea, în acel timp, era preşedintele blocurilor din piaţă: A, Bl, B2, C, D şi F. I-am mulţumit că se gîndise la mine, dar l-am avertizat că, fiind post cu gestiune, sigur nu-l voi primi. Budea credea că trebuie să încercăm. Ne-am dus la „Alimentara”, care era în drept să aprobe înfiinţarea centrului de lapte. Directorul era de acord, cu condiţia ca remizerul să nu fi fost deţinut politic. Eu nu puteam susţine că n-am fost deţinut şi, astfel, nu mi se aprobă numirea ca remizer. Atunci Budea îi propuse directorului să caute alt titular, iar eu să-i fiu ajutor. Omul a dat din umeri şi a zis: „Vom vedea”. Între timp, trecusem şi pe la cadre, şi pe la contabilitatea unităţii, dar nu găsisem nicăieri înţelegere. Văzînd Budea cum stau lucrurile, îmi mărturisi: „Măi, Ioane, crede-mă că mi-e ruşine mie de neruşinarea acestor tovarăşi faţă de tine, dar nu trebuie să ne lăsăm”. I-am mulţumit, dar nu prea vedeam ce se mai putea face. Cum a procedat Budea nu ştiu, dar după 3 zile a venit din nou la mine şi mi-a propus să încep încasările pentru lapte pe perioada 16-30 noiembrie 1963.
Mi s-a dat un loc la o masă din biroul administrativ, unde am început încasările pe 15 zile. Locatarii, aflînd unii de la alţii că vor avea asigurat laptele pentru familii, ceea ce era o veste bună pentru ei, începură să vină, făcînd coadă pentru achitarea laptelui. Pînă în seara zilei de 14 noiembrie încasasem banii pentru 500 de litri de lapte zilnic, iar din ziua de 15 am început distribuirea lui.
Începeam la ora 5 dimineaţa şi pe la 10 eram gata. Clara, titulara, muncea de la 8 la 10, dar nu-i convenea, cu toate că ea nu lucra nici jumătate din timpul efectiv, iar cîştigul îl împărţeam pe din două. După două săptămîni ea a şi renunţat, figurînd, însă, în ştatele de plată. În locul ei a intrat Budea, care a continuat tot numai cu jumătate de normă, dar cu cîştigul neatins. În plus, chitanţele şi formele de vărsare a banilor le făceam tot eu. Însă eram mulţumit şi aşa; cel puţin nu mă simţeam un parazit.
Bineînţeles că lucram permanent, nu numai iarna, dar în celelalte anotimpuri era o plăcere să stai în aer curat, afară. Din banii primiţi, în înţelegere cu Nelu şi Jeni, contribuiam la cheltuielile gospodăreşti cu 300 de lei, iar Virucăi îi trimiteam la Bucureşti tot 300 de lei. Acum Mica era studentă, fiind reînscrisă în anul VI de medicină, la Bucureşti. Am avut o mare bucurie sufletească la Crăciunul din 1963, cînd am putut pune sub pom o pătură, ca dar de la Moşul. Cred că se înţelege din cele scrise că Viruca se afla la Bucureşti, iar eu trăiam ca remizer de lapte în Cluj.
Doru, un fost elev de-al meu, căruia i-am fost diriginte în clasa a V-a, mi-a spus că la „Constructorul”, unde lucra el, era un post liber, de merceolog, şi Cinteză voia să mă cunoască, să mi-l dea mie. M-am dus la Cinteză, care m-a primit bine. Dar fiindcă postul era socotit cu gestiune, nu l-am mai ocupat, ca să nu mă pomenesc iar şomer, deşi salarizarea era cu 200 de lei mai mare ca la bază. De asemenea, n-am ocupat postul de şef de birou, la Baia Borşa, în Maramureş, subordonat Trustului de construcţii Baia Mare, unde lucra Vasile Crişan, ci m-am mulţumit cu o salarizare mai mică, numai să mă pot pensiona.
În această perioadă, am avut norocul să contractăm construirea locuinţei în care trăim. Auzisem că la C.E.C. s-au afişat liste cu condiţiile în care se pot construi locuinţe proprietate personală, cu ajutorul statului. Era în primăvara anului 1967. M-am dus şi am luat note scrise despre tot ce era în legătură cu aceste construcţii. Am stat de vorbă apoi cu Jeni şi cu Nelu. Pentru a putea contracta locuinţa era obligatoriu să se depună la CEC, ca avans, 30% din valoarea apartamentului contractat. Amîndoi au fost de acord să achite ei avansul necesar. Viruca era la Medieş, cu Ionuţ, la Nuţica. I-am comunicat imediat tot ce era legat de locuinţă şi, după cîteva zile, mi-a scris că este de acord. Voia să avem un apartament cît mai bun şi mai încăpător. Eu vorbisem cu Nelu că sînt bucuros ca ei să contribuie cu avansul la cea mai redusă construcţie şi că eu voi face rost de restul sumei necesare la avansul care însemna 13.000 de lei. Ei nu aveau banii ăştia şi trebuiau să-i împrumute. Ne-am frămîntat noi pînă în august, cînd Jeni cu Nelu au reuşit să împrumute de la Dinu Daicovici suma de 13.000 de lei, la care am adăugat 5.450 de lei din economiile noastre. Am depus 18.450 de lei pentru construirea unui apartament compus din două camere, în Blocul LII, etajul 3. Restul banilor urma să-i achităm în rate, timp de 15 ani, după ce locuinţa ni se dădea în folosinţă. Foarte bucuroşi, ne-am dus să ne vedem viitoarea casă, dar n-am avut ce vedea decît temelia, pînă la faţa pămîntului şi mormane de pămînt în jurul viitorului bloc…
Spre norocul nostru, însă, la începutul lunii ianuarie 1968, blocul LII s-a dat în folosinţă şi, la 19 ianuarie, ne-am mutat în el. La aceeaşi dată Ancuţa a fost adusă acasă de la maternitate. Ne-am strîns tot ce aveam, de prin toate ungherele, şi am împachetat lucrurile pentru a fi transportate în Gheorgheni.

