Nr curent, ediția digitalăAbonament ediția tipărită (livrare în România)

• Fondată în 1990 de Corneliu Vadim Tudor și Eugen Barbu •

Category archive

Polemici, controverse - page 21

Polemici, controverse

In memoriam Roman Vlad

Roman Vlad – muzicologul, profesorul şi scriitorul multilateral – a fost şi rămîne un distins fiu al paradisiacului Cernăuţi. S-a format la şcoala severă a compozitorului şi profesorului Liviu Rusu, apoi a devenit un strălucit elev al lui Alfredo Casella – prieten apropiat al lui George Enescu, maestrul aniversat de veşnicie, care i-a oferit „Premiul… Citește tot

Polemici, controverse

Un remarcabil volum semnat de Liviu Grăsoiu: „Românul a rămas poet?“

La Editura Bibliotheca, din Tîrgovişte, a apărut acest substanţial opus, dedicat de maestrul Liviu Grăsoiu scriitorilor care s-au afirmat după „generaţia de aur“, reprezentată de Nicolae Labiş, Nichita Stănescu ş.a. În paginile valorosului volum, intitulat „Românul a rămas poet?“, autorul face următoarea analiză: „O întrebare (retorică) ridică şi E. Lovinescu, profesor de limbi clasice, traducător… Citește tot

Polemici, controverse

D’ale istoriografiei

  Mihail Roller a împărţit Istoria noastră medievală în două părţi. Prima, de la începutul Evului Mediu pînă la 1504, cuprinzînd şi domnia lui Ştefan cel Mare, şi a doua parte, de la Ştefan cel Mare pînă după domnia lui Mihai Viteazul. Cea dintîi parte i-a fost încredinţată lui Barbu T. Câmpina, iar cea de-a… Citește tot

Polemici, controverse

Eveniment discografic: recital Mihail Jora

    „Muzica lui Mihail Jora – un subtil armonist, care a sintetizat diferite elemente, precum modalismul cîntecului popular, coloritul bogat şi luminos al impresioniştilor francezi, cromatismul neoromanticilor germani şi asperitatea politonalismului unor neoclasici, într-un stil original şi atrăgător – slăveşte frumuseţile pămîntului şi chipul femeii iubite. Înaripatul său cînt înfrînge timpul şi spaţiul şi… Citește tot

Polemici, controverse

Un eveniment editorial: ,,Istoria muzicii româneşti”, de Carmen şi Petru Stoianov

Carmen Stoianov s-a afirmat în calitate de excelentă exponentă a muzicologiei româneşti contemporane, remarcîndu-se ca autoare a unor profunde studii dedicate lui George Stephănescu, muzicii corale şi, nu în ultimul rînd, artei sonore vocal-simfonice din România Secolului XX. Petru Stoianov este un compozitor valoros, ale cărui opusuri se înscriu în ,,post-modernism” – altfel spus, creaţiile… Citește tot

Polemici, controverse

Volumul „Muzica byzantină – doxologie şi înălţare spirituală”, de Constantin Secară

În epoca noastră – pe care eu, în multe opusuri, am numit-o „Era Coca-Cola” -, unde „economicul striveşte spiritul” (economic îndrumat şi condus de o forţă ocultă, ce şi-a propus, de la Marea Revoluţie Franceză, să ulcereze credinţa în Dumnezeu), apar puţini tineri muzicologi care analizează, cu seriozitate, arta sonoră de cult, bazată, în România,… Citește tot

Polemici, controverse

Despre românii de la 1200

În 1965, Şerban Papacostea a publicat un studiu despre conştiinţa românilor, că sînt români, cel puţin aşa cum o arată documentele medievale (Les Roumains et la conscience de leur romanité au Moyen Age). Andrei Oţetea, directorul Institutului de Istorie al Academiei, sesizînd importanţa subiectului, i-a cerut lui Adolf Armbruster să scrie o teză de doctorat… Citește tot

Polemici, controverse

Un amplu studiu: ,,Ludicul pianistic oferit copiilor în creaţia lui Dan Voiculescu”, de Ştefan Angi

