Ziua Învierii

in Poeme

Cît de frumos eşti, Doamne, în haina Învierii,
Din viaţă Tu dai viaţă în pragul primăverii,
O lume întreagă cîntă – Christos a înviat!
În ziua cea mai sfîntă – Adevărat a înviat!

Lumina străluceşte în Cer şi pe pămînt,
Şi picuri de iubire ne-alintă în dor sfînt,
Iar îngerii din Ceruri slavoslovesc cucernic:
Christos a înviat! E adevărul veşnic…

Cît de frumos eşti, Doamne, în haina veşniciei,
Tărîmul fericirii e-n bulbul dragostei,
Mai dă-ne din lumină-lumina învierii,
E ziua cea mai sfîntă în miezul primăverii…

O, cît de sfînt eşti, Doamne, mormîntul tău e gol,
În veci el devenit-a sublimul Tău prestol,
Jertfelnica Golgotă străluce în azur,
Christos a înviat – e Adevărul pur!

Întregul cosmos cîntă în ziua Paştilor
Că moartea este moartă în vecii vecilor,
Christos ne înviază de-a pururi şi pe noi,
Căci viaţa-n fericire acum este în toi!

Preot dr. Emil Nedelea Cărămizaru

COMENTARII DE LA CITITORI