(va urma)

ION ŞTIRBU

Începutul „istoriei“ anului 2010 – oglindită pe micul ecran (7)

in Polemici, controverse

DIALOG CU GÎNDUL MEU (7)
În ultimul timp, probabil marcată de scurgerea vremii de la plecarea în Infinit a inegalabilului OM de cultură, Corneliu Vadim Tudor, fără de care ţara pare o pîine fără sare, mi-am pus întrebarea firească: oare unde este acum Sufletul său? De fapt, îmi pun nenumărate întrebări: cine sîntem? de unde am venit? încotro ne îndreptăm? ce este sufletul?
Răspunsul l-am găsit în conferinţele despre Antropologia Gnostică, ale lui Samael Aun Weor, din care voi cita:
„Înainte de toate, este necesar să cunoaştem Drumul care ne conduce la AUTO-REALIZAREA INTIMĂ A FIINŢEI. Fără îndoială, este extrem de important să înţelegem necesitatea de a cristaliza în noi ceea ce este SUFLETUL
ISUS CHRISTOS a spus: „Cu răbdare vă veţi obţine «sufletele», dar, înainte de toate, trebuie să înţelegem ceea ce se numeşte «SUFLET»“.
Trebuie să vă spun că SUFLETUL este un ansamblu de legi, principii, virtuţi, puteri etc. Oamenii posedă ESENŢA, materialul psihic pentru a fabrica SUFLETUL sau, mai bine spus, pentru a cristaliza SUFLETUL, pe care încă nu-l posedă…
Ce este CONŞTIINŢA?
Cînd venim pe lume, noi toţi avem în timpul existenţei trei procente de conştiinţă şi nouăzeci şi şapte de procente împărţite între subconştient, infraconştient şi inconştient.
Există în noi înşine diferite tipuri de energie. În primul rînd, energia mecanică; în al doilea rînd, energia vitală; în al treilea rînd, energia voinţei; apoi, energia mentală, energia conştiinţei şi energia spiritului pur.
Multe procese psihologice se realizează înlăuntrul lor, fără ca, pentru aceasta, conştiinţa să intervină cu ceva. Conştiinţa este Lumina pe care inconştientul o percepe. Avem nevoie să ne deschidem pentru ca Lumina conştiinţei să pătrundă în înspăimîntătoarele tenebre ale eului însuşi, ale SINELUI însuşi.
Cînd cineva descoperă adevăratele cauze ale tuturor amărăciunilor sale, e evident că poate să schimbe ceva.
Dacă reuşim să terminăm cu „EU ÎNSUMI“, cu „BEŢIILE MELE“, cu „VICIILE mele“, cu „AFECTELE MELE“, care îmi cauzează atîta durere în inimă, cu „frămîntările mele“ care îmi distrug creierul şi mă îmbolnăvesc etc. etc. este clar că atunci apare ceea ce nu aparţine timpului, ceea ce este dincolo de corp, de emoţii şi de minte, ceea ce este cu adevărat necunoscut înţelegerii şi care se numeşte „FERICIRE“.
Personalitatea, în ea însăşi, este pură energie: nimeni nu se naşte cu personalitate. Ea este fiica timpului său; se naşte şi moare în timpul ei. Nu există nici un mîine pentru personalitatea mortului.
Dezvoltarea armonioasă a Personalităţii şi a Esenţei îi are ca rezultat pe oamenii geniali.
ISUS a spus: „Cunoaşteţi ADEVĂRUL şi el vă va face liberi“.
Trebuie să ştim de unde venim, încotro mergem, de ce şi pentru ce sîntem aici. A trăi doar pentru a trăi, a mînca pentru a exista, a munci pentru a mînca nu poate să fie cu adevărat unicul ţel al vieţii.
Incredibil, dar adevărat: atît de mult lăudata civilizaţie modernă este îngrozitor de urîtă, este lipsită de simţul estetic, este lipsită de frumuseţea interioară.