În cadrul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, sub conducerea maestrului Octavian Lazăr Cosma, a apărut amplul studiu ,,Ludicul pianistic oferit copiilor în creaţia lui Dan Voiculescu”, semnat de Ştefan Angi. În prefaţa acestui remarcabil opus, autorul a consemnat următoarele: ,,Reafirmarea, astăzi, a valenţelor estetice creative şi interpretative ale volumului de miniaturi pianistice «Carte fără… Citește tot

Polemici, controverse

,,Enciclopedia muzicii româneşti, de la origini pînă în zilele noastre“, de Viorel Cosma

 La Editura Arca a apărut volumul I (A-B) al acestei remarcabile Enciclopedii, semnată de Viorel Cosma, muzicologul nonagenar care, prin activitatea sa extraordinară, întăreşte sensul aforismului: ,,Tinereţea e o stare a spiritului“. În prefaţa monumentalului opus, cuprinzînd peste 500 de pagini, autorul îşi dezvăluie convingerile care l-au determinat să demareze acest amplu proiect: ,,O enciclopedie… Citește tot

Polemici, controverse

Polemici « Controverse

Pianista Ilinca Dumitrescu – distinsă cu titlul de „Comandor al Italiei”   La Centrul Cultural al Ministerului Administraţiei şi Internelor a avut loc un recital extraordinar de muzică şi literatură. Cu acest prilej, mi s-a oferit ocazia de a vorbi despre pianista de talie internaţională Ilinca Dumitrescu, distinsă cu titlul de „Comandor al Italiei”, obţinut… Citește tot

Polemici, controverse

Atitudini « Polemici

Aud la tembelizor…   Doamnelor şi domnilor, Sînt Baurceanu, de undeva, din sudul Moldovei, şi, în august 1944, am văzut războiul pe viu. Ruşii au făcut urgii şi la noi în sat. I-am urmărit, zile întregi, mărşăluind spre Berlin. Eram elev la Liceul militar şi mă aflam în vacanţă. Mi-am zis, dintr-o inspiraţie divină –… Citește tot

Polemici, controverse

Un eveniment editorial: volumul „Mihail Jora – studii şi documente“, de Ilinca Dumitrescu

Un eveniment editorial: volumul „Mihail Jora – studii şi documente“, de Ilinca Dumitrescu   Distinsa pianistă Ilinca Dumitrescu semnează volumul „Mihail Jora – studii şi documente“, o lucrare fundamentală despre cel care a pus bazele şcolii româneşti de compoziţie, ale baletului şi liedului din Secolul XX. În prefaţă, autoarea a consemnat următoarele: „Am încercat, prin… Citește tot

Polemici, controverse

„Estetica muzicală în viziunea lui Dimitrie Cuclin“

„Estetica muzicală în viziunea lui Dimitrie Cuclin“   La Editura Universităţii Naţionale de Muzică, din Bucureşti, a apărut un remarcabil volum de muzicologie, semnat de dirijorul şi compozitorul Cristian Brâncuşi, interpret specializat în tălmăcirea operelor lui Haydn şi Mozart, dar şi în valorificarea muzicii moderne. În cuprinsul cărţii, intitulată „Estetica muzicală în viziunea lui Dumitrie… Citește tot

Polemici, controverse

,,Anatol Vieru – Creaţia de operă”, de prof. Maria Bâscă

Un eveniment editorial: ,,Anatol Vieru – Creaţia de operă”, de prof. Maria Bâscă   Colega mea din Societatea Română de Radiodifuziune, profesoara Maria Bâscă, ne-a oferit o carte profundă, concepută de pe poziţia muzicologului autentic, nu din aceea a „gazetarului muzical”, în majoritatea cazurilor superficială şi agramată! Este vorba despre un amplu volum, intitulat ,,Anatol… Citește tot

Polemici, controverse

Iulia Toma Pîrvu (1)