Lumea a devenit teribil de plictisitoare, aceleaşi case, aceleaşi străzi cunoscute şi peste tot locuinţe oribile, gunoaie, cîini vagabonzi, cerşetori etc. (Deschid o mică paranteză: un candidat pentru o Primărie a propus ca tuturor cîinilor fără stăpîn să li se opereze corzile vocale, iar persoanelor care dau mîncare acestora sau pisicilor, să li se aplice o amendă de 500 lei. Are sau nu nevoie de un control psihiatric? Închid paranteza).
Este acelaşi uniformism dintotdeauna: oribil, greţos, steril. Modernism, exclamă mulţimea.
Părem adevăraţi păuni vanitoşi cu veşmintele pe care le purtăm, cu pantofii strălucitori, cu fundul gol amestecaţi printre înfometaţi. Frumuseţea naturală a dispărut, silicoanele sînt la „înălţime“. Oamenii au devenit cruzi, avari, nimeni nu se mai îndură de nimeni.
Extrem de insensibili: parfumul prieteniei şi mireasma sincerităţii au dispărut radical. Unitatea familiei a dispărut şi oamenii se căsătoresc azi şi divorţează mîine.

(va urma)

LILIANA TETELEA

Un istoric bulgar susţine că Mioriţa este a lor…

in Polemici, controverse

Nicolai Ivanov Todorov se împiedică în Istoria României, debitînd aberaţii privind etnogeneza civilizaţiei de la Dunărea de Jos. E convins că „statul de la Nord de Dunăre nu e (…) nimic altceva decît o creaţie artificială“ şi de aceea încearcă „demontarea falsei istorii mitologizante a românilor, care trîmbiţează, patetic, despre întîietatea lor pe aceste meleaguri, despre veşnica legătură dintre pămînt şi stăpînitorii lui de astăzi, românii/dacii“, în lucrarea „Egreka-Balgarskoto ovcearsko, Ceast I“.
Pentru N.I. Todorov, românii n-ar avea o continuitate istorică a populaţiei geto-dace pe teritoriul care îl ocupă astăzi, ci ar exista la Nord de Dunăre abia din Secolele XIII-XIV d.Chr., după o perioadă barbară, cînd Bulgaria (în 1018) ar fi intrat sub stăpînire bizantină, iar împăraţii de la Constantinopol ar fi populat teritoriul din Nordul Dunării cu trupe militare şi colonişti vlahi din Tesalia şi italieni din Calabria (Grecia Mare) de religie ortodoxă, „limba devenind italiano-vlahofonă“. Într-o astfel de „cunoaştere“ a Istoriei, bulgarii ar fi fost „stăpînii permanenţi“ ai civilizaţiei de la Dunărea de Jos, iar păstorii lor şi-au dus turmele din Balcani pînă în Carpaţi, în vremea „statului medieval bulgar“, prin „întinsa ţară a bulgarilor“.
Ţara Românească şi Moldova ar fi fost provincii tîrzii ale românilor. În Transilvania, erau „o minoritate neînsemnată“, „Mioriţa“, balada identitară pentru români, ar fi o creaţie bulgară, iar cîinele ciobănesc „aşa–zis românesc“ ar fi, şi el, o … creaţie bulgărească. Cu o astfel de „Istorie“, Todorov „a făcut-o de… oaie“. Gospodin din Silistra vrea să rămînă, desigur, un istoric celebru cu ale lui „cărţi ştiinţifice“, intitulate „Sentimentul de teamă la bulgarul din Evul Mediu“ (2005), „Reprezentarea lumii de dincolo în mentalitatea bulgarului din Evul Mediu“(2008).
„Istoricul“ şi „antropologul“ Nicolai Ivanov Todorov din Silistra este pasionat de arme, de cîini, de iaurt şi de balade. Cine îl plăteşte pentru „istoria bulgară“ de pe pămîntul civilizaţiei de la Dunărea de Jos? Este de presupus! Prietenii bulgari?…

Prof. Ion Mocioi

Revista „Clipa“, la ceas aniversar

in Polemici, controverse
pag-6-revista-clipa-dinu-sararu

Cele 50 de numere ale revistei, publicate, în cei 7 ani de existenţă, de Fundaţia Naţională pentru Civilizaţie Rurală „Nişte Ţărani“ şi Arhiepiscopia Râmnicului, sub îndrumarea fondatorului, a scriitorului care a dat viaţă romanului „Nişte Ţărani“ – Dinu Săraru, au contribuit, la fel ca revista „România Mare“, fondată şi condusă de Corneliu Vadim Tudor, la promovarea, în mod critic, a valorilor literare, istorice, sociale, şi, de ce nu, şi a celor politice. Vorbind despre evoluţia revistei, fondatorul său, Dinu Săraru, ne spune: „A fost şi este un drum frumos datorită colaboratorilor, personalităţi prestigioase, academice şi universitare, scriitoriceşti şi artistice, precum şi tineri deosebit de înzestraţi care, azi, toţi, scriu numai de dragul revistei şi sigur din respect pentru verticalitatea ei, pentru voinţa ei ardentă de a sluji autentica ierarhie a valorilor şi pentru promovarea curajoasă şi consecventă a identităţii noastre spirituale“.
Constat, aşadar, că ambele reviste împărtăşesc ideea de promovare a autenticului şi că alături de publicaţiile de gen îşi aduc contribuţia la consolidarea unei societăţi civilizate, care ştie să îşi apere identitatea naţională, spiritualitatea şi oamenii de valoare ai acestei ţări. Jubiliarul 50 al revistei „Clipa“ ne întăreşte convingerea că zbaterea cu care a ieşit la lumină fiecare număr nu a fost zadarnică.

ANTON VOICU

Amintiri despre Aurel Vlaicu

in Polemici, controverse

Dacă doreai să-l înţelegi trebuia să-l vezi în atelier. Acolo era la el acasă. În mijlocul maşinilor, în murmurul monştrilor de oţel, se strecura silueta lui zveltă în bluza albastră de uvrier şi-o vedeai răsărind sprinten la toate colţurile. Cerceta mersul roţilor, atingea căngile în căderea lor ritmică, împărţea ordine. Pupilele neastîmpărate îi străluceau ca doi licurici, şi toată figura lui primea o lumină nouă. Simţeai parcă plutind împrejur ceva din voinţa creatoare, un val diafan împletit de lumini şi umbre, ceva din misterul geniului în luptă cu materia. Cînd apăsa un resort şi se opreau toate alergările, el mai rămînea o clipă cu privirea înfiptă în pădurea de sîrme. Zîmbea, apoi se apropia de maşină, îi netezea grumazul de metal cu intimitate, îi spunea glume şi-i vorbea ca unei fiinţe vii… Într-un tîrziu se întorcea spre noi şi continua rîzînd: „Am visat-o pe asta mică. Făcea prostii, se suia pe perete drept în sus… Acum se poartă bine…“. Şi apoi, încreţind fruntea uşor: „Maşina e mai de omenie ca omul. Maşina nu minte. Ascultă şi primeşte porunca. Eu în oameni m-am înşelat, în maşini, niciodată…“.
Bietul Vlaicu, ce dezminţire grozavă i-a gătit soarta…

OCTAVIAN GOGA

Du-te Sus