Iulia Toma Pîrvu (1) Scriitoarea deportărilor şi cumplitelor umilinţe Prin faptele sale literare şi didactice, Iulia Toma Pîrvu se arată a fi un model de viaţă împlinit, sub arcada timpului, străbătut mai mult de nori negri de zgură decît de un cer înstelat, pentru cei care doresc să aibă un model de om integru. Cu… Citește tot

Polemici, controverse

„Muzica Renaşterii în spaţiul cultural românesc“ – de dr. Vasile Tomescu

    Am simţit nevoia să scriu, cu o pasiune orphică, despre epocile Evului Mediu şi Renaşterii. În acest sens, am conceput volumele ,,Arta trubadurilor“, din Secolul XI, ,,Muzica Renaşterii în Italia“, ,,Don Carlo Gesualdo“, ,,Principe da Venosa“ şi ciclul radiofonic ,,Maeştrii madrigalului italian“, continuat cu ,,Maeştrii madrigalului românesc“. Sînt primul muzicolog, după Sigismund Toduţă,… Citește tot

Polemici, controverse

Un eveniment cultural: Volumul „Reflecţii despre muzică“, de Ştefan Niculescu

La Editura Academiei Române a apărut excelentul volum al compozitorului, muzicologului şi profesorului Ştefan Niculescu, intitulat „Reflecţii despre muzică“. În laconica, dar consistenta prefaţă a cărţii, autorul consemnează următoarele: „Titlul «Reflecţii despre muzică» a figurat mai întîi pe un volum apărut la Editura Muzicală, în 1980. Se reuneau, atunci, scrieri despre muzică, risipite în diverse… Citește tot

Polemici, controverse

Un eveniment editorial: „Timpul nemîntuit…”, de Ruxandra Arzoiu

În cadrul Institutului Cultural Român a apărut volumul colegei mele din Societatea Română de Radiodifuziune – este vorba despre maestra Ruxandra Arzoiu -, carte dedicată compozitorului, muzicologului şi profesorului universitar Aurel Stroe. Mă refer la amplul studiu „Timpul nemîntuit: paradigme culturale în muzica lui Aurel Stroe”. Ruxandra Arzoiu s-a afirmat, în Istoria muzicii româneşti moderne,… Citește tot

Polemici, controverse

Volumul „Bach şi instrumentele sale“, de Francisc László

Studiul lui Francisc László, intitulat „Bach şi instrumentele sale“, a apărut în cadrul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, instituţie aflată, pe atunci, sub conducerea maestrului Octavian Lazăr Cosma. Iată ce a consemnat autorul referitor la această lucrare: „La 50 de ani de la producerea primului studiu născut din admiraţia mea pentru Bach, care, publicat… Citește tot

Polemici, controverse

„România Mare”, în Anul XXV

Tenacitate   În curînd, revista „România Mare” va trece pragul celui de-al 25-lea an, şi te face să te întrebi, pe bună dreptate, cine sînt cei care trudesc, săptămînă de săptămînă, pentru a o edita, de fiecare dată reuşind să încînte cititorii cu diverse articole de ordin literar, ştiinţific, istoric, politic, dar şi cu ştiri… Citește tot

Polemici, controverse

Omagiu dirijorului Hermann Scherchen

La Editura „Musica Viva” au apărut două volume excepţionale, dedicate sublimului dirijor din Europa interbelică, „filoromânul” Hermann Scherchen. Autorul amintitelor opusuri este maestrul Victor Eskenasy, despre care am aflat: „Victor Eskenasy, născut la Bucureşti, în 1950, este redactor la Radio Europa Liberă, Praga. Absolvent al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti, s-a specializat în… Citește tot

Polemici, controverse

Elena Văcărescu, exilată din ordinul Regelui Carol I

Elena Văcărescu s-a născut la 21 septembrie 1864, la Bucureşti, şi a fost fiica mai mare a lui Ioan Văcărescu, descendent direct al poetului Iancu Văcărescu. O parte din copilărie şi-a petrecut-o la moşia familiei din Văcăreşti, aceasta constituind perioada în care a început să fie atrasă de folclor şi de lumea satului. Studiile le-a… Citește tot

Polemici, controverse

Preotul Marin Velea a pus pe muzică poemele creştine ale lui Corneliu Vadim Tudor

Multilateralul creator Marin Velea s-a afirmat, cu precădere, prin analizele sale profunde asupra muzicii corale bisericeşti din România. Acest slujitor al artei sonore de cult a pornit de la muzica byzantină, pe care a considerat-o o expresivă îmbinare între melosul arhaic şi psalmodia ebraică, generînd o muzicologie de o grandoare austeră. „Evoluţia muzicii byzantine şi… Citește tot

Polemici, controverse

Gherla

În 1958, eram în celula 87, din cea mai sinistră puşcărie din România. De acolo, am vorbit morse, 3 zile, cu Greti, al cărei nume l-am aflat după Revoluţie, cînd am fost, în 1991, în delegaţie, la Judeţeana PNŢ Arad. În anul 1957, am ajuns, de la Zarca Aiud, în celula 87. Puşcăria de la… Citește tot

Polemici, controverse

Ioan D. Chirescu, despre volumul „Muzica corală românească”, de Doru Popovici

Artistul poporului Ioan D. Chirescu a avut o tulburătoare apreciere pentru Doru Popovici, cu care a colaborat, decenii la rînd, în Comisia Corală a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, admirîndu-i compoziţiile, mai ales pe cele care fac obiectul comisiei, dar şi opusurile închinate creatorilor noştri de coruri „a cappella”. În acest climat, în care… Citește tot

Polemici, controverse

Acum 27 de ani – iunie 1987 – Vadim a adresat un Memoriu de Protest împotriva demolării Bisericii Sf. Vineri

Document reprodus din Dosarul de Urmărire Informativă întocmit de Securitate pe numele tînărului scriitor 13.06.1987         STRICT SECRET Ex. unic UM 0610/151    CNSAS – vol. 1 Fila 240 UM 0639/II         BUCUREŞTI IEŞIRE Nr. D/00/325895 Data: 13.06.1987 Post: 27/20 10/4 file Redat din limba rom. Telegramă telex expediată la 13.06.1987 Către Ilie Ceauşescu… Citește tot

Polemici, controverse

Eufonii ebraice

Din nefericire, muzicienii evrei din România nu s-au prea grăbit să scrie cărţi şi studii de muzicologie – a nu se confunda muzicologia cu gazetăria muzicală! – închinate compozitorilor, muzicologilor, profesorilor şi interpreţilor de origine evreiască, născuţi, crescuţi, susţinuţi şi afirmaţi pe străvechiul pămînt daco-roman. Se poate spune că nici comunitatea evreiască nu a făcut… Citește tot

Polemici, controverse

Anul 1979

Iată o întîmplare care poate fi utilă celor care vor să ştie adevărul. Lucram într-un atelier mic, de vreo 6 metri pătraţi, cu un neamţ, fiu de patron. Eram, ca să spun aşa, privilegiaţi. Lucrările noastre erau unele de fineţe, la partea mecanică a aparatelor electrotehnice care se executau la Radio Progres. Comenzi de mică… Citește tot

Polemici, controverse

Rafael şi Palestrina

I. Palestrina Genialul pictor Rafael Sanzio şi genialul compozitor Giovanni Pierluigi da Palestrina se înscriu în spiritul apollinicului, sau, altfel spus, în constelaţia creatorilor de opere solare, care parcă întotdeauna îl poartă în suflet pe cugetătorul francez Boileau. În istoria muzicii, creaţiile lui Palestrina simbolizează arta tulburătorului „Rinascimento“, redusă la esenţa ei sublimă. Acest compozitor,… Citește tot

Polemici, controverse

Lucian Boia şi Referendumul

Pe Boia nu-l mulţumeşte deloc felul în care s-au petrecut unele momente însemnate din Istoria noastră. Astfel, în 1859 nu ar fi trebuit să se înfăptuiască Unirea Principatelor Române, ci era mai potrivit să se realizeze o federaţie, sau nişte autonomii. Cei care au vorbit programatic despre Mica Unire au fost moldovenii, care, susţine Boia,… Citește tot

Du-te Sus